„Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz:”

Biblia Warszawska: Ewangelia św. Jana 12,39

Nawigacja

King James Version
Księga: Ewangelia Marka 2:1

Tytuł oryginalny
Mark
2:1
AndG2532 againG3825 he enteredG1525 intoG1519 CapernaumG2584 afterG1223 some days;G2250 andG2532 it was noisedG191 thatG3754 he wasG2076 inG1519 the house.G3624
2:2
AndG2532 straightwayG2112 manyG4183 were gathered together,G4863 insomuch thatG5620 there wasG5562 noG3371 room to receiveG5562 them, no, not so muchG3366 as aboutG4314 the door:G2374 andG2532 he preachedG2980 the wordG3056 unto them.G846
2:3
AndG2532 they comeG2064 untoG4314 him,G846 bringingG5342 one sick of the palsy,G3885 which was borneG142 ofG5259 four.G5064
2:4
AndG2532 when they couldG1410 notG3361 come nighG4331 unto himG846 forG1223 the press,G3793 they uncoveredG648 the roofG4721 whereG3699 he was:G2258 andG2532 when they had broken it up,G1846 they let downG5465 the bedG2895 whereinG3739 theG1909 sick of the palsyG3885 lay.G2621
2:5
WhenG1161 JesusG2424 sawG1492 theirG846 faith,G4102 he saidG3004 unto the sick of the palsy,G3885 Son,G5043 thyG4675 sinsG266 be forgivenG863 thee.G4671
2:6
ButG1161 there wereG2258 certainG5100 of the scribesG1122 sittingG2521 there,G1563 andG2532 reasoningG1260 inG1722 theirG846 hearts,G2588
2:7
WhyG5101 dothG2980 thisG3778 man thusG3779 speakG2980 blasphemies?G988 whoG5101 canG1410 forgiveG863 sinsG266 butG1508 GodG2316 only?G1520
2:8
AndG2532 immediatelyG2112 when JesusG2424 perceivedG1921 in hisG846 spiritG4151 thatG3754 they soG3779 reasonedG1260 withinG1722 themselves,G1438 he saidG2036 unto them,G846 WhyG5101 reason yeG1260 these thingsG5023 inG1722 yourG5216 hearts?G2588
2:9
WhetherG5101 is itG2076 easierG2123 to sayG2036 to the sick of the palsy,G3885 Thy sinsG266 be forgivenG863 thee;G4671 orG2228 to say,G2036 Arise,G1453 andG2532 take upG142 thyG4675 bed,G2895 andG2532 walk?G4043
2:10
ButG1161 thatG2443 ye may knowG1492 thatG3754 the SonG5207 of manG444 hathG2192 powerG1849 onG1909 earthG1093 to forgiveG863 sins,G266 (he saithG3004 to the sick of the palsy,G3885)
2:11
I sayG3004 unto thee,G4671 Arise,G1453 andG2532 take upG142 thyG4675 bed,G2895 andG2532 go thy wayG5217 intoG1519 thineG4675 house.G3624
2:12
AndG2532 immediatelyG2112 he arose,G1453 took upG142 the bed,G2895 andG2532 went forthG1831 beforeG1726 them all;G3956 insomuch thatG5620 they wereG1839 allG3956 amazed,G1839 andG2532 glorifiedG1392 God,G2316 sayingG3004, G3754, WeG1492 neverG3763 sawG1492 it on this fashion.G3779
2:13
AndG2532 he went forthG1831 againG3825 byG3844 the sea side;G2281 andG2532 allG3956 the multitudeG3793 resortedG2064 untoG4314 him,G846 andG2532 he taughtG1321 them.G846
2:14
AndG2532 as he passed by,G3855 he sawG1492 LeviG3018 the son of AlphaeusG256 sittingG2521 atG1909 the receipt of custom,G5058 andG2532 saidG3004 unto him,G846 FollowG190 me.G3427 AndG2532 he aroseG450 and followedG190 him.G846
2:15
AndG2532 it came to pass,G1096 that,G1722 as JesusG846 sat at meatG2621 inG1722 hisG846 house,G3614 manyG4183 publicansG5057 andG2532 sinnersG268 satG4873 alsoG2532 together withG4873 JesusG2424 andG2532 hisG846 disciples:G3101 forG1063 there wereG2258 many,G4183 andG2532 they followedG190 him.G846
2:16
AndG2532 when the scribesG1122 andG2532 PhariseesG5330 sawG1492 himG846 eatG2068 withG3326 publicansG5057 andG2532 sinners,G268 they saidG3004 unto hisG846 disciples,G3101 HowG5101 is it thatG3754 he eatethG2068 andG2532 drinkethG4095 withG3326 publicansG5057 andG2532 sinners?G268
2:17
WhenG2532 JesusG2424 heardG191 it, he saithG3004 unto them,G846 They that are wholeG2480 haveG2192 noG3756 needG5532 of the physician,G2395 butG235 they that areG2192 sick:G2560 I cameG2064 notG3756 to callG2564 the righteous,G1342 butG235 sinnersG268 toG1519 repentance.G3341
2:18
AndG2532 the disciplesG3101 of JohnG2491 andG2532 of the PhariseesG5330 usedG2258 to fast:G3522 andG2532 they comeG2064 andG2532 sayG3004 unto him,G846 Why doG3522, G1302 the disciplesG3101 of JohnG2491 andG2532 of the PhariseesG5330 fast,G3522 butG1161 thyG4674 disciplesG3101 fastG3522 not?G3756
2:19
AndG2532 JesusG2424 saidG2036 unto themG846, G3361, CanG1410 the childrenG5207 of the bridechamberG3567 fast,G3522 whileG3739 theG1722 bridegroomG3566 isG2076 withG3326 them?G846 as long asG5550 theyG3745 haveG2192 the bridegroomG3566 withG3326 them,G1438 they cannotG1410, G3756 fast.G3522
2:20
ButG1161 the daysG2250 will come,G2064 whenG3752 the bridegroomG3566 shall be taken awayG522 fromG575 them,G846 andG2532 thenG5119 shall they fastG3522 inG1722 thoseG1565 days.G2250
2:21
No manG3762 alsoG2532 sewethG1976 a pieceG1915 of newG46 clothG4470 onG1909 an oldG3820 garment:G2440 elseG1490 the new pieceG2537 that filled it upG4138 taketh awayG142 fromG846 the old,G3820 andG2532 the rentG4978 is madeG1096 worse.G5501
2:22
AndG2532 no manG3762 puttethG906 newG3501 wineG3631 intoG1519 oldG3820 bottles:G779 elseG1490 the newG3501 wineG3631 doth burstG4486 the bottles,G779 andG2532 the wineG3631 is spilled,G1632 andG2532 the bottlesG779 will be marred:G622 butG235 newG3501 wineG3631 must be putG992 intoG1519 newG2537 bottles.G779
2:23
AndG2532 it came to pass,G1096 that heG846 wentG3899 throughG1223 the corn fieldsG4702 onG1722 the sabbath day;G4521 andG2532 hisG846 disciplesG3101 began,G756 as they wentG4160, G3598, to pluckG5089 the ears of corn.G4719
2:24
AndG2532 the PhariseesG5330 saidG3004 unto him,G846 Behold,G2396 whyG5101 do theyG4160 onG1722 the sabbath dayG4521 that whichG3739 isG1832 notG3756 lawful?G1832
2:25
AndG2532 heG846 saidG3004 unto them,G846 Have ye neverG3763 readG314 whatG5101 DavidG1138 did,G4160 whenG3753 he hadG2192 need,G5532 andG2532 was an hungred,G3983 he,G846 andG2532 they that were withG3326 him?G846
2:26
HowG4459 he wentG1525 intoG1519 the houseG3624 of GodG2316 in the daysG1909 of AbiatharG8 the high priest,G749 andG2532 did eatG5315 the shewbreadG4286, G740, whichG3739 isG1832 notG3756 lawfulG1832 to eatG5315 but forG1508 the priests,G2409 andG2532 gaveG1325 alsoG2532 to them which wereG5607 withG4862 him?G846
2:27
AndG2532 he saidG3004 unto them,G846 The sabbathG4521 was madeG1096 forG1223 man,G444 and notG3756 manG444 forG1223 the sabbath:G4521
2:28
ThereforeG5620 the SonG5207 of manG444 isG2076 LordG2962 alsoG2532 of the sabbath.G4521

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Gedaliasz, syn Achikama, syna Szafana, przysiągł im i ich ludziom tak: Nie bójcie się być poddanymi Chaldejczyków; zostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a dobrze wam będzie!
Jer 40:9

W Chrystusie

A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
Efez 4:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po tym jak Jezus został "aresztowany" w Ogrodzie Getsemani wszyscy jego uczniowie "opuścili go i uciekli" (Mat 26:56, Mar 14:50). Jan i Piotr wrócili (Jan 18:15-16), ale Piotr zaparł się Go (Mat 26:69-75, Mar 14:66-72). Tylko Jan był przy Jego ukrzyżowaniu (Jan 19:26-27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.
Iz 9:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić