„Baran, któregoś widział mającego rogi, jest król Medzki i Perski.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Daniela 8,20

King James Version
Księga: Ewangelia Mateusza 4:1

Tytuł oryginalny
Matthew
4:1
ThenG5119 was JesusG2424 led upG321 ofG5259 the SpiritG4151 intoG1519 the wildernessG2048 to be temptedG3985 ofG5259 the devil.G1228
4:2
AndG2532 when he had fastedG3522 fortyG5062 daysG2250 andG2532 fortyG5062 nights,G3571 he was afterwardG5305 an hungred.G3983
4:3
AndG2532 when the tempterG3985 cameG4334 to him,G846 he said,G2036 IfG1487 thou beG1488 the SonG5207 of God,G2316 commandG2036 thatG2443 theseG3778 stonesG3037 be madeG1096 bread.G740
4:4
ButG1161 he answeredG611 and said,G2036 It is written,G1125 ManG444 shallG2198 notG3756 liveG2198 byG1909 breadG740 alone,G3441 butG235 byG1909 everyG3956 wordG4487 that proceedethG1607 out ofG1223 the mouthG4750 of God.G2316
4:5
ThenG5119 the devilG1228 takethG3880 himG846 upG3880 intoG1519 the holyG40 city,G4172 andG2532 settethG2476 himG846 onG1909 a pinnacleG4419 of the temple,G2411
4:6
AndG2532 saithG3004 unto him,G846 IfG1487 thou beG1488 the SonG5207 of God,G2316 castG906 thyselfG4572 down:G2736 forG1063 it is writtenG1125, G3754, He shall giveG1781 hisG846 angelsG32 chargeG1781 concerningG4012 thee:G4675 andG2532 inG1909 their handsG5495 they shall bearG142 theeG4571 up,G142 lest at any timeG3379 thou dashG4350 thyG4675 footG4228 againstG4314 a stone.G3037
4:7
JesusG2424 saidG5346 unto him,G846 It is writtenG1125 again,G3825 Thou shaltG1598 notG3756 temptG1598 the LordG2962 thyG4675 God.G2316
4:8
Again,G3825 the devilG1228 takethG3880 himG846 upG3880 intoG1519 an exceedingG3029 highG5308 mountain,G3735 andG2532 shewethG1166 himG846 allG3956 the kingdomsG932 of the world,G2889 andG2532 the gloryG1391 of them;G846
4:9
AndG2532 saithG3004 unto him,G846 AllG3956 these thingsG5023 will I giveG1325 thee,G4671 ifG1437 thou wilt fall downG4098 and worshipG4352 me.G3427
4:10
ThenG5119 saithG3004 JesusG2424 unto him,G846 Get thee hence,G5217 Satan:G4567 forG1063 it is written,G1125 Thou shalt worshipG4352 the LordG2962 thyG4675 God,G2316 andG2532 himG846 onlyG3441 shalt thou serve.G3000
4:11
ThenG5119 the devilG1228 leavethG863 him,G846 and,G2532 behold,G2400 angelsG32 cameG4334 andG2532 ministeredG1247 unto him.G846
4:12
NowG1161 when JesusG2424 had heardG191 thatG3754 JohnG2491 was cast into prison,G3860 he departedG402 intoG1519 Galilee;G1056
4:13
AndG2532 leavingG2641 Nazareth,G3478 he cameG2064 and dweltG2730 inG1519 Capernaum,G2584 whichG3588 is upon the sea coast,G3864 inG1722 the bordersG3725 of ZabulonG2194 andG2532 Nephthalim:G3508
4:14
ThatG2443 it might be fulfilledG4137 whichG3588 was spokenG4483 byG1223 EsaiasG2268 the prophet,G4396 saying,G3004
4:15
The landG1093 of Zabulon,G2194 andG2532 the landG1093 of Nephthalim,G3508 by the wayG3598 of the sea,G2281 beyondG4008 Jordan,G2446 GalileeG1056 of the Gentiles;G1484
4:16
The peopleG2992 whichG3588 satG2521 inG1722 darknessG4655 sawG1492 greatG3173 light;G5457 andG2532 to them whichG3588 satG2521 inG1722 the regionG5561 andG2532 shadowG4639 of deathG2288 lightG5457 is sprung upG393, G846.
4:17
FromG575 that timeG5119 JesusG2424 beganG756 to preach,G2784 andG2532 to say,G3004 Repent:G3340 forG1063 the kingdomG932 of heavenG3772 is at hand.G1448
4:18
AndG1161 Jesus,G2424 walkingG4043 byG3844 the seaG2281 of Galilee,G1056 sawG1492 twoG1417 brethren,G80 SimonG4613 calledG3004 Peter,G4074 andG2532 AndrewG406 hisG846 brother,G80 castingG906 a netG293 intoG1519 the sea:G2281 forG1063 they wereG2258 fishers.G231
4:19
AndG2532 he saithG3004 unto them,G846 FollowG1205, G3694 me,G3450 andG2532 I will makeG4160 youG5209 fishersG231 of men.G444
4:20
AndG1161 they straightwayG2112 leftG863 their nets,G1350 and followedG190 him.G846
4:21
AndG2532 going onG4260 from thence,G1564 he sawG1492 otherG243 twoG1417 brethren,G80 JamesG2385 the son ofG3588 Zebedee,G2199 andG2532 JohnG2491 hisG846 brother,G80 inG1722 a shipG4143 withG3326 ZebedeeG2199 theirG846 father,G3962 mendingG2675 theirG846 nets;G1350 andG2532 he calledG2564 them.G846
4:22
AndG1161 they immediatelyG2112 leftG863 the shipG4143 andG2532 theirG846 father,G3962 and followedG190 him.G846
4:23
AndG2532 JesusG2424 went aboutG4013 allG3650 Galilee,G1056 teachingG1321 inG1722 theirG846 synagogues,G4864 andG2532 preachingG2784 the gospelG2098 of the kingdom,G932 andG2532 healingG2323 allG3956 manner of sicknessG3554 andG2532 allG3956 manner of diseaseG3119 amongG1722 the people.G2992
4:24
AndG2532 hisG846 fameG189 wentG565 throughoutG1519 allG3650 Syria:G4947 andG2532 they broughtG4374 unto himG846 allG3956 sickG2560 peopleG2192 that were taken withG4912 diversG4164 diseasesG3554 andG2532 torments,G931 andG2532 those which were possessed with devils,G1139 andG2532 those which were lunatick,G4583 andG2532 those that had the palsy;G3885 andG2532 he healedG2323 them.G846
4:25
AndG2532 there followedG190 himG846 greatG4183 multitudes of peopleG3793 fromG575 Galilee,G1056 andG2532 from Decapolis,G1179 andG2532 from Jerusalem,G2414 andG2532 from Judaea,G2449 andG2532 from beyondG4008 Jordan.G2446

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pokój jest wielki tym, którzy miłują zakon twój, a nie obawają się żadnego niebeśpieczeństwa.
Ps 119:165

W Chrystusie

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
II Tym 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jakub wziął od całej swojej rodziny która z nim podróżowała bożki i zakopał je pod terebintem koło Sychem (I Mojż 35:2-4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić