„Rzekła do niego: Daj mi wiano. Dałeś mi suchą ziemię południową, daj mi więc także źródła wód. I Kaleb dał jej źródła górne i źródła dolne.”

Biblia Warszawska: Księga Sędziów 1,15

King James Version
Księga Izajasza 25:12

Tytuł oryginalny
Isaiah
25:1
O LORD,H3068 thou art my God;H430 I will exaltH7311 thee, I will praiseH3034 thy name;H8034 for thou hast doneH6213 wonderfulH6382 things; thy counselsH6098 of oldH7350 are faithfulnessH530 and truth.H544
25:2
For thou hast madeH7760 of a cityH5892 an heap;H1530 of a defencedH1219 cityH7151 a ruin:H4654 a palaceH759 of strangersH2114 to be no city;H5892 it shall neverH5769 be built.H1129
25:3
Therefore shall the strongH5794 peopleH5971 glorifyH3513 thee, the cityH7151 of the terribleH6184 nationsH1471 shall fearH3372 thee.
25:4
For thou hast been a strengthH4581 to the poor,H1800 a strengthH4581 to the needyH34 in his distress,H6862 a refugeH4268 from the storm,H2230 a shadowH6738 from the heat,H2721 when the blastH7307 of the terrible onesH6184 is as a stormH2230 against the wall.H7023
25:5
Thou shalt bring downH3665 the noiseH7588 of strangers,H2114 as the heatH2721 in a dry place;H6724 even the heatH2721 with the shadowH6738 of a cloud:H5645 the branchH2159 of the terrible onesH6184 shall be brought low.H6030
25:6
And in this mountainH2022 shall the LORDH3068 of hostsH6635 makeH6213 unto all peopleH5971 a feastH4960 of fat things,H8081 a feastH4960 of wines on the lees,H8105 of fat thingsH8081 full of marrow,H4229 of wines on the leesH8105 well refined.H2212
25:7
And he will destroyH1104 in this mountainH2022 the faceH6440 of the coveringH3875 cast overH3874 all people,H5971 and the vailH4541 that is spreadH5259 over all nations.H1471
25:8
He will swallow upH1104 deathH4194 in victory;H5331 and the LordH136 GODH3069 will wipe awayH4229 tearsH1832 from off all faces;H6440 and the rebukeH2781 of his peopleH5971 shall he take awayH5493 from off all the earth:H776 for the LORDH3068 hath spokenH1696 it.
25:9
And it shall be saidH559 in that day,H3117 Lo, this is our God;H430 we have waitedH6960 for him, and he will saveH3467 us: this is the LORD;H3068 we have waitedH6960 for him, we will be gladH1523 and rejoiceH8055 in his salvation.H3444
25:10
For in this mountainH2022 shall the handH3027 of the LORDH3068 rest,H5117 and MoabH4124 shall be trodden downH1758 under him, even as strawH4963 is trodden downH1758 for the dunghillH4087, H1119, H4325.
25:11
And he shall spread forthH6566 his handsH3027 in the midstH7130 of them, as he that swimmethH7811 spreadeth forthH6566 his hands to swim:H7811 and he shall bring downH8213 their prideH1346 together with the spoilsH698 of their hands.H3027
25:12
And the fortressH4013 of the high fortH4869 of thy wallsH2346 shall he bring down,H7817 lay low,H8213 and bringH5060 to the ground,H776 even to the dust.H6083

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim ...
Efez 1:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Istniało 6 "miast ucieczki" gdzie część ziemi przeznaczona była dla Lewitów (IV Mojż 35:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Z nim jest ramię cielesne, z nami jest Pan, nasz Bóg; On nam pomoże i stoczy za nas boje. Na te słowa Hiskiasza, króla judzkiego, lud nabrał otuchy.
II Kron 32:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić