„I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu;”

Biblia Gdańska: 1 Koryntów 10,2

King James Version
Księga Ezechiela 1:1

Tytuł oryginalny
Ezekiel
1:1
Now it came to pass in the thirtiethH7970 year,H8141 in the fourthH7243 month, in the fifthH2568 day of the month,H2320 as I was amongH8432 the captivesH1473 by the riverH5104 of Chebar,H3529 that the heavensH8064 were opened,H6605 and I sawH7200 visionsH4759 of God.H430
1:2
In the fifthH2568 day of the month,H2320 which was the fifthH2549 yearH8141 of kingH4428 Jehoiachin'sH3112 captivity,H1546
1:3
The wordH1697 of the LORDH3068 came expressly unto EzekielH3168 the priest,H3548 the sonH1121 of Buzi,H941 in the landH776 of the ChaldeansH3778 by the riverH5104 Chebar;H3529 and the handH3027 of the LORDH3068 was there upon him.
1:4
And I looked,H7200 and, behold, a whirlwindH5591, H7307 cameH935 out of the north,H6828 a greatH1419 cloud,H6051 and a fireH784 infoldingH3947 itself, and a brightnessH5051 was aboutH5439 it, and out of the midstH8432 thereof as the colourH5869 of amber,H2830 out of the midstH8432 of the fire.H784
1:5
Also out of the midstH8432 thereof came the likenessH1823 of fourH702 living creatures.H2416 And this was their appearance;H4758 theyH2007 had the likenessH1823 of a man.H120
1:6
And every oneH259 had fourH702 faces,H6440 and every oneH259 had fourH702 wings.H3671
1:7
And their feetH7272 were straightH3477 feet;H7272 and the soleH3709 of their feetH7272 was like the soleH3709 of a calf'sH5695 foot:H7272 and they sparkledH5340 like the colourH5869 of burnishedH7044 brass.H5178
1:8
And they had the handsH3027 of a manH120 under their wingsH3671 on their fourH702 sides;H7253 and they fourH702 had their facesH6440 and their wings.H3671
1:9
Their wingsH3671 were joinedH2266 oneH802 to another;H269 they turnedH5437 not when they went;H3212 they wentH3212 every oneH376 straightH5676 forward.H6440
1:10
As for the likenessH1823 of their faces,H6440 they fourH702 had the faceH6440 of a man,H120 and the faceH6440 of a lion,H738 on the right side:H3225 and they fourH702 had the faceH6440 of an oxH7794 on the left side;H8040 they fourH702 also had the faceH6440 of an eagle.H5404
1:11
Thus were their faces:H6440 and their wingsH3671 were stretchedH6504 upward;H4605 twoH8147 wings of every oneH376 were joinedH2266 oneH376 to another,H376 and twoH8147 coveredH3680 their bodies.H1472
1:12
And they wentH3212 every oneH376 straightH5676 forward:H6440 whither the spiritH7307 was to go,H3212 they went;H3212 and they turnedH5437 not when they went.H3212
1:13
As for the likenessH1823 of the living creatures,H2416 their appearanceH4758 was like burningH1197 coalsH1513 of fire,H784 and like the appearanceH4758 of lamps:H3940 it went up and downH1980 among the living creatures;H2416 and the fireH784 was bright,H5051 and out of the fireH784 went forthH3318 lightning.H1300
1:14
And the living creaturesH2416 ranH7519 and returnedH7725 as the appearanceH4758 of a flash of lightning.H965
1:15
Now as I beheldH7200 the living creatures,H2416 behold oneH259 wheelH212 upon the earthH776 byH681 the living creatures,H2416 with his fourH702 faces.H6440
1:16
The appearanceH4758 of the wheelsH212 and their workH4639 was like unto the colourH5869 of a beryl:H8658 and they fourH702 had oneH259 likeness:H1823 and their appearanceH4758 and their workH4639 was as it were a wheelH212 in the middleH8432 of a wheel.H212
1:17
When they went,H3212 they wentH3212 upon their fourH702 sides:H7253 and they turnedH5437 not when they went.H3212
1:18
As for their rings,H1354 they were so highH1363 that they were dreadful;H3374 and their ringsH1354 were fullH4392 of eyesH5869 round aboutH5439 them four.H702
1:19
And when the living creaturesH2416 went,H3212 the wheelsH212 wentH3212 by them:H681 and when the living creaturesH2416 were lifted upH5375 from the earth,H776 the wheelsH212 were lifted up.H5375
1:20
Whithersoever the spiritH7307 was to go,H3212 they went,H3212 thither was their spiritH7307 to go;H3212 and the wheelsH212 were lifted upH5375 over againstH5980 them: for the spiritH7307 of the living creatureH2416 was in the wheels.H212
1:21
When those went,H3212 these went;H3212 and when those stood,H5975 these stood;H5975 and when those were lifted upH5375 from the earth,H776 the wheelsH212 were lifted upH5375 over againstH5980 them: for the spiritH7307 of the living creatureH2416 was in the wheels.H212
1:22
And the likenessH1823 of the firmamentH7549 upon the headsH7218 of the living creatureH2416 was as the colourH5869 of the terribleH3372 crystal,H7140 stretched forthH5186 over their headsH7218 above.H4605
1:23
And under the firmamentH7549 were their wingsH3671 straight,H3477 the oneH802 toward the other:H269 every oneH376 had two,H8147 which coveredH3680 on this side,H2007 and every oneH376 had two,H8147 which coveredH3680 on that side,H2007 their bodies.H1472
1:24
And when they went,H3212 I heardH8085 the noiseH6963 of their wings,H3671 like the noiseH6963 of greatH7227 waters,H4325 as the voiceH6963 of the Almighty,H7706 the voiceH6963 of speech,H1999 as the noiseH6963 of an host:H4264 when they stood,H5975 they let downH7503 their wings.H3671
1:25
And there was a voiceH6963 from the firmamentH7549 that was over their heads,H7218 when they stood,H5975 and had let downH7503 their wings.H3671
1:26
And aboveH4605 the firmamentH7549 that was over their headsH7218 was the likenessH1823 of a throne,H3678 as the appearanceH4758 of a sapphireH5601 stone:H68 and upon the likenessH1823 of the throneH3678 was the likenessH1823 as the appearanceH4758 of a manH120 aboveH4605 upon it.
1:27
And I sawH7200 as the colourH5869 of amber,H2830 as the appearanceH4758 of fireH784 round aboutH5439 withinH1004 it, from the appearanceH4758 of his loinsH4975 even upward,H4605 and from the appearanceH4758 of his loinsH4975 even downward,H4295 I sawH7200 as it were the appearanceH4758 of fire,H784 and it had brightnessH5051 round about.H5439
1:28
As the appearanceH4758 of the bowH7198 that is in the cloudH6051 in the dayH3117 of rain,H1653 so was the appearanceH4758 of the brightnessH5051 round about.H5439 This was the appearanceH4758 of the likenessH1823 of the gloryH3519 of the LORD.H3068 And when I sawH7200 it, I fellH5307 upon my face,H6440 and I heardH8085 a voiceH6963 of one that spake.H1696

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię.
Iz 43:5

W Chrystusie

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Rzym 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Józef został ostrzeżony we śnie o tym aby wziął Marię i dzieciątko Jezusa i udał się do Egiptu aby Jezus nie został zabity kiedy Król Herod wydał swój dekret aby zabić wszystkich chłopców poniżej 2 roku życia (Mat 2:13-16, Oz 11:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić