„Przytym chcę, abyście wiedzieli jako wielkie bojowanie mam dla was i dla tych, którzy są w Laodycei i dla tych, którzykolwiek nie widzieli oblicza mego wedle ciała.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Kolosan 2,1

King James Version
Księga Ezechiela 30:11

Tytuł oryginalny
Ezekiel
30:1
The wordH1697 of the LORDH3068 came again unto me, saying,H559
30:2
SonH1121 of man,H120 prophesyH5012 and say,H559 Thus saithH559 the LordH136 GOD;H3069 HowlH3213 ye, Woe worthH1929 the day!H3117
30:3
For the dayH3117 is near,H7138 even the dayH3117 of the LORDH3068 is near,H7138 a cloudyH6051 day;H3117 it shall be the timeH6256 of the heathen.H1471
30:4
And the swordH2719 shall comeH935 upon Egypt,H4714 and great painH2479 shall be in Ethiopia,H3568 when the slainH2491 shall fallH5307 in Egypt,H4714 and they shall take awayH3947 her multitude,H1995 and her foundationsH3247 shall be broken down.H2040
30:5
Ethiopia,H3568 and Libya,H6316 and Lydia,H3865 and all the mingledH6153 people, and Chub,H3552 and the menH1121 of the landH776 that is in league,H1285 shall fallH5307 with them by the sword.H2719
30:6
Thus saithH559 the LORD;H3068 They also that upholdH5564 EgyptH4714 shall fall;H5307 and the prideH1347 of her powerH5797 shall come down:H3381 from the towerH4024 of SyeneH5482 shall they fallH5307 in it by the sword,H2719 saithH5002 the LordH136 GOD.H3069
30:7
And they shall be desolateH8074 in the midstH8432 of the countriesH776 that are desolate,H8074 and her citiesH5892 shall be in the midstH8432 of the citiesH5892 that are wasted.H2717
30:8
And they shall knowH3045 that I am the LORD,H3068 when I have setH5414 a fireH784 in Egypt,H4714 and when all her helpersH5826 shall be destroyed.H7665
30:9
In that dayH3117 shall messengersH4397 go forthH3318 from meH6440 in shipsH6716 to make the carelessH983 EthiopiansH3568 afraid,H2729 and great painH2479 shall come upon them, as in the dayH3117 of Egypt:H4714 for, lo, it cometh.H935
30:10
Thus saithH559 the LordH136 GOD;H3069 I will also make the multitudeH1995 of EgyptH4714 to ceaseH7673 by the handH3027 of NebuchadrezzarH5019 kingH4428 of Babylon.H894
30:11
He and his peopleH5971 with him, the terribleH6184 of the nations,H1471 shall be broughtH935 to destroyH7843 the land:H776 and they shall drawH7324 their swordsH2719 against Egypt,H4714 and fillH4390 the landH776 with the slain.H2491
30:12
And I will makeH5414 the riversH2975 dry,H2724 and sellH4376 the landH776 into the handH3027 of the wicked:H7451 and I will make the landH776 waste,H8074 and all that is therein,H4393 by the handH3027 of strangers:H2114 I the LORDH3068 have spokenH1696 it.
30:13
Thus saithH559 the LordH136 GOD;H3069 I will also destroyH6 the idols,H1544 and I will cause their imagesH457 to ceaseH7673 out of Noph;H5297 and there shall be no more a princeH5387 of the landH776 of Egypt:H4714 and I will putH5414 a fearH3374 in the landH776 of Egypt.H4714
30:14
And I will make PathrosH6624 desolate,H8074 and will setH5414 fireH784 in Zoan,H6814 and will executeH6213 judgmentsH8201 in No.H4996
30:15
And I will pourH8210 my furyH2534 upon Sin,H5512 the strengthH4581 of Egypt;H4714 and I will cut offH3772 the multitudeH1995 of No.H4996
30:16
And I will setH5414 fireH784 in Egypt:H4714 SinH5512 shall have greatH2342 pain,H2342 and NoH4996 shall be rent asunder,H1234 and NophH5297 shall have distressesH6862 daily.H3119
30:17
The young menH970 of AvenH206 and of PibesethH6364 shall fallH5307 by the sword:H2719 and these cities shall goH3212 into captivity.H7628
30:18
At TehaphnehesH8471 also the dayH3117 shall be darkenedH2821, H2820, when I shall breakH7665 there the yokesH4133 of Egypt:H4714 and the pompH1347 of her strengthH5797 shall ceaseH7673 in her:H1931 as for her, a cloudH6051 shall coverH3680 her, and her daughtersH1323 shall goH3212 into captivity.H7628
30:19
Thus will I executeH6213 judgmentsH8201 in Egypt:H4714 and they shall knowH3045 that I am the LORD.H3068
30:20
And it came to pass in the eleventhH6240, H259 year,H8141 in the firstH7223 month, in the seventhH7651 day of the month,H2320 that the wordH1697 of the LORDH3068 came unto me, saying,H559
30:21
SonH1121 of man,H120 I have brokenH7665 the armH2220 of PharaohH6547 kingH4428 of Egypt;H4714 and, lo, it shall not be bound upH2280 to be healedH5414, H7499, to putH7760 a rollerH2848 to bindH2280 it, to make it strongH2388 to holdH8610 the sword.H2719
30:22
Therefore thus saithH559 the LordH136 GOD;H3069 Behold, I am against PharaohH6547 kingH4428 of Egypt,H4714 and will breakH7665 his arms,H2220 the strong,H2389 and that which was broken;H7665 and I will cause the swordH2719 to fallH5307 out of his hand.H3027
30:23
And I will scatterH6327 the EgyptiansH4714 among the nations,H1471 and will disperseH2219 them through the countries.H776
30:24
And I will strengthenH2388 the armsH2220 of the kingH4428 of Babylon,H894 and putH5414 my swordH2719 in his hand:H3027 but I will breakH7665 Pharaoh'sH6547 arms,H2220 and he shall groanH5008 beforeH6440 him with the groaningsH5009 of a deadly woundedH2491 man.
30:25
But I will strengthenH2388 the armsH2220 of the kingH4428 of Babylon,H894 and the armsH2220 of PharaohH6547 shall fall down;H5307 and they shall knowH3045 that I am the LORD,H3068 when I shall putH5414 my swordH2719 into the handH3027 of the kingH4428 of Babylon,H894 and he shall stretch it outH5186 upon the landH776 of Egypt.H4714
30:26
And I will scatterH6327 the EgyptiansH4714 among the nations,H1471 and disperseH2219 them among the countries;H776 and they shall knowH3045 that I am the LORD.H3068

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i objąwszy go, rzekł: Nie trwóżcie się, bo on żyje.
Dz 20:10

W Chrystusie

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem
I Kor 1:30

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Matka i jej potomstwo nie mogły być złożone w ofierze tego samego dnia (III Mojż 22:28).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić