„Powiedział do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże więc możemy znać drogę?”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Ewangelia Jana 14,5

King James Version
Księga: Ewangelia Mateusza 25:37

Tytuł oryginalny
Matthew
25:1
ThenG5119 shall the kingdomG932 of heavenG3772 be likenedG3666 unto tenG1176 virgins,G3933 whichG3748 tookG2983 theirG846 lamps,G2985 and went forthG1831 to meetG1519 theG529 bridegroom.G3566
25:2
AndG1161 fiveG4002 ofG1537 themG846 wereG2258 wise,G5429 andG2532 fiveG4002 were foolish.G3474
25:3
TheyG3748 that were foolishG3474 tookG2983 theirG1438, G846 lamps,G2985 and tookG2983 noG3756 oilG1637 withG3326 them:G1438
25:4
ButG1161 the wiseG5429 tookG2983 oilG1637 inG1722 theirG846 vesselsG30 withG3326 theirG846 lamps.G2985
25:5
WhileG1161 the bridegroomG3566 tarried,G5549 they allG3956 slumberedG3573 andG2532 slept.G2518
25:6
AndG1161 at midnightG3571 thereG3319 was a cryG2906 made,G1096 Behold,G2400 the bridegroomG3566 cometh;G2064 go ye outG1831 toG1519 meetG529 him.G846
25:7
ThenG5119 allG3956 thoseG1565 virginsG3933 arose,G1453 andG2532 trimmedG2885 theirG846 lamps.G2985
25:8
AndG1161 the foolishG3474 saidG2036 unto the wise,G5429 GiveG1325 usG2254 ofG1537 yourG5216 oil;G1637 forG3754 ourG2257 lampsG2985 are gone out.G4570
25:9
ButG1161 the wiseG5429 answered,G611 saying,G3004 Not so; lestG3379 there beG714 notG3756 enoughG714 for usG2254 andG2532 you:G5213 butG1161 go yeG4198 ratherG3123 to themG4314 that sell,G4453 andG2532 buyG59 for yourselves.G1438
25:10
AndG1161 while theyG846 wentG565 to buy,G59 the bridegroomG3566 came;G2064 andG2532 they that were readyG2092 went inG1525 withG3326 himG846 toG1519 the marriage:G1062 andG2532 the doorG2374 was shut.G2808
25:11
AfterwardG5305, G1161 cameG2064 alsoG2532 the otherG3062 virgins,G3933 saying,G3004 Lord,G2962 Lord,G2962 openG455 to us.G2254
25:12
ButG1161 he answeredG611 and said,G2036 VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 I knowG1492 youG5209 not.G3756
25:13
WatchG1127 therefore,G3767 forG3754 ye knowG1492 neitherG3756 the dayG2250 norG3761 the hourG5610 whereinG3739 theG1722 SonG5207 of manG444 cometh.G2064
25:14
ForG1063 the kingdom of heaven is asG5618 a manG444 travelling into a far country,G589 who calledG2564 his ownG2398 servants,G1401 andG2532 deliveredG3860 unto themG846 hisG846 goods.G5224
25:15
AndG2532 unto oneG3303 heG3739 gaveG1325 fiveG4002 talentsG5007, G1161, to anotherG3739 two,G1417 andG1161 to anotherG3739 one;G1520 to every manG1538 accordingG2596 to his severalG2398 ability;G1411 andG2532 straightwayG2112 took his journey.G589
25:16
ThenG1161 he that had receivedG2983 the fiveG4002 talentsG5007 wentG4198 and tradedG2038 withG1722 the same,G846 andG2532 madeG4160 them otherG243 fiveG4002 talents.G5007
25:17
AndG2532 likewiseG5615 he that had receivedG3588 two,G1417 heG846 alsoG2532 gainedG2770 otherG243 two.G1417
25:18
ButG1161 he that had receivedG2983 oneG1520 wentG565 and diggedG3736 inG1722 the earth,G1093 andG2532 hidG613 hisG846 lord'sG2962 money.G694
25:19
AfterG3326 aG1161 longG4183 timeG5550 the lordG2962 of thoseG1565 servantsG1401 cometh,G2064 andG2532 reckonethG4868, G3056 withG3326 them.G846
25:20
And soG2532 he that had receivedG2983 fiveG4002 talentsG5007 cameG4334 and broughtG4374 otherG243 fiveG4002 talents,G5007 saying,G3004 Lord,G2962 thou deliveredstG3860 unto meG3427 fiveG4002 talents:G5007 behold,G2396 I have gainedG2770 besideG1909 themG846 fiveG4002 talentsG5007 more.G243
25:21
HisG846 lordG2962 saidG5346 unto him,G846 Well done,G2095 thou goodG18 andG2532 faithfulG4103 servant:G1401 thou hast beenG2258 faithfulG4103 overG1909 a few things,G3641 I will makeG2525 theeG4571 rulerG2525 overG1909 many things:G4183 enter thouG1525 intoG1519 the joyG5479 of thyG4675 lord.G2962
25:22
HeG1161 alsoG2532 that had receivedG2983 twoG1417 talentsG5007 cameG4334 and said,G2036 Lord,G2962 thou deliveredstG3860 unto meG3427 twoG1417 talents:G5007 behold,G2396 I have gainedG2770 twoG1417 otherG243 talentsG5007 besideG1909 them.G846
25:23
HisG846 lordG2962 saidG5346 unto him,G846 Well done,G2095 goodG18 andG2532 faithfulG4103 servant;G1401 thou hast beenG2258 faithfulG4103 overG1909 a few things,G3641 I will makeG2525 theeG4571 rulerG2525 overG1909 many things:G4183 enter thouG1525 intoG1519 the joyG5479 of thyG4675 lord.G2962
25:24
ThenG2532 heG1161 which had receivedG2983 the oneG1520 talentG5007 cameG4334 and said,G2036 Lord,G2962 I knewG1097 theeG4571 thatG3754 thou artG1488 an hardG4642 man,G444 reapingG2325 whereG3699 thou hastG4687 notG3756 sown,G4687 andG2532 gatheringG4863 whereG3606 thou hastG1287 notG3756 strawed:G1287
25:25
AndG2532 I was afraid,G5399 and wentG565 and hidG2928 thyG4675 talentG5007 inG1722 the earth:G1093 lo,G2396 there thou hastG2192 that is thine.G4674
25:26
HisG846 lordG2962 answeredG611 and saidG2036 unto him,G846 Thou wickedG4190 andG2532 slothfulG3636 servant,G1401 thou knewestG1492 thatG3754 I reapG2325 whereG3699 I sowedG4687 not,G3756 andG2532 gatherG4863 whereG3606 I haveG1287 notG3756 strawed:G1287
25:27
ThouG4571 oughtestG1163 thereforeG3767 to have putG906 myG3450 moneyG694 to the exchangers,G5133 andG2532 then at my comingG2064 IG1473 shouldG302 have receivedG2865 mine ownG1699 withG4862 usury.G5110
25:28
TakeG142 thereforeG3767 the talentG5007 fromG575 him,G846 andG2532 giveG1325 it unto him which hathG2192 tenG1176 talents.G5007
25:29
ForG1063 unto every oneG3956 that hathG2192 shall be given,G1325 andG2532 he shall have abundance:G4052 butG1161 fromG575 himG846 that hathG2192 notG3361 shall be taken awayG142, G575 evenG2532 that whichG3739 he hath.G2192
25:30
AndG2532 cast yeG1544 the unprofitableG888 servantG1401 intoG1519 outerG1857 darkness:G4655 thereG1563 shall beG2071 weepingG2805 andG2532 gnashingG1030 of teeth.G3599
25:31
WhenG3752 theG1161 SonG5207 of manG444 shall comeG2064 inG1722 hisG846 glory,G1391 andG2532 allG3956 the holyG40 angelsG32 withG3326 him,G846 thenG5119 shall he sitG2523 uponG1909 the throneG2362 of hisG846 glory:G1391
25:32
AndG2532 beforeG1715 himG846 shall be gatheredG4863 allG3956 nations:G1484 andG2532 he shall separateG873 themG846 oneG240 fromG575 another,G240 asG5618 a shepherdG4166 dividethG873 his sheepG4263 fromG575 the goats:G2056
25:33
AndG2532 he shall setG2476, G3303 the sheepG4263 onG1537 hisG846 right hand,G1188 butG1161 the goatsG2055 onG1537 the left.G2176
25:34
ThenG5119 shall the KingG935 sayG2046 unto them onG1537 hisG846 right hand,G1188 Come,G1205 ye blessedG2127 of myG3450 Father,G3962 inheritG2816 the kingdomG932 preparedG2090 for youG5213 fromG575 the foundationG2602 of the world:G2889
25:35
ForG1063 I was an hungred,G3983 andG2532 ye gaveG1325 meG3427 meat:G5315 I was thirsty,G1372 andG2532 ye gaveG4222 meG3165 drink:G4222 I wasG2252 a stranger,G3581 andG2532 ye tookG4863 meG3165 in:G4863
25:36
Naked,G1131 andG2532 ye clothedG4016 me:G3165 I was sick,G770 andG2532 ye visitedG1980 me:G3165 I wasG2252 inG1722 prison,G5438 andG2532 ye cameG2064 untoG4314 me.G3165
25:37
ThenG5119 shall the righteousG1342 answerG611 him,G846 saying,G3004 Lord,G2962 whenG4219 saw weG1492 theeG4571 an hungred,G3983 andG2532 fedG5142 thee? orG2228 thirsty,G1372 andG2532 gave thee drink?G4222
25:38
WhenG4219 saw weG1492 theeG4571 a stranger,G3581 andG2532 took thee in?G4863 orG2228 naked,G1131 andG2532 clothedG4016 thee?
25:39
OrG1161 whenG4219 saw weG1492 theeG4571 sick,G772 orG2228 inG1722 prison,G5438 andG2532 cameG2064 untoG4314 thee?G4571
25:40
AndG2532 the KingG935 shall answerG611 and sayG2046 unto them,G846 VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 InasmuchG1909 asG3745 ye have doneG4160 it unto oneG1520 of the leastG1646 of theseG5130 myG3450 brethren,G80 ye have doneG4160 it unto me.G1698
25:41
ThenG5119 shall he sayG2046 alsoG2532 unto them onG1537 the left hand,G2176 DepartG4198 fromG575 me,G1700 ye cursed,G2672 intoG1519 everlastingG166 fire,G4442 preparedG2090 for the devilG1228 andG2532 hisG846 angels:G32
25:42
ForG1063 I was an hungred,G3983 andG2532 ye gaveG1325 meG3427 noG3756 meat:G5315 I was thirsty,G1372 andG2532 ye gaveG4222 meG3165 noG3756 drink:G4222
25:43
I wasG2252 a stranger,G3581 andG2532 ye tookG4863 meG3165 notG3756 in:G4863 naked,G1131 andG2532 ye clothedG4016 meG3165 not:G3756 sick,G772 andG2532 inG1722 prison,G5438 andG2532 ye visitedG1980 meG3165 not.G3756
25:44
ThenG5119 shall theyG846 alsoG2532 answerG611 him,G846 saying,G3004 Lord,G2962 whenG4219 saw weG1492 theeG4571 an hungred,G3983 orG2228 athirst,G1372 orG2228 a stranger,G3581 orG2228 naked,G1131 orG2228 sick,G772 orG2228 inG1722 prison,G5438 andG2532 didG1247 notG3756 ministerG1247 unto thee?G4671
25:45
ThenG5119 shall he answerG611 them,G846 saying,G3004 VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 InasmuchG1909 asG3745 ye didG4160 it notG3756 to oneG1520 of the leastG1646 of these,G5130 ye didG4160 it notG3761 to me.G1698
25:46
AndG2532 theseG3778 shall go awayG565 intoG1519 everlastingG166 punishment:G2851 butG1161 the righteousG1342 intoG1519 lifeG2222 eternal.G166

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!
I Mojż 15:1

W Chrystusie

W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
Kol 2:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Prorok Izajasz miał żonę o której wiemy tylko tyle że Biblia wspomina ją jako "prorokini" (Iz 8:3). Izajasz miał z nią przynajmniej 2 synów: Maher Szalal-Chasz Baz (Iz 8:3) i Szeariaszubem (Iz 7:3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych.
Ps 146:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić