„A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Jana 4,14

King James Version
Księga: Ewangelia Mateusza 11:1

Tytuł oryginalny
Matthew
11:1
AndG2532 it came to pass,G1096 whenG3753 JesusG2424 had made an endG5055 of commandingG1299 hisG846 twelveG1427 disciples,G3101 he departedG3327 thenceG1564 to teachG1321 andG2532 to preachG2784 inG1722 theirG846 cities.G4172
11:2
NowG1161 when JohnG2491 had heardG191 inG1722 the prisonG1201 the worksG2041 of Christ,G5547 he sentG3992 twoG1417 of hisG846 disciples,G3101
11:3
And saidG2036 unto him,G846 ArtG1488 thouG4771 he that should come,G2064 orG2228 do we lookG4328 for another?G2087
11:4
JesusG2424 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto them,G846 GoG4198 and shewG518 JohnG2491 againG518 those things whichG3739 ye do hearG191 andG2532 see:G991
11:5
The blindG5185 receive their sight,G308 andG2532 the lameG5560 walk,G4043 the lepersG3015 are cleansed,G2511 andG2532 the deafG2974 hear,G191 the deadG3498 are raised up,G1453 andG2532 the poorG4434 have the gospel preached to them.G2097
11:6
AndG2532 blessedG3107 isG2076 he, whosoeverG3739 shallG4624 notG3362 be offendedG4624 inG1722 me.G1698
11:7
AndG1161 asG5130 they departed,G4198 JesusG2424 beganG756 to sayG3004 unto the multitudesG3793 concerningG4012 John,G2491 WhatG5101 went yeG1831 out intoG1519 the wildernessG2048 to see?G2300 A reedG2563 shakenG4531 withG5259 the wind?G417
11:8
ButG235 whatG5101 went ye outG1831 for to see?G1492 A manG444 clothedG294 inG1722 softG3120 raiment?G2440 behold,G2400 they that wearG5409 softG3120 clothing areG1526 inG1722 kings'G935 houses.G3624
11:9
ButG235 whatG5101 went ye outG1831 for to see?G1492 A prophet?G4396 yea,G3483 I sayG3004 unto you,G5213 andG2532 moreG4055 than a prophet.G4396
11:10
ForG1063 thisG3778 isG2076 he, ofG4012 whomG3739 it is written,G1125 Behold,G2400 IG1473 sendG649 myG3450 messengerG32 beforeG4253 thyG4675 face,G4383 whichG3739 shall prepareG2680 thyG4675 wayG3598 beforeG1715 thee.G4675
11:11
VerilyG281 I sayG3004 unto you,G5213 AmongG1722 them that are bornG1084 of womenG1135 there hathG1453 notG3756 risenG1453 a greater thanG3187 JohnG2491 the Baptist:G910 notwithstandingG1161 he that is leastG3398 inG1722 the kingdomG932 of heavenG3772 isG2076 greater thanG3187 he.G846
11:12
AndG1161 fromG575 the daysG2250 of JohnG2491 the BaptistG910 untilG2193 nowG737 the kingdomG932 of heavenG3772 suffereth violence,G971 andG2532 the violentG973 takeG726 itG846 by force.G726
11:13
ForG1063 allG3956 the prophetsG4396 andG2532 the lawG3551 prophesiedG4395 untilG2193 John.G2491
11:14
AndG2532 ifG1487 ye willG2309 receiveG1209 it, thisG846 isG2076 Elias,G2243 whichG3588 was forG3195 to come.G2064
11:15
He that hathG2192 earsG3775 to hear,G191 let him hear.G191
11:16
ButG1161 whereuntoG5101 shall I likenG3666 thisG5026 generation?G1074 It isG2076 likeG3664 unto childrenG3808 sittingG2521 inG1722 the markets,G58 andG2532 callingG4377 unto theirG846 fellows,G2083
11:17
AndG2532 saying,G3004 We have pipedG832 unto you,G5213 andG2532 ye haveG3738 notG3756 danced;G3738 we have mournedG2354 unto you,G5213 andG2532 ye haveG2875 notG3756 lamented.G2875
11:18
ForG1063 JohnG2491 cameG2064 neitherG3383 eatingG2068 norG3383 drinking,G4095 andG2532 they say,G3004 He hathG2192 a devil.G1140
11:19
The SonG5207 of manG444 cameG2064 eatingG2068 andG2532 drinking,G4095 andG2532 they say,G3004 BeholdG2400 a manG444 gluttonous,G5314 andG2532 a winebibber,G3630 a friendG5384 of publicansG5057 andG2532 sinners.G268 ButG2532 wisdomG4678 is justifiedG1344 ofG575 herG846 children.G5043
11:20
ThenG5119 began heG756 to upbraidG3679 the citiesG4172 whereinG3739, G1722 mostG4118 of hisG846 mighty worksG1411 were done,G1096 becauseG3754 they repentedG3340 not:G3756
11:21
WoeG3759 unto thee,G4671 Chorazin!G5523 woeG3759 unto thee,G4671 Bethsaida!G966 forG3754 ifG1487 the mighty works,G1411 whichG3588 were doneG1096 inG1722 you,G5213 had been doneG1096 inG1722 TyreG5184 andG2532 Sidon,G4605 they would have repentedG3340 long agoG3819, G302 inG1722 sackclothG4526 andG2532 ashes.G4700
11:22
ButG4133 I sayG3004 unto you,G5213 It shall beG2071 more tolerableG414 for TyreG5184 andG2532 SidonG4605 atG1722 the dayG2250 of judgment,G2920 thanG2228 for you.G5213
11:23
AndG2532 thou,G4771 Capernaum,G2584 whichG3588 art exaltedG5312 untoG2193 heaven,G3772 shalt be brought downG2601 toG2193 hell:G86 forG3754 ifG1487 the mighty works,G1411 whichG3588 have been doneG1096 inG1722 thee,G4671 had been doneG1096 inG1722 Sodom,G4670 it would have remainedG3306, G302 untilG3360 this day.G4594
11:24
ButG4133 I sayG3004 unto you,G5213 ThatG3754 it shall beG2071 more tolerableG414 for the landG1093 of SodomG4670 inG1722 the dayG2250 of judgment,G2920 thanG2228 for thee.G4671
11:25
AtG1722 thatG1565 timeG2540 JesusG2424 answeredG611 and said,G2036 I thankG1843 thee,G4671 O Father,G3962 LordG2962 of heavenG3772 andG2532 earth,G1093 becauseG3754 thou hast hidG613 these thingsG5023 fromG575 the wiseG4680 andG2532 prudent,G4908 andG2532 hast revealedG601 themG846 unto babes.G3516
11:26
Even so,G3483 Father:G3962 forG3754 soG3779 it seemedG1096 goodG2107 in thyG4675 sight.G1715
11:27
All thingsG3956 are deliveredG3860 unto meG3427 ofG5259 myG3450 Father:G3962 andG2532 no manG3762 knowethG1921 the Son,G5207 butG1508 the Father;G3962 neitherG3761 knowethG1921 any manG5100 the Father,G3962 saveG1508 the Son,G5207 and heG2532 toG3739 whomsoeverG1437 the SonG5207 willG1014 revealG601 him.
11:28
ComeG1205 untoG4314 me,G3165 allG3956 ye that labourG2872 andG2532 are heavy laden,G5412 and IG2504 will giveG373 youG5209 rest.G373
11:29
TakeG142 myG3450 yokeG2218 uponG1909 you,G5209 andG2532 learnG3129 ofG575 me;G1700 forG3754 I amG1510 meekG4235 andG2532 lowlyG5011 in heart:G2588 andG2532 ye shall findG2147 restG372 unto yourG5216 souls.G5590
11:30
ForG1063 myG3450 yokeG2218 is easy,G5543 andG2532 myG3450 burdenG5413 isG2076 light.G1645

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.
I Piotr 3:14

W Chrystusie

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Gal 2:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po tym jak Jezus został "aresztowany" w Ogrodzie Getsemani wszyscy jego uczniowie "opuścili go i uciekli" (Mat 26:56, Mar 14:50). Jan i Piotr wrócili (Jan 18:15-16), ale Piotr zaparł się Go (Mat 26:69-75, Mar 14:66-72). Tylko Jan był przy Jego ukrzyżowaniu (Jan 19:26-27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić