„Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Kolosan 1,13

Nawigacja

King James Version
Księga: Ewangelia Marka 3:1

Tytuł oryginalny
Mark
3:1
AndG2532 he enteredG1525 againG3825 intoG1519 the synagogue;G4864 andG2532 there wasG2258 a manG444 thereG1563 which hadG2192 a witheredG3583 hand.G5495
3:2
AndG2532 they watchedG3906 him,G846 whetherG1487 he would healG2323 himG846 on the sabbath day;G4521 thatG2443 they might accuseG2723 him.G846
3:3
AndG2532 he saithG3004 unto the manG444 which hadG2192 the witheredG3583 hand,G5495 StandG1453 forthG3319, G1519.
3:4
AndG2532 he saithG3004 unto them,G846 Is it lawfulG1832 to do goodG15 on the sabbath days,G4521 orG2228 to do evil?G2554 to saveG4982 life,G5590 orG2228 to kill?G615 ButG1161 they held their peace.G4623
3:5
AndG2532 when he had looked round aboutG4017 on themG846 withG3326 anger,G3709 being grievedG4818 forG1909 the hardnessG4457 of theirG846 hearts,G2588 he saithG3004 unto the man,G444 Stretch forthG1614 thineG4675 hand.G5495 AndG2532 he stretched it out:G1614 andG2532 hisG846 handG5495 was restoredG600 wholeG5199 asG5613 the other.G243
3:6
AndG2532 the PhariseesG5330 went forth,G1831 and straightwayG2112 tookG4160 counselG4824 withG3326 the HerodiansG2265 againstG2596 him,G846 howG3704 they might destroyG622 him.G846
3:7
ButG2532 JesusG2424 withdrew himselfG402 withG3326 hisG846 disciplesG3101 toG4314 the sea:G2281 andG2532 a greatG4183 multitudeG4128 fromG575 GalileeG1056 followedG190 him,G846 andG2532 fromG575 Judaea,G2449
3:8
AndG2532 fromG575 Jerusalem,G2414 andG2532 fromG575 Idumaea,G2401 andG2532 from beyondG4008 Jordan;G2446 andG2532 they aboutG4012 TyreG5184 andG2532 Sidon,G4605 a greatG4183 multitude,G4128 when they had heardG191 what great thingsG3745 he did,G4160 cameG2064 untoG4314 him.G846
3:9
AndG2532 he spakeG2036 to hisG846 disciples,G3101 thatG2443 a small shipG4142 should wait onG4342 himG846 becauseG1223 of the multitude,G3793 lestG3363 they should throngG2346 him.G846
3:10
ForG1063 he had healedG2323 many;G4183 insomuch thatG5620 they pressed uponG1968 himG846 for toG2443 touchG680 him,G846 as many asG3745 hadG2192 plagues.G3148
3:11
AndG2532 uncleanG169 spirits,G4151 whenG3752 they sawG2334 him,G846 fell down beforeG4363 him,G846 andG2532 cried,G2896 sayingG3004, G3754, ThouG4771 artG1488 the SonG5207 of God.G2316
3:12
AndG2532 he straitlyG4183 chargedG2008 themG846 thatG3363 they shouldG4160 notG3363 makeG4160 himG846 known.G5318
3:13
AndG2532 he goeth upG305 intoG1519 a mountain,G3735 andG2532 callethG4341 unto him whomG3739 heG846 would:G2309 andG2532 they cameG565 untoG4314 him.G846
3:14
AndG2532 he ordainedG4160 twelve,G1427 thatG2443 they should beG5600 withG3326 him,G846 andG2532 thatG2443 he might sendG649 themG846 forthG649 to preach,G2784
3:15
AndG2532 to haveG2192 powerG1849 to healG2323 sicknesses,G3554 andG2532 to cast outG1544 devils:G1140
3:16
AndG2532 SimonG4613 he surnamedG2007, G3686 Peter;G4074
3:17
AndG2532 JamesG2385 the sonG3588 of Zebedee,G2199 andG2532 JohnG2491 the brotherG80 of James;G2385 andG2532 he surnamedG2007, G3686 themG846 Boanerges,G993 which is,G3603 The sonsG5207 of thunder:G1027
3:18
AndG2532 Andrew,G406 andG2532 Philip,G5376 andG2532 Bartholomew,G918 andG2532 Matthew,G3156 andG2532 Thomas,G2381 andG2532 JamesG2385 the sonG3588 of Alphaeus,G256 andG2532 Thaddaeus,G2280 andG2532 SimonG4613 the Canaanite,G2581
3:19
AndG2532 JudasG2455 Iscariot,G2469 whichG3739 alsoG2532 betrayedG3860 him:G846 andG2532 they wentG2064 intoG1519 an house.G3624
3:20
AndG2532 the multitudeG3793 cometh togetherG4905 again,G3825 so thatG5620 theyG846 couldG1410 notG3361 so much asG3383 eatG5315 bread.G740
3:21
AndG2532 when hisG846 friendsG3844 heardG191 of it, they went outG1831 to lay holdG2902 on him:G846 forG1063 they saidG3004, G3754, He is beside himself.G1839
3:22
AndG2532 the scribesG1122 whichG3588 came downG2597 fromG575 JerusalemG2414 saidG3004, G3754, He hathG2192 BeelzebubG954, G3754, andG2532 byG1722 the princeG758 of the devilsG1140 casteth he outG1544 devils.G1140
3:23
AndG2532 he calledG4341 themG846 unto him, and saidG3004 unto themG846 inG1722 parables,G3850 HowG4459 canG1410 SatanG4567 cast outG1544 Satan?G4567
3:24
AndG2532 ifG1437 a kingdomG932 be dividedG3307 againstG1909 itself,G1438 thatG1565 kingdomG932 cannotG1410, G3756 stand.G2476
3:25
AndG2532 ifG1437 a houseG3614 be dividedG3307 againstG1909 itself,G1438 thatG1565 houseG3614 cannotG1410, G3756 stand.G2476
3:26
AndG2532 ifG1487 SatanG4567 rise upG450 againstG1909 himself,G1438 andG2532 be divided,G3307 he cannotG1410, G3756 stand,G2476 butG235 hathG2192 an end.G5056
3:27
No manG3762 canG1410, G3756 enterG1525 intoG1519 a strong man'sG2478 house,G3614 and spoilG1283 hisG846 goods,G4632 exceptG3362 he willG1210 firstG4412 bindG1210 the strong man;G2478 andG2532 thenG5119 he will spoilG1283 hisG846 house.G3614
3:28
VerilyG281 I sayG3004 unto youG5213, G3754, AllG3956 sinsG265 shall be forgivenG863 unto the sonsG5207 of men,G444 andG2532 blasphemiesG988 wherewithG3745 soeverG302 they shall blaspheme:G987
3:29
ButG1161 heG3739 thatG302 shall blasphemeG987 againstG1519 the HolyG40 GhostG4151 hathG2192 neverG165, G3756, G1519 forgiveness,G859 butG235 isG2076 in dangerG1777 of eternalG166 damnation:G2920
3:30
BecauseG3754 they said,G3004 He hathG2192 an uncleanG169 spirit.G4151
3:31
There cameG2064 thenG3767 hisG846 brethrenG80 andG2532 his mother,G3384 and,G2532 standingG2476 without,G1854 sentG649 untoG4314 him,G846 callingG5455 him.G846
3:32
AndG2532 the multitudeG3793 satG2521 aboutG4012 him,G846 andG1161 they saidG2036 unto him,G846 Behold,G2400 thyG4675 motherG3384 andG2532 thyG4675 brethrenG80 withoutG1854 seek forG2212 thee.G4571
3:33
AndG2532 he answeredG611 them,G846 saying,G3004 WhoG5101 isG2076 myG3450 mother,G3384 orG2228 myG3450 brethren?G80
3:34
AndG2532 he lookedG4017 round aboutG2945 on them whichG3588 satG2521 aboutG4012 him,G846 and said,G3004 BeholdG2396 myG3450 motherG3384 andG2532 myG3450 brethren!G80
3:35
ForG1063 whosoeverG302 shallG3739 doG4160 the willG2307 of God,G2316 the sameG3778 isG2076 myG3450 brother,G80 andG2532 myG3450 sister,G79 andG2532 mother.G3384

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.
I Piotr 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Dawid umarł w wieku 70 lat (II Sam 5:4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan jest daleki od bezbożnych, lecz wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych.
Przyp 15:29


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić