„I Mojżesz zabił go, wziął nieco z jego krwi i pomazał nią koniec prawego ucha Aarona, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Kapłańska 8,23

Nawigacja

King James Version
Księga Aggeusza 2:14

Tytuł oryginalny
Haggai
2:1
In the seventhH7637 month, in the oneH259 and twentiethH6242 day of the month,H2320 came the wordH1697 of the LORDH3068 byH3027 the prophetH5030 Haggai,H2292 saying,H559
2:2
SpeakH559 now to ZerubbabelH2216 the sonH1121 of Shealtiel,H7597 governorH6346 of Judah,H3063 and to JoshuaH3091 the sonH1121 of Josedech,H3087 the highH1419 priest,H3548 and to the residueH7611 of the people,H5971 saying,H559
2:3
Who is leftH7604 among you that sawH7200 this houseH1004 in her firstH7223 glory?H3519 and how do ye seeH7200 it now? is it not in your eyesH5869 in comparisonH3644 of it as nothing?
2:4
Yet now be strong,H2388 O Zerubbabel,H2216 saithH5002 the LORD;H3068 and be strong,H2388 O Joshua,H3091 sonH1121 of Josedech,H3087 the highH1419 priest;H3548 and be strong,H2388 all ye peopleH5971 of the land,H776 saithH5002 the LORD,H3068 and work:H6213 for I am with you, saithH5002 the LORDH3068 of hosts:H6635
2:5
According to the wordH1697 that I covenantedH3772 with you when ye cameH3318 out of Egypt,H4714 so my spiritH7307 remainethH5975 amongH8432 you: fearH3372 ye not.
2:6
For thus saithH559 the LORDH3068 of hosts;H6635 Yet once,H259 it is a little while,H4592 and I will shakeH7493 the heavens,H8064 and the earth,H776 and the sea,H3220 and the dryH2724 land;
2:7
And I will shakeH7493 all nations,H1471 and the desireH2532 of all nationsH1471 shall come:H935 and I will fillH4390 this houseH1004 with glory,H3519 saithH559 the LORDH3068 of hosts.H6635
2:8
The silverH3701 is mine, and the goldH2091 is mine, saithH5002 the LORDH3068 of hosts.H6635
2:9
The gloryH3519 of this latterH314 houseH1004 shall be greater thanH1419 of the former,H7223 saithH5002 the LORDH3068 of hosts:H6635 and in this placeH4725 will I giveH5414 peace,H7965 saithH559 the LORDH3068 of hosts.H6635
2:10
In the fourH702 and twentiethH6242 day of the ninthH8671 month, in the secondH8147 yearH8141 of Darius,H1867 came the wordH1697 of the LORDH3068 byH3027 HaggaiH2292 the prophet,H5030 saying,H559
2:11
Thus saithH559 the LORDH3068 of hosts;H6635 AskH7592 now the priestsH3548 concerning the law,H8451 saying,H559
2:12
If oneH376 bearH5375 holyH6944 fleshH1320 in the skirtH3671 of his garment,H899 and with his skirtH3671 do touchH5060 bread,H3899 or pottage,H5138 or wine,H3196 or oil,H8081 or any meat,H3978 shall it be holy?H6942 And the priestsH3548 answeredH6030 and said,H559 No.
2:13
Then saidH559 Haggai,H2292 If one that is uncleanH2931 by a dead bodyH5315 touchH5060 any of these, shall it be unclean?H2930 And the priestsH3548 answeredH6030 and said,H559 It shall be unclean.H2930
2:14
Then answeredH6030 Haggai,H2292 and said,H559 So is this people,H5971 and so is this nationH1471 beforeH6440 me, saithH5002 the LORD;H3068 and so is every workH4639 of their hands;H3027 and that which they offerH7126 there is unclean.H2931
2:15
And now, I pray you, considerH7760, H3824 from this dayH3117 and upward,H4605 from beforeH2962 a stoneH68 was laidH7760 upon a stoneH68 in the templeH1964 of the LORD:H3068
2:16
Since those days were, when one cameH935 to an heapH6194 of twentyH6242 measures, there were but ten:H6235 when one cameH935 to the pressfatH3342 for to draw outH2834 fiftyH2572 vessels out of the press,H6333 there were but twenty.H6242
2:17
I smoteH5221 you with blastingH7711 and with mildewH3420 and with hailH1259 in all the laboursH4639 of your hands;H3027 yet ye turned not to me, saithH5002 the LORD.H3068
2:18
ConsiderH7760, H3824 now from this dayH3117 and upward,H4605 from the fourH702 and twentiethH6242 dayH3117 of the ninthH8671 month, even from the dayH3117 that the foundationH3245 of the LORD'SH3068 templeH1964 was laid, considerH7760, H3824 it.
2:19
Is the seedH2233 yet in the barn?H4035 yea, as yet the vine,H1612 and the fig tree,H8384 and the pomegranate,H7416 and the oliveH2132 tree,H6086 hath not brought forth:H5375 from this dayH3117 will I blessH1288 you.
2:20
And againH8145 the wordH1697 of the LORDH3068 came unto HaggaiH2292 in the fourH702 and twentiethH6242 day of the month,H2320 saying,H559
2:21
SpeakH559 to Zerubbabel,H2216 governorH6346 of Judah,H3063 saying,H559 I will shakeH7493 the heavensH8064 and the earth;H776
2:22
And I will overthrowH2015 the throneH3678 of kingdoms,H4467 and I will destroyH8045 the strengthH2392 of the kingdomsH4467 of the heathen;H1471 and I will overthrowH2015 the chariots,H4818 and those that rideH7392 in them; and the horsesH5483 and their ridersH7392 shall come down,H3381 every oneH376 by the swordH2719 of his brother.H251
2:23
In that day,H3117 saithH5002 the LORDH3068 of hosts,H6635 will I takeH3947 thee, O Zerubbabel,H2216 my servant,H5650 the sonH1121 of Shealtiel,H7597 saithH5002 the LORD,H3068 and will makeH7760 thee as a signet:H2368 for I have chosenH977 thee, saithH5002 the LORDH3068 of hosts.H6635

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, Nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg!
Iz 40:9

W Chrystusie

A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
I Jan 2:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia zaczyna się od wesela (Adam i Ewa – I Mojż 2:21-25) i kończy się weselem (Baranek Jezus i Jego oblubienica Kościół – Obj 19:7-8, Obj 21:2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić