„I owszem szczęśliwszy jest miedzy tymi obiema, który jeszcze nigdy nie był, abowiem nie widział żadnej złej sprawy, która się dzieje pod słońcem.”

Biblia Brzeska: Księga Kaznodziei Salomona 4,3

Nawigacja

King James Version
Księga Ezdrasza 1:4

Tytuł oryginalny
Ezra
1:1
Now in the firstH259 yearH8141 of CyrusH3566 kingH4428 of Persia,H6539 that the wordH1697 of the LORDH3068 by the mouthH6310 of JeremiahH3414 might be fulfilled,H3615 the LORDH3068 stirred upH5782 the spiritH7307 of CyrusH3566 kingH4428 of Persia,H6539 that he made a proclamationH5674, H6963 throughout all his kingdom,H4438 and put it also in writing,H4385 saying,H559
1:2
Thus saithH559 CyrusH3566 kingH4428 of Persia,H6539 The LORDH3068 GodH430 of heavenH8064 hath givenH5414 me all the kingdomsH4467 of the earth;H776 and he hath chargedH6485 me to buildH1129 him an houseH1004 at Jerusalem,H3389 which is in Judah.H3063
1:3
Who is there among you of all his people?H5971 his GodH430 be with him, and let him go upH5927 to Jerusalem,H3389 which is in Judah,H3063 and buildH1129 the houseH1004 of the LORDH3068 GodH430 of Israel,H3478 (he is the God,H430) which is in Jerusalem.H3389
1:4
And whosoever remainethH7604 in any placeH4725 where he sojourneth,H1481 let the menH582 of his placeH4725 helpH5375 him with silver,H3701 and with gold,H2091 and with goods,H7399 and with beasts,H929 beside the freewill offeringH5071 for the houseH1004 of GodH430 that is in Jerusalem.H3389
1:5
Then rose upH6965 the chiefH7218 of the fathersH1 of JudahH3063 and Benjamin,H1144 and the priests,H3548 and the Levites,H3881 with all them whose spiritH7307 GodH430 had raised,H5782 to go upH5927 to buildH1129 the houseH1004 of the LORDH3068 which is in Jerusalem.H3389
1:6
And all they that were aboutH5439 them strengthenedH2388 their handsH3027 with vesselsH3627 of silver,H3701 with gold,H2091 with goods,H7399 and with beasts,H929 and with precious things,H4030 beside all that was willingly offered.H5068
1:7
Also CyrusH3566 the kingH4428 brought forthH3318 the vesselsH3627 of the houseH1004 of the LORD,H3068 which NebuchadnezzarH5019 had brought forthH3318 out of Jerusalem,H3389 and had putH5414 them in the houseH1004 of his gods;H430
1:8
Even those did CyrusH3566 kingH4428 of PersiaH6539 bring forthH3318 by the handH3027 of MithredathH4990 the treasurer,H1489 and numberedH5608 them unto Sheshbazzar,H8339 the princeH5387 of Judah.H3063
1:9
And this is the numberH4557 of them: thirtyH7970 chargersH105 of gold,H2091 a thousandH505 chargersH105 of silver,H3701 nineH8672 and twentyH6242 knives,H4252
1:10
ThirtyH7970 basonsH3713 of gold,H2091 silverH3701 basonsH3713 of a secondH4932 sort fourH702 hundredH3967 and ten,H6235 and otherH312 vesselsH3627 a thousand.H505
1:11
All the vesselsH3627 of goldH2091 and of silverH3701 were fiveH2568 thousandH505 and fourH702 hundred.H3967 All these did SheshbazzarH8339 bring upH5927 with them of the captivityH1473 that were brought upH5927 from BabylonH894 unto Jerusalem.H3389

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.
Jan 16:33

W Chrystusie

Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.
I Kor 2:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Uzzjasz miał zamiłowanie do ziemi i rolnictwa (II Kron 26:10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić