„I rzekli do niego starszy Jabes: Pozwól nam siedm dni, że wyprawiemy posły po wszytkich granicach Izraelowych, a jeśli nie będzie, kto by nas bronił, wynidziemy do ciebie.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 Księga Samuela 11,3

King James Version
Księga Jeremiasza 1:9

Tytuł oryginalny
Jeremiah
1The wordsH1697 of JeremiahH3414 the sonH1121 of Hilkiah,H2518 of the priestsH3548 that were in AnathothH6068 in the landH776 of Benjamin:H1144 2 To whom the wordH1697 of the LORDH3068 came in the daysH3117 of JosiahH2977 the sonH1121 of AmonH526 kingH4428 of Judah,H3063 in the thirteenthH6240, H7969 yearH8141 of his reign.H4427 3 It came also in the daysH3117 of JehoiakimH3079 the sonH1121 of JosiahH2977 kingH4428 of Judah,H3063 unto the endH8552 of the eleventhH6240, H6249 yearH8141 of ZedekiahH6667 the sonH1121 of JosiahH2977 kingH4428 of Judah,H3063 unto the carrying awayH1540 of JerusalemH3389 captiveH1540 in the fifthH2549 month.H2320 4 Then the wordH1697 of the LORDH3068 came unto me, saying,H559 5 BeforeH2962 I formedH3335 thee in the bellyH990 I knewH3045 thee; and before thou camest forthH3318 out of the wombH7358 I sanctifiedH6942 thee, and I ordainedH5414 thee a prophetH5030 unto the nations.H1471 6 Then saidH559 I, Ah,H162 LordH136 GOD!H3069 behold, I cannotH3045 speak:H1696 for I am a child.H5288 7 But the LORDH3068 saidH559 unto me, SayH559 not, I am a child:H5288 for thou shalt goH3212 to all that I shall sendH7971 thee, and whatsoever I commandH6680 thee thou shalt speak.H1696 8 Be not afraidH3372 of their faces:H6440 for I am with thee to deliverH5337 thee, saithH5002 the LORD.H3068 9 Then the LORDH3068 put forthH7971 his hand,H3027 and touchedH5060 my mouth.H6310 And the LORDH3068 saidH559 unto me, Behold, I have putH5414 my wordsH1697 in thy mouth.H6310 10 See,H7200 I have this dayH3117 setH6485 thee over the nationsH1471 and over the kingdoms,H4467 to root out,H5428 and to pull down,H5422 and to destroy,H6 and to throw down,H2040 to build,H1129 and to plant.H5193 11 Moreover the wordH1697 of the LORDH3068 came unto me, saying,H559 Jeremiah,H3414 what seestH7200 thou? And I said,H559 I seeH7200 a rodH4731 of an almond tree.H8247 12 Then saidH559 the LORDH3068 unto me, Thou hast wellH3190 seen:H7200 for I will hastenH8245 my wordH1697 to performH6213 it. 13 And the wordH1697 of the LORDH3068 came unto me the second time,H8145 saying,H559 What seestH7200 thou? And I said,H559 I seeH7200 a seethingH5301 pot;H5518 and the faceH6440 thereof is towardH6440 the north.H6828 14 Then the LORDH3068 saidH559 unto me, Out of the northH6828 an evilH7451 shall break forthH6605 upon all the inhabitantsH3427 of the land.H776 15 For, lo, I will callH7121 all the familiesH4940 of the kingdomsH4467 of the north,H6828 saithH5002 the LORD;H3068 and they shall come,H935 and they shall setH5414 every oneH376 his throneH3678 at the enteringH6607 of the gatesH8179 of Jerusalem,H3389 and against all the wallsH2346 thereof round about,H5439 and against all the citiesH5892 of Judah.H3063 16 And I will utterH1696 my judgmentsH4941 against them touchingH5921 all their wickedness,H7451 who have forsakenH5800 me, and have burned incenseH6999 unto otherH312 gods,H430 and worshippedH7812 the worksH4639 of their own hands.H3027 17 Thou therefore gird upH247 thy loins,H4975 and arise,H6965 and speakH1696 unto them all that I commandH6680 thee: be not dismayedH2865 at their faces,H6440 lest I confoundH2865 thee beforeH6440 them. 18 For, behold, IH589 have madeH5414 thee this dayH3117 a defencedH4013 city,H5892 and an ironH1270 pillar,H5982 and brasenH5178 wallsH2346 against the whole land,H776 against the kingsH4428 of Judah,H3063 against the princesH8269 thereof, against the priestsH3548 thereof, and against the peopleH5971 of the land.H776 19 And they shall fightH3898 against thee; but they shall not prevailH3201 against thee; for I am with thee, saithH5002 the LORD,H3068 to deliverH5337 thee.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
Jak 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Jezus Chrystus z opętanego człowieka wyrzucił demony w stado świń, weszły one w około 2000 świń (Mar 5:13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,
Ps 91:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić