„A jeżeli jest ubogi i nie stać go na to, weźmie jedno jagnię na ofiarę pokutną, aby wykonać obrzęd potrząsania ku jego oczyszczeniu, i jedną dziesiątą efy przedniej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów oraz log oliwy,”

Biblia Warszawska: III Księga Mojżeszowa 14,21

King James Version
Księga: Ewangelia Mateusza 3:1

Tytuł oryginalny
Matthew
3:1
InG1722 thoseG1565 daysG2250 cameG3854 JohnG2491 the Baptist,G910 preachingG2784 inG1722 the wildernessG2048 of Judaea,G2449
3:2
AndG2532 saying,G3004 Repent ye:G3340 forG1063 the kingdomG932 of heavenG3772 is at hand.G1448
3:3
ForG1063 thisG3778 is heG2076 that was spokenG4483 of byG5259 the prophetG4396 Esaias,G2268 saying,G3004 The voiceG5456 of one cryingG994 inG1722 the wilderness,G2048 Prepare yeG2090 the wayG3598 of the Lord,G2962 makeG4160 hisG846 pathsG5147 straight.G2117
3:4
AndG1161 the sameG846 JohnG2491 hadG2192 hisG846 raimentG1742 ofG575 camel'sG2574 hair,G2359 andG2532 a leathernG1193 girdleG2223 aboutG4012 hisG846 loins;G3751 andG1161 hisG846 meatG5160 wasG2258 locustsG200 andG2532 wildG66 honey.G3192
3:5
ThenG5119 went outG1607 toG4314 himG846 Jerusalem,G2414 andG2532 allG3956 Judaea,G2449 andG2532 allG3956 the region round aboutG4066 Jordan,G2446
3:6
AndG2532 were baptizedG907 ofG5259 himG846 inG1722 Jordan,G2446 confessingG1843 theirG846 sins.G266
3:7
ButG1161 when he sawG1492 manyG4183 of the PhariseesG5330 andG2532 SadduceesG4523 comeG2064 toG1909 hisG846 baptism,G908 he saidG2036 unto them,G846 O generationG1081 of vipers,G2191 whoG5101 hath warnedG5263 youG5213 to fleeG5343 fromG575 the wrathG3709 to come?G3195
3:8
Bring forthG4160 thereforeG3767 fruitsG2590 meetG514 for repentance:G3341
3:9
AndG2532 thinkG1380 notG3361 to sayG3004 withinG1722 yourselves,G1438 We haveG2192 AbrahamG11 to our father:G3962 forG1063 I sayG3004 unto you,G5213 thatG3754 GodG2316 is ableG1410 ofG1537 theseG5130 stonesG3037 to raise upG1453 childrenG5043 unto Abraham.G11
3:10
AndG1161 nowG2235 alsoG2532 the axeG513 is laidG2749 untoG4314 the rootG4491 of the trees:G1186 thereforeG3767 everyG3956 treeG1186 which bringethG4160 notG3361 forthG4160 goodG2570 fruitG2590 is hewn down,G1581 andG2532 castG906 intoG1519 the fire.G4442
3:11
IG1473 indeedG3303 baptizeG907 youG5209 withG1722 waterG5204 untoG1519 repentance:G3341 butG1161 he that comethG2064 afterG3694 meG3450 isG2076 mightier thanG2478 I,G3450 whoseG3739 shoesG5266 I amG1510 notG3756 worthyG2425 to bear:G941 heG846 shall baptizeG907 youG5209 withG1722 the HolyG40 Ghost,G4151 andG2532 with fire:G4442
3:12
WhoseG3739 fanG4425 is inG1722 hisG846 hand,G5495 andG2532 he will throughly purgeG1245 hisG846 floor,G257 andG2532 gatherG4863 hisG846 wheatG4621 intoG1519 the garner;G596 butG1161 he will burn upG2618 the chaffG892 with unquenchableG762 fire.G4442
3:13
ThenG5119 comethG3854 JesusG2424 fromG575 GalileeG1056 toG1909 JordanG2446 untoG4314 John,G2491 to be baptizedG907 ofG5259 him.G846
3:14
ButG1161 JohnG2491 forbadG1254 him, saying,G3004 IG1473 haveG2192 needG5532 to be baptizedG907 ofG5259 thee,G4675 andG2532 comestG2064 thouG4771 toG4314 me?G3165
3:15
AndG1161 JesusG2424 answeringG611 saidG2036 untoG4314 him,G846 SufferG863 it to be so now:G737 forG1063 thusG3779 it becomethG4241, G2076 usG2254 to fulfilG4137 allG3956 righteousness.G1343 ThenG5119 he sufferedG863 him.G846
3:16
AndG2532 Jesus,G2424 when he was baptized,G907 went upG305 straightwayG2117 out ofG575 the water:G5204 and,G2532 lo,G2400 the heavensG3772 were openedG455 unto him,G846 andG2532 he sawG1492 the SpiritG4151 of GodG2316 descendingG2597 likeG5616 a dove,G4058 andG2532 lightingG2064 uponG1909 him:G846
3:17
AndG2532 loG2400 a voiceG5456 fromG1537 heaven,G3772 saying,G3004 ThisG3778 isG2076 myG3450 belovedG27 Son,G5207 inG1722 whomG3739 I am well pleased.G2106

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:6-7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Abraham tak jak i Sara także roześmiał się gdy Bóg powiedział mu o tym, że będzie miała jeszcze syna (I Mojż 17:17). Urodził mu się później Izaak którego imię znaczy "śmiech".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Gal 2:20


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić