„Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem, wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna.”

Biblia Warszawska: 2 List św. Jana 1,12

Nawigacja

King James Version
Księga: Ewangelia Marka 15:1

Tytuł oryginalny
Mark
15:1
AndG2532 straightwayG2112 inG1909 the morningG4404 the chief priestsG749 heldG4160 a consultationG4824 withG3326 the eldersG4245 andG2532 scribesG1122 andG2532 the wholeG3650 council,G4892 and boundG1210 Jesus,G2424 and carried him away,G667 andG2532 deliveredG3860 him to Pilate.G4091
15:2
AndG2532 PilateG4091 askedG1905 him,G846 ArtG1488 thouG4771 the KingG935 of the Jews?G2453 AndG1161 he answeringG611 saidG2036 unto him,G846 ThouG4771 sayestG3004 it.
15:3
AndG2532 the chief priestsG749 accusedG2723 himG846 of many things:G4183 butG1161 heG846 answeredG611 nothing.G3762
15:4
AndG1161 PilateG4091 askedG1905 himG846 again,G3825 saying,G3004 Answerest thouG611 nothingG3762, G3756? beholdG2396 how many thingsG4214 they witnessG2649 against thee.G4675
15:5
ButG1161 JesusG2424 yetG3765 answeredG611 nothing;G3762 soG5620 that PilateG4091 marvelled.G2296
15:6
NowG1161 atG2596 that feastG1859 he releasedG630 unto themG846 oneG1520 prisoner,G1198 whomsoeverG3746 they desired.G154
15:7
AndG1161 there wasG2258 one namedG3004 Barabbas,G912 which lay boundG1210 withG3326 them that had made insurrection with him,G4955 whoG3748 had committedG4160 murderG5408 inG1722 the insurrection.G4714
15:8
AndG2532 the multitudeG3793 crying aloudG310 beganG756 to desireG154 him to do asG2531 he had everG104 doneG4160 unto them.G846
15:9
ButG1161 PilateG4091 answeredG611 them,G846 saying,G3004 Will yeG2309 that I releaseG630 unto youG5213 the KingG935 of the Jews?G2453
15:10
ForG1063 he knewG1097 thatG3754 the chief priestsG749 had deliveredG3860 himG846 forG1223 envy.G5355
15:11
ButG1161 the chief priestsG749 movedG383 the people,G3793 thatG2443 he should ratherG3123 releaseG630 BarabbasG912 unto them.G846
15:12
AndG1161 PilateG4091 answeredG611 and saidG2036 againG3825 unto them,G846 WhatG5101 will yeG2309 thenG3767 that I shall doG4160 unto him whomG3739 ye callG3004 the KingG935 of the Jews?G2453
15:13
AndG1161 they cried outG2896 again,G3825 CrucifyG4717 him.G846
15:14
ThenG1161 PilateG4091 saidG3004 unto them,G846 Why,G1063 whatG5101 evilG2556 hath he done?G4160 AndG1161 they cried outG2896 the more exceedingly,G4056 CrucifyG4717 him.G846
15:15
AndG1161 so Pilate,G4091 willingG1014 to contentG4160, G2425 the people,G3793 releasedG630 BarabbasG912 unto them,G846 andG2532 deliveredG3860 Jesus,G2424 when he had scourgedG5417 him, toG2443 be crucified.G4717
15:16
AndG1161 the soldiersG4757 ledG520 himG846 awayG520 intoG2080 the hall,G833 calledG3603 Praetorium;G4232 andG2532 they call togetherG4779 the wholeG3650 band.G4686
15:17
AndG2532 they clothedG1746 himG846 with purple,G4209 andG2532 plattedG4120 a crownG4735 of thorns,G174 and put it aboutG4060 hisG846 head,
15:18
AndG2532 beganG756 to saluteG782 him,G846 Hail,G5463 KingG935 of the Jews!G2453
15:19
AndG2532 they smoteG5180 himG846 on the headG2776 with a reed,G2563 andG2532 did spitG1716 upon him,G846 andG2532 bowingG5087 their kneesG1119 worshippedG4352 him.G846
15:20
AndG2532 whenG3753 they had mockedG1702 him,G846 they took offG1562 the purpleG4209 from him,G846 andG2532 putG1746 his ownG2398 clothesG2440 onG1746 him,G846 andG2532 ledG1806 himG846 outG1806 toG2443 crucifyG4717 him.G846
15:21
AndG2532 they compelG29 oneG5100 SimonG4613 a Cyrenian,G2956 who passed by,G3855 comingG2064 out ofG575 the country,G68 the fatherG3962 of AlexanderG223 andG2532 Rufus,G4504 toG2443 bearG142 hisG846 cross.G4716
15:22
AndG2532 they bringG5342 himG846 untoG1909 the placeG5117 Golgotha,G1115 whichG3739 is,G2076 being interpreted,G3177 The placeG5117 of a skull.G2898
15:23
AndG2532 they gaveG1325 himG846 to drinkG4095 wineG3631 mingled with myrrh:G4669 butG1161 he receivedG2983 it not.G3756
15:24
AndG2532 when they had crucifiedG4717 him,G846 they partedG1266 hisG846 garments,G2440 castingG906 lotsG2819 uponG1909 them,G846 whatG5101 every manG5101 should take.G142
15:25
AndG1161 it wasG2258 the thirdG5154 hour,G5610 andG2532 they crucifiedG4717 him.G846
15:26
AndG2532 the superscriptionG1923 of hisG846 accusationG156 wasG2258 written over,G1924 THE KINGG935 OF THE JEWS.G2453
15:27
AndG2532 withG4862 himG846 they crucifyG4717 twoG1417 thieves;G3027 the oneG1520 onG1537 his right hand,G1188 andG2532 the otherG1520 onG1537 hisG846 left.G2176
15:28
AndG2532 the scriptureG1124 was fulfilled,G4137 whichG3588 saith,G3004 AndG2532 he was numberedG3049 withG3326 the transgressors.G459
15:29
AndG2532 they that passed byG3899 railedG987 on him,G846 waggingG2795 theirG846 heads,G2776 andG2532 saying,G3004 Ah,G3758 thou that destroyestG2647 the temple,G3485 andG2532 buildestG3618 it inG1722 threeG5140 days,G2250
15:30
SaveG4982 thyself,G4572 andG2532 come downG2597 fromG575 the cross.G4716
15:31
LikewiseG3668, G1161 alsoG2532 the chief priestsG749 mockingG1702 saidG3004 amongG4314 themselvesG240 withG3326 the scribes,G1122 He savedG4982 others;G243 himselfG1438 he cannotG1410, G3756 save.G4982
15:32
LetG2597 ChristG5547 the KingG935 of IsraelG2474 descendG2597 nowG3568 fromG575 the cross,G4716 thatG2443 we may seeG1492 andG2532 believe.G4100 AndG2532 they that were crucifiedG4957 with himG846 reviledG3679 him.G846
15:33
AndG1161 whenG1096 the sixthG1623 hourG5610 was come,G1096 there wasG1096 darknessG4655 overG1909 the wholeG3650 landG1093 untilG2193 the ninthG1766 hour.G5610
15:34
AndG2532 at the ninthG1766 hourG5610 JesusG2424 criedG994 with a loudG3173 voice,G5456 saying,G3004 Eloi,G1682 Eloi,G1682 lamaG2982 sabachthani?G4518 whichG3739 is,G2076 being interpreted,G3177 MyG3450 God,G2316 myG3450 God,G2316 whyG5101 hastG1519 thou forsakenG1459 me?G3165
15:35
AndG2532 some of themG5100 that stood by,G3936 when they heardG191 it, said,G3004 Behold,G2400 he callethG5455 Elias.G2243
15:36
AndG1161 oneG1520 ranG5143 andG2532 filledG1072 a spungeG4699 fullG1072 of vinegar,G3690 andG5037 put it onG4060 a reed,G2563 and gaveG4222 himG846 to drink,G4222 saying,G3004 Let alone;G863 let us seeG1492 whetherG1487 EliasG2243 will comeG2064 to takeG2507 himG846 down.G2507
15:37
AndG1161 JesusG2424 criedG863 with a loudG3173 voice,G5456 and gave up the ghost.G1606
15:38
AndG2532 the veilG2665 of the templeG3485 was rentG4977 inG1519 twainG1417 fromG575 the topG509 toG2193 the bottom.G2736
15:39
AndG1161 when the centurion,G2760 whichG3588 stoodG3936 overG1537 againstG1727 him,G846 sawG1492 thatG3754 he soG3779 cried out,G2896 and gave up the ghost,G1606 he said,G2036 TrulyG230 thisG3778 manG444 wasG2258 the SonG5207 of God.G2316
15:40
ThereG1161 wereG2258 alsoG2532 womenG1135 lookingG2334 on afarG3113 off:G575 amongG1722, G2532 whomG3739 wasG2258 MaryG3137 Magdalene,G3094 andG2532 MaryG3137 the motherG3384 of JamesG2385 the lessG3398 andG2532 of Joses,G2500 andG2532 Salome;G4539
15:41
(Who also,G2532 whenG3753 he wasG2258 inG1722 Galilee,G1056 followedG190 him,G846 andG2532 ministeredG1247 unto him;G846) andG2532 manyG4183 otherG243 women whichG3588 came upG4872 with himG846 untoG1519 Jerusalem.G2414
15:42
AndG2532 nowG2235 when the evenG3798 was come,G1096 becauseG1893 it wasG2258 the preparation,G3904 thatG3603 is,G2076 the day before the sabbath,G4315
15:43
JosephG2501 ofG575 Arimathaea,G707 an honourableG2158 counsellor,G1010 whichG3739 alsoG846, G2532 waitedG4327 forG2258 the kingdomG932 of God,G2316 came,G2064 and went inG1525 boldlyG5111 untoG4314 Pilate,G4091 andG2532 cravedG154 the bodyG4983 of Jesus.G2424
15:44
AndG1161 PilateG4091 marvelledG2296 ifG1487 he wereG2348 alreadyG2235 dead:G2348 andG2532 callingG4341 unto him the centurion,G2760 he askedG1905 himG846 whetherG1487 he had beenG599 any whileG3819 dead.G599
15:45
AndG2532 when he knewG1097 it ofG575 the centurion,G2760 he gaveG1433 the bodyG4983 to Joseph.G2501
15:46
AndG2532 he boughtG59 fine linen,G4616 andG2532 took him down,G2507 and wrappedG1750 himG846 in the linen,G4616 andG2532 laidG2698 himG846 inG1722 a sepulchreG3419 whichG3739 wasG2258 hewnG2998 out ofG1537 a rock,G4073 andG2532 rolledG4351 a stoneG3037 untoG1909 the doorG2374 of the sepulchre.G3419
15:47
AndG1161 MaryG3137 MagdaleneG3094 andG2532 MaryG3137 the mother of JosesG2500 beheldG2334 whereG4226 he was laid.G5087

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 6:23

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Achab zbudował dom z kości słoniowej (I Król 22:39).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić