„I rzekł: Wołałem z ucisku mego do PANA i wysłuchał mię, z brzucha piekła wołałem i wysłuchałeś głos mój.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Jonasza 2,3

King James Version
Księga: Ewangelia Mateusza 14:21

Tytuł oryginalny
Matthew
14:1
AtG1722 thatG1565 timeG2540 HerodG2264 the tetrarchG5076 heardG191 of the fameG189 of Jesus,G2424
14:2
AndG2532 saidG2036 unto hisG846 servants,G3816 ThisG3778 isG2076 JohnG2491 the Baptist;G910 heG846 is risenG1453 fromG575 the dead;G3498 andG2532 thereforeG5124 mightyG1223 worksG1411 do shew forth themselvesG1754 inG1722 him.G846
14:3
ForG1063 HerodG2264 had laid holdG2902 on John,G2491 and boundG1210 him,G846 andG2532 putG5087 him inG1722 prisonG5438 forG1223 Herodias'G2266 sake,G1223 hisG846 brotherG80 Philip'sG5376 wife.G1135
14:4
ForG1063 JohnG2491 saidG3004 unto him,G846 It isG1832 notG3756 lawfulG1832 for theeG4671 to haveG2192 her.G846
14:5
AndG2532 when he wouldG2309 have putG615 himG846 to death,G615 he fearedG5399 the multitude,G3793 becauseG3754 they countedG2192 himG846 asG5613 a prophet.G4396
14:6
ButG1161 when Herod'sG2264 birthdayG1077 was kept,G71 the daughterG2364 of HerodiasG2266 dancedG3738 before themG3319, G1722, andG2532 pleasedG700 Herod.G2264
14:7
WhereuponG3606 he promisedG3670 withG3326 an oathG3727 to giveG1325 herG846 whatsoeverG1437 sheG3739 would ask.G154
14:8
AndG1161 she, being before instructedG4264 ofG5259 herG846 mother,G3384 said,G5346 GiveG1325 meG3427 hereG5602 JohnG2491 Baptist'sG910 headG2776 inG1909 a charger.G4094
14:9
AndG2532 the kingG935 was sorry:G3076 nevertheless forG1223 theG1161 oath's sake,G3727 andG2532 them which sat with him at meat,G4873 he commandedG2753 it to be givenG1325 her.
14:10
AndG2532 he sent,G3992 and beheadedG607 JohnG2491 inG1722 the prison.G5438
14:11
AndG2532 hisG846 headG2776 was broughtG5342 inG1909 a charger,G4094 andG2532 givenG1325 to the damsel:G2877 andG2532 she broughtG5342 it to herG846 mother.G3384
14:12
AndG2532 hisG846 disciplesG3101 came,G4334 and took upG142 the body,G4983 andG2532 buriedG2290 it,G846 andG2532 wentG2064 and toldG518 Jesus.G2424
14:13
WhenG2532 JesusG2424 heardG191 of it, he departedG402 thenceG1564 byG1722 shipG4143 intoG1519 a desertG2048 placeG5117 apartG2398, G2596: andG2532 when the peopleG3793 had heardG191 thereof, they followedG190 himG846 on footG3979 out ofG575 the cities.G4172
14:14
AndG2532 JesusG2424 went forth,G1831 and sawG1492 a greatG4183 multitude,G3793 andG2532 was moved with compassionG4697 towardG1909 them,G846 andG2532 he healedG2323 theirG846 sick.G732
14:15
AndG1161 when it wasG1096 evening,G3798 hisG846 disciplesG3101 cameG4334 to him,G846 saying,G3004 This isG2076 a desertG2048 place,G5117 andG2532 the timeG5610 is nowG2235 past;G3928 sendG630 the multitudeG3793 away,G630 thatG2443 they may goG565 intoG1519 the villages,G2968 and buyG59 themselvesG1438 victuals.G1033
14:16
ButG1161 JesusG2424 saidG2036 unto them,G846 They needG5532 notG3756 departG565, G2192; giveG1325 yeG5210 themG846 to eat.G5315
14:17
AndG1161 they sayG3004 unto him,G846 We haveG2192 hereG5602 butG1508, G3756 fiveG4002 loaves,G740 andG2532 twoG1417 fishes.G2486
14:18
HeG1161 said,G2036 BringG5342 themG846 hitherG5602 to me.G3427
14:19
AndG2532 he commandedG2753 the multitudeG3793 to sit downG347 onG1909 the grass,G5528 andG2532 tookG2983 the fiveG4002 loaves,G740 andG2532 the twoG1417 fishes,G2486 and looking upG308 toG1519 heaven,G3772 he blessed,G2127 andG2532 brake,G2806 and gaveG1325 the loavesG740 to his disciples,G3101 andG1161 the disciplesG3101 to the multitude.G3793
14:20
AndG2532 they didG5315 allG3956 eat,G5315 andG2532 were filled:G5526 andG2532 they took upG142 of the fragmentsG2801 that remainedG4052 twelveG1427 basketsG2894 full.G4134
14:21
AndG1161 they that had eatenG2068 wereG2258 aboutG5616 five thousandG4000 men,G435 besideG5565 womenG1135 andG2532 children.G3813
14:22
AndG2532 straightwayG2112 JesusG2424 constrainedG315 hisG846 disciplesG3101 to getG1684 intoG1519 a ship,G4143 andG2532 to go beforeG4254 himG846 untoG1519 the other side,G4008 whileG3739 heG2193 sentG630 the multitudesG3793 away.G630
14:23
AndG2532 when he had sentG630 the multitudesG3793 away,G630 he went upG305 intoG1519 a mountainG3735 apartG2398 toG2596 pray:G4336 andG1161 when the eveningG3798 was come,G1096 he wasG2258 thereG1563 alone.G3441
14:24
ButG1161 the shipG4143 wasG2258 nowG2235 in the midstG3319 of the sea,G2281 tossedG928 withG5259 waves:G2949 forG1063 the windG417 wasG2258 contrary.G1727
14:25
AndG1161 in the fourthG5067 watchG5438 of the nightG3571 JesusG2424 wentG565 untoG4314 them,G846 walkingG4043 onG1909 the sea.G2281
14:26
AndG2532 when the disciplesG3101 sawG1492 himG846 walkingG4043 onG1909 the sea,G2281 they were troubled,G5015 sayingG3004, G3754, It isG2076 a spirit;G5326 andG2532 they cried outG2896 forG575 fear.G5401
14:27
ButG1161 straightwayG2112 JesusG2424 spakeG2980 unto them,G846 saying,G3004 Be of good cheer;G2293 it isG1510 I;G1473 beG5399 notG3361 afraid.G5399
14:28
AndG1161 PeterG4074 answeredG611 himG846 and said,G2036 Lord,G2962 ifG1487 it beG1488 thou,G4771 bidG2753 meG3165 comeG2064 untoG4314 theeG4571 onG1909 the water.G5204
14:29
AndG1161 he said,G2036 Come.G2064 AndG2532 when PeterG4074 was come downG2597 out ofG575 the ship,G4143 he walkedG4043 onG1909 the water,G5204 to goG2064 toG4314 Jesus.G2424
14:30
ButG1161 when he sawG991 the windG417 boisterous,G2478 he was afraid;G5399 andG2532 beginningG756 to sink,G2670 he cried,G2896 saying,G3004 Lord,G2962 saveG4982 me.G3165
14:31
AndG1161 immediatelyG2112 JesusG2424 stretched forthG1614 his hand,G5495 and caughtG1949 him,G846 andG2532 saidG3004 unto him,G846 O thou of little faith,G3640 whereforeG5101 didstG1519 thou doubt?G1365
14:32
AndG2532 when theyG846 were comeG1684 intoG1519 the ship,G4143 the windG417 ceased.G2869
14:33
ThenG1161 they that were inG1722 the shipG4143 cameG2064 and worshippedG4352 him,G846 saying,G3004 Of a truthG230 thou artG1488 the SonG5207 of God.G2316
14:34
AndG2532 when they were gone over,G1276 they cameG2064 intoG1519 the landG1093 of Gennesaret.G1082
14:35
AndG2532 when the menG435 of thatG1565 placeG5117 had knowledgeG1921 of him,G846 they sent outG649 intoG1519 allG3650 thatG1565 country round about,G4066 andG2532 broughtG4374 unto himG846 allG3956 that wereG2192 diseased;G2560
14:36
AndG2532 besoughtG3870 himG846 thatG2443 they mightG680 onlyG3440 touchG680 the hemG2899 of hisG846 garment:G2440 andG2532 as many asG3745 touchedG680 were made perfectly whole.G1295

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę...
Gal 2:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus użył słowa "kościół" tylko 3 razy (Mat 16:18, Mat 18:17 dwa razy).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić