„Którzy mają formę pobożności, ale zaparli się jej mocy; i właśnie tych unikaj.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tymoteusza 3,5

Nawigacja

King James Version
Księga: Ewangelia Marka 16:12

Tytuł oryginalny
Mark
16:1
AndG2532 whenG1230 the sabbathG4521 was past,G1230 MaryG3137 Magdalene,G3094 andG2532 MaryG3137 the motherG3588 of James,G2385 andG2532 Salome,G4539 had boughtG59 sweet spices,G759 thatG2443 they might comeG2064 and anointG218 him.G846
16:2
AndG2532 veryG3029 early in the morningG4404 the firstG3391 day of the week,G4521 they cameG2064 untoG1909 the sepulchreG3419 at the risingG393 of the sun.G2246
16:3
AndG2532 they saidG3004 amongG4314 themselves,G1438 WhoG5101 shall rollG617 usG2254 awayG617 the stoneG3037 fromG1537 the doorG2374 of the sepulchre?G3419
16:4
AndG2532 when they looked,G308 they sawG2334 thatG3754 the stoneG3037 was rolled away:G617 forG1063 it wasG2258 veryG4970 great.G3173
16:5
AndG2532 enteringG1525 intoG1519 the sepulchre,G3419 they sawG1492 a young manG3495 sittingG2521 onG1722 the right side,G1188 clothedG4016 in a long whiteG3022 garment;G4749 andG2532 they were affrighted.G1568
16:6
AndG1161 he saithG3004 unto them,G846 BeG1568 notG3361 affrighted:G1568 Ye seekG2212 JesusG2424 of Nazareth,G3479 whichG3588 was crucified:G4717 he is risen;G1453 he isG2076 notG3756 here:G5602 beholdG2396 the placeG5117 whereG3699 they laidG5087 him.G846
16:7
ButG235 go your way,G5217 tellG2036 hisG846 disciplesG3101 andG2532 PeterG4074 thatG3754 he goeth beforeG4254 youG5209 intoG1519 Galilee:G1056 thereG1563 shall ye seeG3700 him,G846 asG2531 he saidG2036 unto you.G5213
16:8
AndG2532 they went outG1831 quickly,G5035 and fledG5343 fromG575 the sepulchre;G3419 forG1161 theyG846 trembledG2192, G5156 andG2532 were amazed:G1611 neitherG2532 said theyG2036 any thingG3762 to anyG3762 man; forG1063 they were afraid.G5399
16:9
NowG1161 when Jesus was risenG450 earlyG4404 the firstG4413 day of the week,G4521 he appearedG5316 firstG4412 to MaryG3137 Magdalene,G3094 out ofG575 whomG3739 he had castG1544 sevenG2033 devils.G1140
16:10
And sheG1565 wentG4198 and toldG518 them that had beenG1096 withG3326 him,G846 as they mournedG3996 andG2532 wept.G2799
16:11
And they,G2548 when they had heardG191 thatG3754 he was alive,G2198 andG2532 had been seenG2300 ofG5259 her,G846 believed not.G569
16:12
AfterG3326, G1161 thatG5023 he appearedG5319 inG1722 anotherG2087 formG3444 unto twoG1417 ofG1537 them,G846 as they walked,G4043 and wentG4198 intoG1519 the country.G68
16:13
And theyG2548 wentG565 and toldG518 it unto the residue:G3062 neitherG3761 believed theyG4100 them.G1565
16:14
AfterwardG5305 he appearedG5319 unto the elevenG1733 as theyG846 sat at meat,G345 andG2532 upbraidedG3679 them with theirG846 unbeliefG570 andG2532 hardness of heart,G4641 becauseG3754 they believedG4100 notG3756 them which had seenG2300 himG846 after he was risen.G1453
16:15
AndG2532 he saidG2036 unto them,G846 Go yeG4198 intoG1519 allG537 the world,G2889 and preachG2784 the gospelG2098 to everyG3956 creature.G2937
16:16
He that believethG4100 andG2532 is baptizedG907 shall be saved;G4982 butG1161 he that believeth notG569 shall be damned.G2632
16:17
AndG1161 theseG5023 signsG4592 shall followG3877 them that believe;G4100 InG1722 myG3450 nameG3686 shall they cast outG1544 devils;G1140 they shall speakG2980 with newG2537 tongues;G1100
16:18
They shall take upG142 serpents;G3789 and ifG2579 they drinkG4095 anyG5100 deadlyG2286 thing,G5100 it shall notG3364 hurtG984 them;G846 they shall layG2007 handsG5495 onG1909 the sick,G732 andG2532 they shallG2192 recover.G2573
16:19
SoG3303 thenG3767 afterG3326 the LordG2962 had spokenG2980 unto them,G846 he was received upG353 intoG1519 heaven,G3772 andG2532 satG2523 onG1537 the right handG1188 of God.G2316
16:20
AndG1161 theyG1565 went forth,G1831 and preachedG2784 every where,G3837 the LordG2962 working withG4903 them, andG2532 confirmingG950 the wordG3056 withG1223 signsG4592 following.G1872 Amen.G281

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.
Łuk 12:4

W Chrystusie

Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
I Jan 5:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Objawienia napisana została do 7 kościołów: Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei (Obj 1:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić