„Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 2,4

King James Version
Księga Izajasza 61:1

Tytuł oryginalny
Isaiah
61:1
The SpiritH7307 of the LordH136 GODH3069 is upon me; because the LORDH3068 hath anointedH4886 me to preach good tidingsH1319 unto the meek;H6035 he hath sentH7971 me to bind upH2280 the brokenheartedH7665, H3820, to proclaimH7121 libertyH1865 to the captives,H7617 and the opening of the prisonH6495 to them that are bound;H631
61:2
To proclaimH7121 the acceptableH7522 yearH8141 of the LORD,H3068 and the dayH3117 of vengeanceH5359 of our God;H430 to comfortH5162 all that mourn;H57
61:3
To appointH7760 unto them that mournH57 in Zion,H6726 to giveH5414 unto them beautyH6287 for ashes,H665 the oilH8081 of joyH8342 for mourning,H60 the garmentH4594 of praiseH8416 for the spiritH7307 of heaviness;H3544 that they might be calledH7121 treesH352 of righteousness,H6664 the plantingH4302 of the LORD,H3068 that he might be glorified.H6286
61:4
And they shall buildH1129 the oldH5769 wastes,H2723 they shall raise upH6965 the formerH7223 desolations,H8074 and they shall repairH2318 the wasteH2721 cities,H5892 the desolationsH8074 of manyH1755 generations.H1755
61:5
And strangersH2114 shall standH5975 and feedH7462 your flocks,H6629 and the sonsH1121 of the alienH5236 shall be your plowmenH406 and your vinedressers.H3755
61:6
But ye shall be namedH7121 the PriestsH3548 of the LORD:H3068 men shall callH559 you the MinistersH8334 of our God:H430 ye shall eatH398 the richesH2428 of the Gentiles,H1471 and in their gloryH3519 shall ye boastH3235 yourselves.
61:7
For your shameH1322 ye shall have double;H4932 and for confusionH3639 they shall rejoiceH7442 in their portion:H2506 therefore in their landH776 they shall possessH3423 the double:H4932 everlastingH5769 joyH8057 shall be unto them.
61:8
For I the LORDH3068 loveH157 judgment,H4941 I hateH8130 robberyH1498 for burnt offering;H5930 and I will directH5414 their workH6468 in truth,H571 and I will makeH3772 an everlastingH5769 covenantH1285 with them.
61:9
And their seedH2233 shall be knownH3045 among the Gentiles,H1471 and their offspringH6631 amongH8432 the people:H5971 all that seeH7200 them shall acknowledgeH5234 them, that they are the seedH2233 which the LORDH3068 hath blessed.H1288
61:10
I will greatlyH7797 rejoiceH7797 in the LORD,H3068 my soulH5315 shall be joyfulH1523 in my God;H430 for he hath clothedH3847 me with the garmentsH899 of salvation,H3468 he hath coveredH3271 me with the robeH4598 of righteousness,H6666 as a bridegroomH2860 deckethH3547 himself with ornaments,H6287 and as a brideH3618 adornethH5710 herself with her jewels.H3627
61:11
For as the earthH776 bringeth forthH3318 her bud,H6780 and as the gardenH1593 causeth the things that are sownH2221 in it to spring forth;H6779 so the LordH136 GODH3069 will cause righteousnessH6666 and praiseH8416 to spring forthH6779 before all the nations.H1471

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim...
Efez 1:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kapłan Heli umarł spadając z krzesła do tyłu łamiąc swój kark po tym gdy usłyszał złe wiadomości (dotyczącego tego że Filistyni uprowadzili Arkę Przymierza) (I Sam 4:17-18).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić