„Nie chciałbym bowiem, teraz przechodząc, tylko was zobaczyć; ale mam nadzieję zatrzymać się u was przez jakiś czas, jeśli Pan pozwoli.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 16,7

King James Version
Księga Ezechiela 31:1

Tytuł oryginalny
Ezekiel
31:1
And it came to pass in the eleventhH6240, H259 year,H8141 in the thirdH7992 month, in the firstH259 day of the month,H2320 that the wordH1697 of the LORDH3068 came unto me, saying,H559
31:2
SonH1121 of man,H120 speakH559 unto PharaohH6547 kingH4428 of Egypt,H4714 and to his multitude;H1995 Whom art thou likeH1819 in thy greatness?H1433
31:3
Behold, the AssyrianH804 was a cedarH730 in LebanonH3844 with fairH3303 branches,H6057 and with a shadowingH6751 shroud,H2793 and of an highH1362 stature;H6967 and his topH6788 was among the thick boughs.H5688
31:4
The watersH4325 made him great,H1431 the deepH8415 set him up on highH7311 with her riversH5104 runningH1980 round aboutH5439 his plants,H4302 and sent outH7971 her little riversH8585 unto all the treesH6086 of the field.H7704
31:5
Therefore his heightH6967 was exaltedH1361 above all the treesH6086 of the field,H7704 and his boughsH5634 were multiplied,H7235 and his branchesH6288 became longH748 because of the multitudeH7227 of waters,H4325 when he shot forth.H7971
31:6
All the fowlsH5775 of heavenH8064 made their nestsH7077 in his boughs,H5589 and under his branchesH6288 did all the beastsH2416 of the fieldH7704 bring forth their young,H3205 and under his shadowH6738 dweltH3427 all greatH7227 nations.H1471
31:7
Thus was he fairH3302 in his greatness,H1433 in the lengthH753 of his branches:H1808 for his rootH8328 was by greatH7227 waters.H4325
31:8
The cedarsH730 in the gardenH1588 of GodH430 could not hideH6004 him: the fir treesH1265 were not likeH1819 his boughs,H5589 and the chesnut treesH6196 were not like his branches;H6288 nor any treeH6086 in the gardenH1588 of GodH430 was likeH1819 unto him in his beauty.H3308
31:9
I have madeH6213 him fairH3303 by the multitudeH7230 of his branches:H1808 so that all the treesH6086 of Eden,H5731 that were in the gardenH1588 of God,H430 enviedH7065 him.
31:10
Therefore thus saithH559 the LordH136 GOD;H3069 Because thou hast lifted upH1361 thyself in height,H6967 and he hath shot upH5414 his topH6788 among the thick boughs,H5688 and his heartH3824 is lifted upH7311 in his height;H1363
31:11
I have therefore deliveredH5414 him into the handH3027 of the mighty oneH410 of the heathen;H1471 he shall surelyH6213 dealH6213 with him: I have driven him outH1644 for his wickedness.H7562
31:12
And strangers,H2114 the terribleH6184 of the nations,H1471 have cut him off,H3772 and have leftH5203 him: upon the mountainsH2022 and in all the valleysH1516 his branchesH1808 are fallen,H5307 and his boughsH6288 are brokenH7665 by all the riversH650 of the land;H776 and all the peopleH5971 of the earthH776 are gone downH3381 from his shadow,H6738 and have leftH5203 him.
31:13
Upon his ruinH4658 shall all the fowlsH5775 of the heavenH8064 remain,H7931 and all the beastsH2416 of the fieldH7704 shall be upon his branches:H6288
31:14
To the end that none of all the treesH6086 by the watersH4325 exaltH1361 themselves for their height,H6967 neither shoot upH5414 their topH6788 among the thick boughs,H5688 neither their treesH352 stand upH5975 in their height,H1363 all that drinkH8354 water:H4325 for they are all deliveredH5414 unto death,H4194 to the nether partsH8482 of the earth,H776 in the midstH8432 of the childrenH1121 of men,H120 with them that go downH3381 to the pit.H953
31:15
Thus saithH559 the LordH136 GOD;H3069 In the dayH3117 when he went downH3381 to the graveH7585 I caused a mourning:H56 I coveredH3680 the deepH8415 for him, and I restrainedH4513 the floodsH5104 thereof, and the greatH7227 watersH4325 were stayed:H3607 and I caused LebanonH3844 to mournH6937 for him, and all the treesH6086 of the fieldH7704 faintedH5969 for him.
31:16
I made the nationsH1471 to shakeH7493 at the soundH6963 of his fall,H4658 when I cast him downH3381 to hellH7585 with them that descendH3381 into the pit:H953 and all the treesH6086 of Eden,H5731 the choiceH4005 and bestH2896 of Lebanon,H3844 all that drinkH8354 water,H4325 shall be comfortedH5162 in the nether partsH8482 of the earth.H776
31:17
They also went downH3381 into hellH7585 with him unto them that be slainH2491 with the sword;H2719 and they that were his arm,H2220 that dweltH3427 under his shadowH6738 in the midstH8432 of the heathen.H1471
31:18
To whom art thou thus likeH1819 in gloryH3519 and in greatnessH1433 among the treesH6086 of Eden?H5731 yet shalt thou be brought downH3381 with the treesH6086 of EdenH5731 unto the nether partsH8482 of the earth:H776 thou shalt lieH7901 in the midstH8432 of the uncircumcisedH6189 with them that be slainH2491 by the sword.H2719 This is PharaohH6547 and all his multitude,H1995 saithH5002 the LordH136 GOD.H3069

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.
Rzym 8:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W każdym rozdziale Księgi Kaznodziei Salomona możemy znaleźć słowo "zaprawdę" oprócz rozdziału 10.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić