„A on wyparł się przed wszystkimi, mówiąc: Nie wiem, o czym mówisz.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Mateusza 26,70

King James Version
Księga Kapłańska 1:4

Tytuł oryginalny
Leviticus
1:1
And the LORDH3068 calledH7121 unto Moses,H4872 and spakeH1696 unto him out of the tabernacleH168 of the congregation,H4150 saying,H559
1:2
SpeakH1696 unto the childrenH1121 of Israel,H3478 and sayH559 unto them, If any manH120 of you bringH7126 an offeringH7133 unto the LORD,H3068 ye shall bringH7126 your offeringH7133 of the cattle,H929 even of the herd,H1241 and of the flock.H6629
1:3
If his offeringH7133 be a burnt sacrificeH5930 of the herd,H1241 let him offerH7126 a maleH2145 without blemish:H8549 he shall offerH7126 it of his own voluntary willH7522 at the doorH6607 of the tabernacleH168 of the congregationH4150 beforeH6440 the LORD.H3068
1:4
And he shall putH5564 his handH3027 upon the headH7218 of the burnt offering;H5930 and it shall be acceptedH7521 for him to make atonementH3722 for him.
1:5
And he shall killH7819 the bullockH1241, H1121 beforeH6440 the LORD:H3068 and the priests,H3548 Aaron'sH175 sons,H1121 shall bringH7126 the blood,H1818 and sprinkleH2236 the bloodH1818 round aboutH5439 upon the altarH4196 that is by the doorH6607 of the tabernacleH168 of the congregation.H4150
1:6
And he shall flayH6584 the burnt offering,H5930 and cutH5408 it into his pieces.H5409
1:7
And the sonsH1121 of AaronH175 the priestH3548 shall putH5414 fireH784 upon the altar,H4196 and lay the woodH6086 in orderH6186 upon the fire:H784
1:8
And the priests,H3548 Aaron'sH175 sons,H1121 shall layH6186 the parts,H5409 the head,H7218 and the fat,H6309 in orderH6186 upon the woodH6086 that is on the fireH784 which is upon the altar:H4196
1:9
But his inwardsH7130 and his legsH3767 shall he washH7364 in water:H4325 and the priestH3548 shall burnH6999 all on the altar,H4196 to be a burnt sacrifice,H5930 an offering made by fire,H801 of a sweetH5207 savourH7381 unto the LORD.H3068
1:10
And if his offeringH7133 be of the flocks,H6629 namely, of the sheep,H3775 or of the goats,H5795 for a burnt sacrifice;H5930 he shall bringH7126 it a maleH2145 without blemish.H8549
1:11
And he shall killH7819 it on the sideH3409 of the altarH4196 northwardH6828 beforeH6440 the LORD:H3068 and the priests,H3548 Aaron'sH175 sons,H1121 shall sprinkleH2236 his bloodH1818 round aboutH5439 upon the altar.H4196
1:12
And he shall cutH5408 it into his pieces,H5409 with his headH7218 and his fat:H6309 and the priestH3548 shall lay them in orderH6186 on the woodH6086 that is on the fireH784 which is upon the altar:H4196
1:13
But he shall washH7364 the inwardsH7130 and the legsH3767 with water:H4325 and the priestH3548 shall bringH7126 it all, and burnH6999 it upon the altar:H4196 it is a burnt sacrifice,H5930 an offering made by fire,H801 of a sweetH5207 savourH7381 unto the LORD.H3068
1:14
And if the burnt sacrificeH5930 for his offeringH7133 to the LORDH3068 be of fowls,H5775 then he shall bringH7126 his offeringH7133 of turtledoves,H8449 or of youngH1121 pigeons.H3123
1:15
And the priestH3548 shall bringH7126 it unto the altar,H4196 and wring offH4454 his head,H7218 and burnH6999 it on the altar;H4196 and the bloodH1818 thereof shall be wrung outH4680 at the sideH7023 of the altar:H4196
1:16
And he shall pluck awayH5493 his cropH4760 with his feathers,H5133 and castH7993 it besideH681 the altarH4196 on the east part,H6924 by the placeH4725 of the ashes:H1880
1:17
And he shall cleaveH8156 it with the wingsH3671 thereof, but shall not divide it asunder:H914 and the priestH3548 shall burnH6999 it upon the altar,H4196 upon the woodH6086 that is upon the fire:H784 it is a burnt sacrifice,H5930 an offering made by fire,H801 of a sweetH5207 savourH7381 unto the LORD.H3068

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.
I Jan 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Większość z nas wie że Kain był pierwszą osobą która zabiła inną osobę (przez to że zabił swojego brata) (I Mojż 4:9), ale czy wiesz że Lamech był drugą osobą która powiedziała że kogoś zabiła (większość tłumaczeń tłumaczy słowa Lamecha: "zabiłbym" ale w oryginale jest tam zwrot "zabiłem") (NBG I Mojż 4:23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.
Efez 2:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić