„Czyżeś lepsza niż No-Amon, które osiadło między rzekami - wody dokoła niego - a wałem jego było morze i wody jego murem.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Nahuma 3,8

Nawigacja

King James Version
Księga Jozuego 3:4

Tytuł oryginalny
Joshua
3:1
And JoshuaH3091 rose earlyH7925 in the morning;H1242 and they removedH5265 from Shittim,H7851 and cameH935 to Jordan,H3383 he and all the childrenH1121 of Israel,H3478 and lodgedH3885 there before they passed over.H5674
3:2
And it came to pass afterH7097 threeH7969 days,H3117 that the officersH7860 wentH5674 throughH7130 the host;H4264
3:3
And they commandedH6680 the people,H5971 saying,H559 When ye seeH7200 the arkH727 of the covenantH1285 of the LORDH3068 your God,H430 and the priestsH3548 the LevitesH3881 bearingH5375 it, then ye shall removeH5265 from your place,H4725 and goH1980 afterH310 it.
3:4
Yet there shall be a spaceH7350 between you and it, about two thousandH505 cubitsH520 by measure:H4060 come not nearH7126 unto it, that ye may knowH3045 the wayH1870 by which ye must go:H3212 for ye have not passedH5674 this wayH1870 heretoforeH8032, H8543.
3:5
And JoshuaH3091 saidH559 unto the people,H5971 SanctifyH6942 yourselves: for to morrowH4279 the LORDH3068 will doH6213 wondersH6381 amongH7130 you.
3:6
And JoshuaH3091 spakeH559 unto the priests,H3548 saying,H559 Take upH5375 the arkH727 of the covenant,H1285 and pass overH5674 beforeH6440 the people.H5971 And they took upH5375 the arkH727 of the covenant,H1285 and wentH3212 beforeH6440 the people.H5971
3:7
And the LORDH3068 saidH559 unto Joshua,H3091 This dayH3117 will I beginH2490 to magnifyH1431 thee in the sightH5869 of all Israel,H3478 that they may knowH3045 that, as I was with Moses,H4872 so I will be with thee.
3:8
And thou shalt commandH6680 the priestsH3548 that bearH5375 the arkH727 of the covenant,H1285 saying,H559 When ye are comeH935 to the brinkH7097 of the waterH4325 of Jordan,H3383 ye shall stand stillH5975 in Jordan.H3383
3:9
And JoshuaH3091 saidH559 unto the childrenH1121 of Israel,H3478 Come hither,H5066 and hearH8085 the wordsH1697 of the LORDH3068 your God.H430
3:10
And JoshuaH3091 said,H559 Hereby ye shall knowH3045 that the livingH2416 GodH410 is amongH7130 you, and that he will without failH3423 drive outH3423 from beforeH6440 you the Canaanites,H3669 and the Hittites,H2850 and the Hivites,H2340 and the Perizzites,H6522 and the Girgashites,H1622 and the Amorites,H567 and the Jebusites.H2983
3:11
Behold, the arkH727 of the covenantH1285 of the LordH113 of all the earthH776 passeth overH5674 beforeH6440 you into Jordan.H3383
3:12
Now therefore takeH3947 you twelveH6240, H8147 menH376 out of the tribesH7626 of Israel,H3478 out of everyH259 tribeH7626 a man.H376
3:13
And it shall come to pass, as soon as the solesH3709 of the feetH7272 of the priestsH3548 that bearH5375 the arkH727 of the LORD,H3068 the LordH113 of all the earth,H776 shall restH5117 in the watersH4325 of Jordan,H3383 that the watersH4325 of JordanH3383 shall be cut offH3772 from the watersH4325 that come downH3381 from above;H4605 and they shall standH5975 upon anH259 heap.H5067
3:14
And it came to pass, when the peopleH5971 removedH5265 from their tents,H168 to pass overH5674 Jordan,H3383 and the priestsH3548 bearingH5375 the arkH727 of the covenantH1285 beforeH6440 the people;H5971
3:15
And as they that bareH5375 the arkH727 were comeH935 unto Jordan,H3383 and the feetH7272 of the priestsH3548 that bareH5375 the arkH727 were dippedH2881 in the brimH7097 of the water,H4325 (for JordanH3383 overflowethH4390 all his banksH1415 all the timeH3117 of harvest,H7105)
3:16
That the watersH4325 which came downH3381 from aboveH4605 stoodH5975 and rose upH6965 upon anH259 heapH5067 veryH3966 farH7368 from the cityH5892 Adam,H121 that is besideH6654 Zaretan:H6891 and those that came downH3381 toward the seaH3220 of the plain,H6160 even the saltH4417 sea,H3220 failed,H8552 and were cut off:H3772 and the peopleH5971 passed overH5674 right against Jericho.H3405
3:17
And the priestsH3548 that bareH5375 the arkH727 of the covenantH1285 of the LORDH3068 stoodH5975 firmH3559 on dry groundH2724 in the midstH8432 of Jordan,H3383 and all the IsraelitesH3478 passed overH5674 on dry ground,H2724 until all the peopleH1471 were passedH5674 cleanH8552 overH5674 Jordan.H3383

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa.
Iz 54:4

W Chrystusie

Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie.
II Tym 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po brutalnym zamordowaniu 70 mężczyzn w Mispa, ciała ich wrzucono do cysterny którą około 300 lat wcześniej zbudował Król Asa (Jer 41:4-9, I Król 15:16-22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić