„Podcięli go cudzoziemcy, najsrożsi z narodów, oraz go powalili; na górach i we wszystkich dolinach opadły jego gałęzie; we wszystkich parowach ziemi legły połamane jego konary. Spod jego cienia uszły wszystkie narody ziemi oraz go porzuciły.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ezechiela 31,12

Nawigacja

King James Version
Księga Ezdrasza 2:1

Tytuł oryginalny
Ezra
2:1
Now these are the childrenH1121 of the provinceH4082 that went upH5927 out of the captivity,H7628 of those which had been carried away,H1473 whom NebuchadnezzarH5019 the kingH4428 of BabylonH894 had carried awayH1540 unto Babylon,H894 and came againH7725 unto JerusalemH3389 and Judah,H3063 every oneH376 unto his city;H5892
2:2
Which cameH935 with Zerubbabel:H2216 Jeshua,H3442 Nehemiah,H5166 Seraiah,H8304 Reelaiah,H7480 Mordecai,H4782 Bilshan,H1114 Mispar,H4558 Bigvai,H902 Rehum,H7348 Baanah.H1196 The numberH4557 of the menH582 of the peopleH5971 of Israel:H3478
2:3
The childrenH1121 of Parosh,H6551 two thousandH505 an hundredH3967 seventyH7657 and two.H8147
2:4
The childrenH1121 of Shephatiah,H8203 threeH7969 hundredH3967 seventyH7657 and two.H8147
2:5
The childrenH1121 of Arah,H733 sevenH7651 hundredH3967 seventyH7657 and five.H2568
2:6
The childrenH1121 of Pahathmoab,H6355 of the childrenH1121 of JeshuaH3442 and Joab,H3097 two thousandH505 eightH8083 hundredH3967 and twelveH6240, H8147.
2:7
The childrenH1121 of Elam,H5867 a thousandH505 two hundredH3967 fiftyH2572 and four.H702
2:8
The childrenH1121 of Zattu,H2240 nineH8672 hundredH3967 fortyH705 and five.H2568
2:9
The childrenH1121 of Zaccai,H2140 sevenH7651 hundredH3967 and threescore.H8346
2:10
The childrenH1121 of Bani,H1137 sixH8337 hundredH3967 fortyH705 and two.H8147
2:11
The childrenH1121 of Bebai,H893 sixH8337 hundredH3967 twentyH6242 and three.H7969
2:12
The childrenH1121 of Azgad,H5803 a thousandH505 twoH8147 hundredH3967 twentyH6242 and two.H8147
2:13
The childrenH1121 of Adonikam,H140 sixH8337 hundredH3967 sixtyH8346 and six.H8337
2:14
The childrenH1121 of Bigvai,H902 two thousandH505 fiftyH2572 and six.H8337
2:15
The childrenH1121 of Adin,H5720 fourH702 hundredH3967 fiftyH2572 and four.H702
2:16
The childrenH1121 of AterH333 of Hezekiah,H3169 ninetyH8673 and eight.H8083
2:17
The childrenH1121 of Bezai,H1209 threeH7969 hundredH3967 twentyH6242 and three.H7969
2:18
The childrenH1121 of Jorah,H3139 an hundredH3967 and twelveH6240, H8147.
2:19
The childrenH1121 of Hashum,H2828 two hundredH3967 twentyH6242 and three.H7969
2:20
The childrenH1121 of Gibbar,H1402 ninetyH8673 and five.H2568
2:21
The childrenH1121 of Bethlehem,H1035 an hundredH3967 twentyH6242 and three.H7969
2:22
The menH582 of Netophah,H5199 fiftyH2572 and six.H8337
2:23
The menH582 of Anathoth,H6068 an hundredH3967 twentyH6242 and eight.H8083
2:24
The childrenH1121 of Azmaveth,H5820 fortyH705 and two.H8147
2:25
The childrenH1121 of Kirjatharim,H7157 Chephirah,H3716 and Beeroth,H881 sevenH7651 hundredH3967 and fortyH705 and three.H7969
2:26
The childrenH1121 of RamahH7414 and Gaba,H1387 sixH8337 hundredH3967 twentyH6242 and one.H259
2:27
The menH582 of Michmas,H4363 an hundredH3967 twentyH6242 and two.H8147
2:28
The menH582 of BethelH1008 and Ai,H5857 two hundredH3967 twentyH6242 and three.H7969
2:29
The childrenH1121 of Nebo,H5015 fiftyH2572 and two.H8147
2:30
The childrenH1121 of Magbish,H4019 an hundredH3967 fiftyH2572 and six.H8337
2:31
The childrenH1121 of the otherH312 Elam,H5867 a thousandH505 two hundredH3967 fiftyH2572 and four.H702
2:32
The childrenH1121 of Harim,H2766 threeH7969 hundredH3967 and twenty.H6242
2:33
The childrenH1121 of Lod,H3850 Hadid,H2307 and Ono,H207 sevenH7651 hundredH3967 twentyH6242 and five.H2568
2:34
The childrenH1121 of Jericho,H3405 threeH7969 hundredH3967 fortyH705 and five.H2568
2:35
The childrenH1121 of Senaah,H5570 threeH7969 thousandH505 and sixH8337 hundredH3967 and thirty.H7970
2:36
The priests:H3548 the childrenH1121 of Jedaiah,H3048 of the houseH1004 of Jeshua,H3442 nineH8672 hundredH3967 seventyH7657 and three.H7969
2:37
The childrenH1121 of Immer,H564 a thousandH505 fiftyH2572 and two.H8147
2:38
The childrenH1121 of Pashur,H6583 a thousandH505 two hundredH3967 fortyH705 and seven.H7651
2:39
The childrenH1121 of Harim,H2766 a thousandH505 and seventeenH6240, H7651.
2:40
The Levites:H3881 the childrenH1121 of JeshuaH3442 and Kadmiel,H6934 of the childrenH1121 of Hodaviah,H1938 seventyH7657 and four.H702
2:41
The singers:H7891 the childrenH1121 of Asaph,H623 an hundredH3967 twentyH6242 and eight.H8083
2:42
The childrenH1121 of the porters:H7778 the childrenH1121 of Shallum,H7967 the childrenH1121 of Ater,H333 the childrenH1121 of Talmon,H2929 the childrenH1121 of Akkub,H6126 the childrenH1121 of Hatita,H2410 the childrenH1121 of Shobai,H7630 in all an hundredH3967 thirtyH7970 and nine.H8672
2:43
The Nethinims:H5411 the childrenH1121 of Ziha,H6727 the childrenH1121 of Hasupha,H2817 the childrenH1121 of Tabbaoth,H2884
2:44
The childrenH1121 of Keros,H7026 the childrenH1121 of Siaha,H5517 the childrenH1121 of Padon,H6303
2:45
The childrenH1121 of Lebanah,H3838 the childrenH1121 of Hagabah,H2286 the childrenH1121 of Akkub,H6126
2:46
The childrenH1121 of Hagab,H2285 the childrenH1121 of Shalmai,H8073 the childrenH1121 of Hanan,H2605
2:47
The childrenH1121 of Giddel,H1435 the childrenH1121 of Gahar,H1515 the childrenH1121 of Reaiah,H7211
2:48
The childrenH1121 of Rezin,H7526 the childrenH1121 of Nekoda,H5353 the childrenH1121 of Gazzam,H1502
2:49
The childrenH1121 of Uzza,H5798 the childrenH1121 of Paseah,H6454 the childrenH1121 of Besai,H1153
2:50
The childrenH1121 of Asnah,H619 the childrenH1121 of Mehunim,H4586 the childrenH1121 of NephusimH5300, H5304,
2:51
The childrenH1121 of Bakbuk,H1227 the childrenH1121 of Hakupha,H2709 the childrenH1121 of Harhur,H2744
2:52
The childrenH1121 of Bazluth,H1213 the childrenH1121 of Mehida,H4240 the childrenH1121 of Harsha,H2797
2:53
The childrenH1121 of Barkos,H1302 the childrenH1121 of Sisera,H5516 the childrenH1121 of Thamah,H8547
2:54
The childrenH1121 of Neziah,H5335 the childrenH1121 of Hatipha.H2412
2:55
The childrenH1121 of Solomon'sH8010 servants:H5650 the childrenH1121 of Sotai,H5479 the childrenH1121 of Sophereth,H5618 the childrenH1121 of Peruda,H6514
2:56
The childrenH1121 of Jaalah,H3279 the childrenH1121 of Darkon,H1874 the childrenH1121 of Giddel,H1435
2:57
The childrenH1121 of Shephatiah,H8203 the childrenH1121 of Hattil,H2411 the childrenH1121 of Pochereth of Zebaim,H6380 the childrenH1121 of Ami.H532
2:58
All the Nethinims,H5411 and the childrenH1121 of Solomon'sH8010 servants,H5650 were threeH7969 hundredH3967 ninetyH8673 and two.H8147
2:59
And these were they which went upH5927 from Telmelah,H8528 Telharsa,H8521 Cherub,H3743 Addan,H135 and Immer:H564 but they couldH3201 not shewH5046 their father'sH1 house,H1004 and their seed,H2233 whether they were of Israel:H3478
2:60
The childrenH1121 of Delaiah,H1806 the childrenH1121 of Tobiah,H2900 the childrenH1121 of Nekoda,H5353 sixH8337 hundredH3967 fiftyH2572 and two.H8147
2:61
And of the childrenH1121 of the priests:H3548 the childrenH1121 of Habaiah,H2252 the childrenH1121 of Koz,H6976 the childrenH1121 of Barzillai;H1271 which tookH3947 a wifeH802 of the daughtersH1323 of BarzillaiH1271 the Gileadite,H1569 and was calledH7121 after their name:H8034
2:62
These soughtH1245 their registerH3791 among those that were reckoned by genealogy,H3187 but they were not found:H4672 therefore were they, as polluted,H1351 put from the priesthood.H3550
2:63
And the TirshathaH8660 saidH559 unto them, that they should not eatH398 of the mostH6944 holy things,H6944 till there stood upH5975 a priestH3548 with UrimH224 and with Thummim.H8550
2:64
The whole congregationH6951 togetherH259 was fortyH7239 andH702 two thousandH505 threeH7969 hundredH3967 and threescore,H8346
2:65
Beside their servantsH5650 and their maids,H519 of whom there were sevenH7651 thousandH505 threeH7969 hundredH3967 thirtyH7970 and seven:H7651 and there wereH428 among them two hundredH3967 singing menH7891 and singing wo men.H7891
2:66
Their horsesH5483 were sevenH7651 hundredH3967 thirtyH7970 and six;H8337 their mules,H6505 two hundredH3967 fortyH705 and five;H2568
2:67
Their camels,H1581 fourH702 hundredH3967 thirtyH7970 and five;H2568 their asses,H2543 sixH8337 thousandH505 sevenH7651 hundredH3967 and twenty.H6242
2:68
And some of the chiefH7218 of the fathers,H1 when they cameH935 to the houseH1004 of the LORDH3068 which is at Jerusalem,H3389 offered freelyH5068 for the houseH1004 of GodH430 to set it upH5975 in his place:H4349
2:69
They gaveH5414 after their abilityH3581 unto the treasureH214 of the workH4399 threescoreH7239 andH8337 one thousandH505 dramsH1871 of gold,H2091 and fiveH2568 thousandH505 poundH4488 of silver,H3701 and one hundredH3967 priests'H3548 garments.H3801
2:70
So the priests,H3548 and the Levites,H3881 and some of the people,H5971 and the singers,H7891 and the porters,H7778 and the Nethinims,H5411 dweltH3427 in their cities,H5892 and all IsraelH3478 in their cities.H5892

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios.
Efez 1:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Tylko ci w których nozdrzach było tchnienie życia zginęli w potopie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia.
Gal 6:8-9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić