„Odpuść, proszę, winę twojej służebnicy, gdyż WIEKUISTY nie zaniedba wznieść trwałego domu dla mego pana, bo mój pan stacza walki WIEKUISTEGO; zatem nie spotka cię nieszczęście po wszystkie twoje dni.”

Nowa Biblia Gdańska: 1 Księga Samuela 25,28

Nawigacja

King James Version
Księga Koheleta 1:14

Tytuł oryginalny
Ecclesiastes
1:1
The wordsH1697 of the Preacher,H6953 the sonH1121 of David,H1732 kingH4428 in Jerusalem.H3389
1:2
VanityH1892 of vanities,H1892 saithH559 the Preacher,H6953 vanityH1892 of vanities;H1892 all is vanity.H1892
1:3
What profitH3504 hath a manH120 of all his labourH5999 which he takethH5998 under the sun?H8121
1:4
One generationH1755 passeth away,H1980 and another generationH1755 cometh:H935 but the earthH776 abidethH5975 for ever.H5769
1:5
The sunH8121 also ariseth,H2224 and the sunH8121 goeth down,H935 and hastethH7602 to his placeH4725 where he arose.H2224
1:6
The windH7307 goethH1980 toward the south,H1864 and turneth aboutH5437 unto the north;H6828 it whirleth about continually,H1980 and the windH7307 returneth againH7725 according to his circuits.H5439
1:7
All the riversH5158 runH1980 into the sea;H3220 yet the seaH3220 is not full;H4392 unto the placeH4725 from whence the riversH5158 come,H1980 thither they returnH7725 again.H3212
1:8
All thingsH1697 are full of labour;H3023 manH376 cannotH3201 utterH1696 it: the eyeH5869 is not satisfiedH7646 with seeing,H7200 nor the earH241 filledH4390 with hearing.H8085
1:9
The thing that hath been, it is that which shall be; and that which is doneH6213 is that which shall be done:H6213 and there is no newH2319 thing under the sun.H8121
1:10
Is thereH3426 any thingH1697 whereof it may be said,H559 See,H7200 this is new?H2319 it hath been alreadyH3528 of old time,H5769 which was beforeH6440 us.
1:11
There is no remembranceH2146 of formerH7223 things; neither shall there be any remembranceH2146 of things that are to comeH314 with those that shall come after.H314
1:12
I the PreacherH6953 was kingH4428 over IsraelH3478 in Jerusalem.H3389
1:13
And I gaveH5414 my heartH3820 to seekH1875 and search outH8446 by wisdomH2451 concerning all things that are doneH6213 under heaven:H8064 this soreH7451 travailH6045 hath GodH430 givenH5414 to the sonsH1121 of manH120 to be exercisedH6031 therewith.
1:14
I have seenH7200 all the worksH4639 that are doneH6213 under the sun;H8121 and, behold, all is vanityH1892 and vexationH7469 of spirit.H7307
1:15
That which is crookedH5791 cannotH3201 be made straight:H8626 and that which is wantingH2642 cannotH3201 be numbered.H4487
1:16
I communedH1696 with mine own heart,H3820 saying,H559 Lo, I am come to great estate,H1431 and have gottenH3254 more wisdomH2451 than all they that have been beforeH6440 me in Jerusalem:H3389 yea, my heartH3820 had greatH7235 experienceH7200 of wisdomH2451 and knowledge.H1847
1:17
And I gaveH5414 my heartH3820 to knowH3045 wisdom,H2451 and to knowH3045 madnessH1947 and folly:H5531 I perceivedH3045 that thisH1571 also is vexationH7475 of spirit.H7307
1:18
For in muchH7230 wisdomH2451 is muchH7230 grief:H3708 and he that increasethH3254 knowledgeH1847 increasethH3254 sorrow.H4341

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.
I Piotr 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Za każdym razem kiedy w Biblii użyte jest słowo "zły" (pojedynczo) kontrastuje ono ze słowem "dobry" w tym samym zdaniu.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić