„Uriasz Hetejczyk, Zabad, syn Oholi,”

Biblia Jakuba Wujka: 1 Księga Kronik 11,41

Nawigacja

King James Version
Księga: Ewangelia Jana 3:15

Tytuł oryginalny
John
3:1
There wasG2258 a manG444 ofG1537 the Pharisees,G5330 namedG846, G3686 Nicodemus,G3530 a rulerG758 of the Jews:G2453
3:2
The sameG3778 cameG2064 toG4314 JesusG2424 by night,G3571 andG2532 saidG2036 unto him,G846 Rabbi,G4461 we knowG1492 thatG3754 thou artG2064 a teacherG1320 comeG2064 fromG575 God:G2316 forG1063 no manG3762 canG1410 doG4160 theseG5023 miraclesG4592 thatG3739 thouG4771 doest,G4160 exceptG3362 GodG2316 beG5600 withG3326 him.G846
3:3
JesusG2424 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto him,G846 Verily,G281 verily,G281 I sayG3004 unto thee,G4671 ExceptG3362 a manG5100 be bornG1080 again,G509 he cannotG1410, G3756 seeG1492 the kingdomG932 of God.G2316
3:4
NicodemusG3530 saithG3004 untoG4314 him,G846 HowG4459 canG1410 a manG444 be bornG1080 when he isG5607 old?G1088 canG1410, G3361 he enterG1525 the second timeG1208 intoG1519 hisG846 mother'sG3384 womb,G2836 andG2532 be born?G1080
3:5
JesusG2424 answered,G611 Verily,G281 verily,G281 I sayG3004 unto thee,G4671 ExceptG3362 a manG5100 be bornG1080 ofG1537 waterG5204 andG2532 of the Spirit,G4151 he cannotG1410, G3756 enterG1525 intoG1519 the kingdomG932 of God.G2316
3:6
That which is bornG1080 ofG1537 the fleshG4561 isG2076 flesh;G4561 andG2532 that which is bornG1080 ofG1537 the SpiritG4151 isG2076 spirit.G4151
3:7
MarvelG2296 notG3361 thatG3754 I saidG2036 unto thee,G4671 YeG5209 mustG1163 be bornG1080 again.G509
3:8
The windG4151 blowethG4154 whereG3699 it listeth,G2309 andG2532 thou hearestG191 the soundG5456 thereof,G846 butG235 canstG1492 notG3756 tellG1492 whenceG4159 it cometh,G2064 andG2532 whitherG4226 it goeth:G5217 soG3779 isG2076 every oneG3956 that is bornG1080 ofG1537 the Spirit.G4151
3:9
NicodemusG3530 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto him,G846 HowG4459 canG1410 these thingsG5023 be?G1096
3:10
JesusG2424 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto him,G846 ArtG1488 thouG4771 a masterG1320 of Israel,G2474 andG2532 knowestG1097 notG3756 these things?G5023
3:11
Verily,G281 verily,G281 I sayG3004 unto thee,G4671 We speakG2980 thatG3739 weG3754 do know,G1492 andG2532 testifyG3140 thatG3739 we have seen;G3708 andG2532 ye receiveG2983 notG3756 ourG2257 witness.G3141
3:12
IfG1487 I have toldG2036 youG5213 earthly things,G1919 andG2532 ye believeG4100 not,G3756 howG4459 shall ye believe,G4100 ifG1437 I tellG2036 youG5213 of heavenly things?G2032
3:13
AndG2532 no manG3762 hath ascended upG305 toG1519 heaven,G3772 butG1508 he that came downG2597 fromG1537 heaven,G3772 even the SonG5207 of manG444 whichG3588 isG5607 inG1722 heaven.G3772
3:14
AndG2532 asG2531 MosesG3475 lifted upG5312 the serpentG3789 inG1722 the wilderness,G2048 even soG3779 mustG1163 the SonG5207 of manG444 be lifted up:G5312
3:15
ThatG3363 whosoeverG3956 believethG4100 inG1519 himG846 shouldG622 notG3363 perish,G622 butG235 haveG2192 eternalG166 life.G2222
3:16
ForG1063 GodG2316 soG3779 lovedG25 the world,G2889 thatG5620 he gaveG1325 hisG846 only begottenG3439 Son,G5207 thatG2443 whosoeverG3956 believethG4100 inG1519 himG846 shouldG622 notG3361 perish,G622 butG235 haveG2192 everlastingG166 life.G2222
3:17
ForG1063 GodG2316 sentG649 notG3756 hisG846 SonG5207 intoG1519 the worldG2889 toG2443 condemnG2919 the world;G2889 butG235 thatG2443 the worldG2889 throughG1223 himG846 might be saved.G4982
3:18
He that believethG4100 onG1519 himG846 isG2919 notG3756 condemned:G2919 butG1161 he that believethG4100 notG3361 is condemnedG2919 already,G2235 becauseG3754 he hathG4100 notG3361 believedG4100 inG1519 the nameG3686 of the only begottenG3439 SonG5207 of God.G2316
3:19
AndG1161 thisG3778 isG2076 the condemnation,G2920 thatG3754 lightG5457 is comeG2064 intoG1519 the world,G2889 andG2532 menG444 lovedG25 darknessG4655 ratherG3123 thanG2228 light,G5457 becauseG1063 theirG846 deedsG2041 wereG2258 evil.G4190
3:20
ForG1063 every oneG3956 that doethG4238 evilG5337 hatethG3404 the light,G5457 neitherG3756, G2532 comethG2064 toG4314 the light,G5457 lestG3363 hisG846 deedsG2041 should be reproved.G1651
3:21
ButG1161 he that doethG4160 truthG225 comethG2064 toG4314 the light,G5457 thatG2443 hisG846 deedsG2041 may be made manifest,G5319 thatG3754 they areG2076 wroughtG2038 inG1722 God.G2316
3:22
AfterG3326 these thingsG5023 cameG2064 JesusG2424 andG2532 hisG846 disciplesG3101 intoG1519 the landG1093 of Judaea;G2449 andG2532 thereG1563 he tarriedG1304 withG3326 them,G846 andG2532 baptized.G907
3:23
AndG1161 JohnG2491 alsoG2532 wasG2258 baptizingG907 inG1722 AenonG137 nearG1451 to Salim,G4530 becauseG3754 there wasG2258 muchG4183 waterG5204 there:G1563 andG2532 they came,G3854 andG2532 were baptized.G907
3:24
ForG1063 JohnG2491 wasG2258 not yetG3768 castG906 intoG1519 prison.G5438
3:25
ThenG3767 there aroseG1096 a questionG2214 betweenG3326 some ofG1537 John'sG2491 disciplesG3101 and the JewsG2453 aboutG4012 purifying.G2512
3:26
AndG2532 they cameG2064 untoG4314 John,G2491 andG2532 saidG2036 unto him,G846 Rabbi,G4461 heG3739 that wasG2258 withG3326 theeG4675 beyondG4008 Jordan,G2446 to whomG3739 thouG4771 barest witness,G3140 behold,G2396 the sameG3778 baptizeth,G907 andG2532 allG3956 men comeG2064 toG4314 him.G846
3:27
JohnG2491 answeredG611 andG2532 said,G2036 A manG444 canG1410, G3756 receiveG2983 nothing,G3762 exceptG3362 it beG5600 givenG1325 himG846 fromG1537 heaven.G3772
3:28
YeG5210 yourselvesG846 bearG3140 meG3427 witness,G3140 thatG3754 I said,G2036 IG1473 amG1510 notG3756 the Christ,G5547 butG235 thatG3754 I amG1510 sentG649 beforeG1715 him.G1565
3:29
He that hathG2192 the brideG3565 isG2076 the bridegroom:G3566 butG1161 the friendG5384 of the bridegroom,G3566 whichG3588 standethG2476 andG2532 hearethG191 him,G846 rejoicethG5463 greatlyG5479 becauseG1223 of the bridegroom'sG3566 voice:G5456 thisG3778 myG1699 joyG5479 thereforeG3767 is fulfilled.G4137
3:30
HeG1565 mustG1163 increase,G837 butG1161 IG1691 must decrease.G1642
3:31
He that comethG2064 from aboveG509 isG2076 aboveG1883 all:G3956 he that isG5607 ofG1537 the earthG1093 isG2076 earthlyG1093, G1537, andG2532 speakethG2980 ofG1537 the earth:G1093 he that comethG2064 fromG1537 heavenG3772 isG2076 aboveG1883 all.G3956
3:32
AndG2532 whatG3739 he hath seenG3708 andG2532 heard,G191 thatG5124 he testifieth;G3140 andG2532 no manG3762 receivethG2983 hisG846 testimony.G3141
3:33
He that hath receivedG2983 hisG846 testimonyG3141 hath set to his sealG4972 thatG3754 GodG2316 isG2076 true.G227
3:34
ForG1063 he whomG3739 GodG2316 hath sentG649 speakethG2980 the wordsG4487 of God:G2316 forG1063 GodG2316 givethG1325 notG3756 the SpiritG4151 byG1537 measureG3358 unto him.
3:35
The FatherG3962 lovethG25 the Son,G5207 andG2532 hath givenG1325 all thingsG3956 intoG1722 hisG846 hand.G5495
3:36
He that believethG4100 onG1519 the SonG5207 hathG2192 everlastingG166 life:G2222 andG1161 he that believeth notG544 the SonG5207 shallG3700 notG3756 seeG3700 life;G2222 butG235 the wrathG3709 of GodG2316 abidethG3306 onG1909 him.G846

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I ten rzekł: Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie! Tak mówi do was Pan: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża.
II Kron 20:15

W Chrystusie

I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
Efez 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Król Manasses został pochowany w ogrodzie (II Król 21:18).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić