„Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!”

Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów 84,2

King James Version
Księga: Ewangelia Mateusza 19:1

Tytuł oryginalny
Matthew
19:1
AndG2532 it came to pass,G1096 that whenG3753 JesusG2424 had finishedG5055 theseG5128 sayings,G3056 he departedG3332 fromG575 Galilee,G1056 andG2532 cameG2064 intoG1519 the coastsG3725 of JudaeaG2449 beyondG4008 Jordan;G2446
19:2
AndG2532 greatG4183 multitudesG3793 followedG190 him;G846 andG2532 he healedG2323 themG846 there.G1563
19:3
The PhariseesG5330 alsoG2532 cameG4334 unto him,G846 temptingG3985 him,G846 andG2532 sayingG3004 unto him,G846 Is it lawfulG1832, G1487 for a manG444 to put awayG630 hisG846 wifeG1135 forG2596 everyG3956 cause?G156
19:4
AndG1161 he answeredG611 and saidG2036 unto them,G846 Have yeG314 notG3756 read,G314 thatG3754 he whichG3588 madeG4160 them atG575 the beginningG746 madeG4160 themG846 maleG730 andG2532 female,G2338
19:5
AndG2532 said,G2036 For thisG5127 causeG1752 shall a manG444 leaveG2641 fatherG3962 andG2532 mother,G3384 andG2532 shall cleaveG4347 to hisG846 wife:G1135 andG2532 they twainG1417 shall beG2071, G1519 oneG3391 flesh?G4561
19:6
WhereforeG5620 they areG1526 no moreG3765 twain,G1417 butG235 oneG3391 flesh.G4561 WhatG3739 thereforeG3767 GodG2316 hath joined together,G4801 letG5563 notG3361 manG444 put asunder.G5563
19:7
They sayG3004 unto him,G846 WhyG5101 did MosesG3475 thenG3767 commandG1781 to giveG1325 a writingG975 of divorcement,G647 andG2532 to putG630 herG846 away?G630
19:8
He saithG3004 unto themG846, G3754, MosesG3475 because ofG4314 the hardnessG4641 of yourG5216 heartsG4641 sufferedG2010 youG5213 to put awayG630 yourG5216 wives:G1135 butG1161 fromG575 the beginningG746 it wasG1096 notG3756 so.G3779
19:9
AndG1161 I sayG3004 unto youG5213, G3754, WhosoeverG302 shallG3739 put awayG630 hisG846 wife,G1135 exceptG1508 it be forG1909 fornication,G4202 andG2532 shall marryG1060 another,G243 committeth adultery:G3429 andG2532 whoso marriethG1060 her whichG3588 is put awayG630 doth commit adultery.G3429
19:10
HisG846 disciplesG3101 sayG3004 unto him,G846 IfG1487 the caseG156 of the manG444 beG2076 soG3779 withG3326 his wife,G1135 it isG4851 notG3756 goodG4851 to marry.G1060
19:11
ButG1161 he saidG2036 unto them,G846 AllG3956 men cannotG3756 receiveG5562 thisG5126 saying,G3056 saveG235 they to whomG3739 it is given.G1325
19:12
ForG1063 there areG1526 some eunuchs,G2135 whichG3748 were soG3779 bornG1080 fromG1537 their mother'sG3384 womb:G2836 andG2532 there areG1526 some eunuchs,G2135 whichG3748 were made eunuchsG2134 ofG5259 men:G444 andG2532 there beG1526 eunuchs,G2135 whichG3748 have madeG2134 themselvesG1438 eunuchsG2134 forG1223 the kingdomG932 of heaven's sake.G3772 He that is ableG1410 to receiveG5562 it, let him receiveG5562 it.
19:13
ThenG5119 were there broughtG4374 unto himG846 little children,G3813 thatG2443 he should putG2007 his handsG5495 onG2007 them,G846 andG2532 pray:G4336 andG1161 the disciplesG3101 rebukedG2008 them.G846
19:14
ButG1161 JesusG2424 said,G2036 SufferG863 little children,G3813 andG2532 forbidG2967 themG846 not,G3361 to comeG2064 untoG4314 me:G3165 forG1063 of suchG5108 isG2076 the kingdomG932 of heaven.G3772
19:15
AndG2532 he laidG2007 his handsG5495 onG2007 them,G846 and departedG4198 thence.G1564
19:16
And,G2532 behold,G2400 oneG1520 cameG4334 and saidG2036 unto him,G846 GoodG18 Master,G1320 whatG5101 good thingG18 shall I do,G4160 thatG2443 I may haveG2192 eternalG166 life?G2222
19:17
AndG1161 he saidG2036 unto him,G846 WhyG5101 callest thouG3004 meG3165 good?G18 there is noneG3762 goodG18 butG1508 one,G1520 that is, God:G2316 butG1161 ifG1487 thou wiltG2309 enterG1525 intoG1519 life,G2222 keepG5083 the commandments.G1785
19:18
He saithG3004 unto him,G846 WhichG4169, G1161? JesusG2424 said,G2036 Thou shalt doG5407 noG3756 murder,G5407 Thou shaltG3431 notG3756 commit adultery,G3431 Thou shaltG2813 notG3756 steal,G2813 Thou shaltG5576 notG3756 bear false witness,G5576
19:19
HonourG5091 thyG4675 fatherG3962 andG2532 thy mother:G3384 and,G2532 Thou shalt loveG25 thyG4675 neighbourG4139 asG5613 thyself.G4572
19:20
The young manG3495 saithG3004 unto him,G846 AllG3956 these thingsG5023 have I keptG5442 fromG1537 myG3450 youth up:G3503 whatG5101 lackG5302 I yet?G2089
19:21
JesusG2424 saidG5346 unto him,G846 IfG1487 thou wiltG2309 beG1511 perfect,G5046 goG5217 and sellG4453 that thouG4675 hast,G5224 andG2532 giveG1325 to the poor,G4434 andG2532 thou shalt haveG2192 treasureG2344 inG1722 heaven:G3772 andG2532 comeG1204 and followG190 me.G3427
19:22
ButG1161 when the young manG3495 heardG191 that saying,G3056 he went awayG565 sorrowful:G3076 forG1063 he hadG2192, G2258 greatG4183 possessions.G2933
19:23
ThenG1161 saidG2036 JesusG2424 unto hisG846 disciples,G3101 VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 ThatG3754 a rich manG4145 shall hardlyG1423 enterG1525 intoG1519 the kingdomG932 of heaven.G3772
19:24
AndG1161 againG3825 I sayG3004 unto you,G5213 It isG2076 easierG2123 for a camelG2574 to goG1330 throughG1223 the eyeG5169 of a needle,G4476 thanG2228 for a rich manG4145 to enterG1525 intoG1519 the kingdomG932 of God.G2316
19:25
WhenG1161 hisG846 disciplesG3101 heardG191 it, they were exceedinglyG4970 amazed,G1605 saying,G3004 WhoG5101 thenG686 canG1410 be saved?G4982
19:26
ButG1161 JesusG2424 beheldG1689 them, and saidG2036 unto them,G846 WithG3844 menG444 thisG5124 isG2076 impossible;G102 butG1161 withG3844 GodG2316 all thingsG3956 areG2076 possible.G1415
19:27
ThenG5119 answeredG611 PeterG4074 and saidG2036 unto him,G846 Behold,G2400 weG2249 have forsakenG863 all,G3956 andG2532 followedG190 thee;G4671 whatG5101 shall weG2254 haveG2071 therefore?G686
19:28
AndG1161 JesusG2424 saidG2036 unto them,G846 VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 ThatG3754 yeG5210 whichG3588 have followedG190 me,G3427 inG1722 the regenerationG3824 whenG3752 the SonG5207 of manG444 shall sitG2523 inG1909 the throneG2362 of hisG846 glory,G1391 yeG5210 alsoG2532 shall sitG2523 uponG1909 twelveG1427 thrones,G2362 judgingG2919 the twelveG1427 tribesG5443 of Israel.G2474
19:29
AndG2532 everyG3956 oneG3739 that hath forsakenG863 houses,G3614 orG2228 brethren,G80 orG2228 sisters,G79 orG2228 father,G3962 orG2228 mother,G3384 orG2228 wife,G1135 orG2228 children,G5043 orG2228 lands,G68 for myG3450 name'sG3686 sake,G1752 shall receiveG2983 an hundredfold,G1542 andG2532 shall inheritG2816 everlastingG166 life.G2222
19:30
ButG1161 manyG4183 that are firstG4413 shall beG2071 last;G2078 andG2532 the lastG2078 shall be first.G4413

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę...
Gal 2:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia zawsze wspomina o tym że ludzie idąc do Jerozolimy szli "w górę". Dzieje się tak dlatego ponieważ miasto leży na wzgórzu, dlatego też obojętnie z jakiego kierunku by się do niego zbliżało, droga zawsze będzie prowadziła pod górę.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
Jan 15:16


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić