„A takeś się zaś nawróciła do sprośności młodości twojej, gdy macali Egipczanie piersi twoje dla piersi młodości twojej.”

Biblia Gdańska (1632): Ezechyjel 23,21

King James Version
Księga: Ewangelia Mateusza 20:12

Tytuł oryginalny
Matthew
20:1
ForG1063 the kingdomG932 of heavenG3772 isG2076 likeG3664 unto a manG444 that is an householder,G3617 whichG3748 went outG1831 early in the morningG4404 toG260 hireG3409 labourersG2040 intoG1519 hisG846 vineyard.G290
20:2
AndG1161 when he had agreedG4856 withG3326 the labourersG2040 forG1537 a pennyG1220 a day,G2250 he sentG649 themG846 intoG1519 hisG846 vineyard.G290
20:3
AndG2532 he went outG1831 aboutG4012 the thirdG5154 hour,G5610 and sawG1492 othersG243 standingG2476 idleG692 inG1722 the marketplace,G58
20:4
And saidG2036 unto them;G2548 GoG5217 yeG5210 alsoG2532 intoG1519 the vineyard,G290 andG2532 whatsoeverG1437, G3739 isG5600 rightG1342 I will giveG1325 you.G5213 AndG1161 they went their way.G565
20:5
AgainG3825 he went outG1831 aboutG4012 the sixthG1623 andG2532 ninthG1766 hour,G5610 and didG4160 likewise.G5615
20:6
AndG1161 aboutG4012 the eleventhG1734 hourG5610 he went out,G1831 and foundG2147 othersG243 standingG2476 idle,G692 andG2532 saithG3004 unto them,G846 WhyG5101 stand yeG2476 hereG5602 allG3650 the dayG2250 idle?G692
20:7
They sayG3004 unto him,G846 BecauseG3754 no manG3762 hath hiredG3409 us.G2248 He saithG3004 unto them,G846 GoG5217 yeG5210 alsoG2532 intoG1519 the vineyard;G290 andG2532 whatsoeverG1437, G3739 isG5600 right,G1342 that shall ye receive.G2983
20:8
SoG1161 when evenG3798 was come,G1096 the lordG2962 of the vineyardG290 saithG3004 unto hisG846 steward,G2012 CallG2564 the labourers,G2040 andG2532 giveG591 themG846 their hire,G3408 beginningG756 fromG575 the lastG2078 untoG2193 the first.G4413
20:9
AndG2532 when they cameG2064 that were hired aboutG4012 the eleventhG1734 hour,G5610 they receivedG2983 every manG303 a penny.G1220
20:10
ButG1161 when the firstG4413 came,G2064 they supposedG3543 thatG3754 they should have receivedG2983 more;G4119 andG2532 they likewiseG2532 receivedG2983 every manG303 aG846 penny.G1220
20:11
AndG1161 when they had receivedG2983 it, they murmuredG1111 againstG2596 the goodman of the house,G3617
20:12
Saying,G3004 TheseG3778 lastG2078 have wroughtG4160 but oneG3391 hour,G5610 andG2532 thou hast madeG4160 themG846 equalG2470 unto us,G2254 whichG3588 have borneG941 the burdenG922 andG2532 heatG2742 of the day.G2250
20:13
ButG1161 he answeredG611 oneG1520 of them,G846 and said,G2036 Friend,G2083 I doG91 theeG4571 noG3756 wrong:G91 didstG4856 notG3780 thou agreeG4856 with meG3427 for a penny?G1220
20:14
TakeG142 that thineG4674 is, andG2532 go thy wayG5217, G1161: I willG2309 giveG1325 unto thisG5129 last,G2078 evenG2532 asG5613 unto thee.G4671
20:15
IsG2228 it notG3756 lawfulG1832 for meG3427 to doG4160 whatG3739 I willG2309 withG1722 mine ownG1699, G1487? IsG2076 thineG4675 eyeG3788 evil,G4190 becauseG3754 IG1473 amG1510 good?G18
20:16
SoG3779 the lastG2078 shall beG2071 first,G4413 andG2532 the firstG4413 last:G2078 forG1063 manyG4183 beG1526 called,G2822 butG1161 fewG3641 chosen.G1588
20:17
AndG2532 JesusG2424 going upG305 toG1519 JerusalemG2414 tookG3880 the twelveG1427 disciplesG3101 apartG2398, G2596 inG1722 the way,G3598 andG2532 saidG2036 unto them,G846
20:18
Behold,G2400 we go upG305 toG1519 Jerusalem;G2414 andG2532 the SonG5207 of manG444 shall be betrayedG3860 unto the chief priestsG749 andG2532 unto the scribes,G1122 andG2532 they shall condemnG2632 himG846 to death,G2288
20:19
AndG2532 shall deliverG3860 himG846 to the GentilesG1484 toG1519 mock,G1702 andG2532 to scourge,G3146 andG2532 to crucifyG4717 him: andG2532 the thirdG5154 dayG2250 he shall rise again.G450
20:20
ThenG5119 cameG4334 to himG846 the motherG3384 of Zebedee'sG2199 childrenG5207 withG3326 herG846 sons,G5207 worshippingG4352 him, andG2532 desiringG154 a certainG5100 thingG3844 of him.G846
20:21
AndG1161 he saidG2036 unto her,G846 WhatG5101 wilt thou?G2309 She saithG3004 unto him,G846 GrantG2036 thatG2443 theseG3778 myG3450 twoG1417 sonsG5207 may sit,G2523 the oneG1520 onG1537 thyG4675 right hand,G1188 andG2532 the otherG1520 onG1537 the left,G2176 inG1722 thyG4675 kingdom.G932
20:22
ButG1161 JesusG2424 answeredG611 and said,G2036 Ye knowG1492 notG3756 whatG5101 ye ask.G154 Are ye ableG1410 to drinkG4095 of the cupG4221 thatG3739 IG1473 shallG3195 drink of,G4095 andG2532 to be baptizedG907 with the baptismG908 thatG3739 IG1473 am baptized with?G907 They sayG3004 unto him,G846 We are able.G1410
20:23
AndG2532 he saithG3004 unto them,G846 Ye shall drinkG4095 indeedG3303 of myG3450 cup,G4221 andG2532 be baptizedG907 with the baptismG908 thatG3739 IG1473 am baptized with:G907 butG1161 to sitG2523 onG1537 myG3450 right hand,G1188 andG2532 onG1537 myG3450 left,G2176 isG2076 notG3756 mineG1699 to give,G1325 butG235 it shall be given to them for whomG3739 it is preparedG2090 ofG5259 myG3450 Father.G3962
20:24
AndG2532 when the tenG1176 heardG191 it, they were moved with indignationG23 againstG4012 the twoG1417 brethren.G80
20:25
ButG1161 JesusG2424 calledG4341 themG846 unto him, and said,G2036 Ye knowG1492 thatG3754 the princesG758 of the GentilesG1484 exercise dominion overG2634 them,G846 andG2532 they that are greatG3173 exercise authority uponG2715 them.G846
20:26
ButG1161 it shallG2071 notG3756 beG2071 soG3779 amongG1722 you:G5213 butG235 whosoeverG1437, G3739 willG2309 beG1096 greatG3173 amongG1722 you,G5213 let him beG2077 yourG5216 minister;G1249
20:27
AndG2532 whosoeverG1437, G3739 willG2309 beG1511 chiefG4413 amongG1722 you,G5213 let him beG2077 yourG5216 servant:G1401
20:28
Even asG5618 the SonG5207 of manG444 cameG2064 notG3756 to be ministered unto,G1247 butG235 to minister,G1247 andG2532 to giveG1325 hisG846 lifeG5590 a ransomG3083 forG473 many.G4183
20:29
AndG2532 as theyG846 departedG1607 fromG575 Jericho,G2410 a greatG4183 multitudeG3793 followedG190 him.G846
20:30
And,G2532 behold,G2400 twoG1417 blind menG5185 sittingG2521 by the wayG3598 side,G3844 when they heardG191 thatG3754 JesusG2424 passed by,G3855 cried out,G2896 saying,G3004 Have mercyG1653 on us,G2248 O Lord,G2962 thou SonG5207 of David.G1138
20:31
AndG1161 the multitudeG3793 rebukedG2008 them,G846 becauseG2443 they should hold their peace:G4623 butG1161 they criedG2896 the more,G3185 saying,G3004 Have mercyG1653 on us,G2248 O Lord,G2962 thou SonG5207 of David.G1138
20:32
AndG2532 JesusG2424 stood still,G2476 and calledG5455 them,G846 andG2532 said,G2036 WhatG5101 will yeG2309 that I shall doG4160 unto you?G5213
20:33
They sayG3004 unto him,G846 Lord,G2962 thatG2443 ourG2257 eyesG3788 may be opened.G455
20:34
SoG1161 JesusG2424 had compassionG4697 on them, and touchedG680 theirG846 eyes:G3788 andG2532 immediatelyG2112 theirG846 eyesG3788 received sight,G308 andG2532 they followedG190 him.G846

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?
I Mojż 50:19

W Chrystusie

Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę...
Gal 2:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Joasz był najmłodszym królem w Biblii, został nim mając zaledwie 7 lat (II Kron 24:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo tylko chwilę trwa gniew jego, Ale życzliwość jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, Ale rankiem wesele.
Ps 30:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić