„Biada bezpiecznym na Cyonie i beztroskim na górze Szomronu; owym znakomitym z najprzedniejszego z narodów, do których schodzi się lud Israela!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Amosa 6,1

Nawigacja

King James Version
Księga: Ewangelia Jana 2:1

Tytuł oryginalny
John
2:1
AndG2532 the thirdG5154 dayG2250 there wasG1096 a marriageG1062 inG1722 CanaG2580 of Galilee;G1056 andG2532 the motherG3384 of JesusG2424 wasG2258 there:G1563
2:2
AndG1161 bothG2532 JesusG2424 was called,G2564 andG2532 hisG846 disciples,G3101 toG1519 the marriage.G1062
2:3
AndG2532 when they wantedG5302 wine,G3631 the motherG3384 of JesusG2424 saithG3004 untoG4314 him,G846 They haveG2192 noG3756 wine.G3631
2:4
JesusG2424 saithG3004 unto her,G846 Woman,G1135 whatG5101 have IG1698 to do withG2532 thee?G4671 mineG3450 hourG5610 isG2240 not yetG3768 come.G2240
2:5
HisG846 motherG3384 saithG3004 unto the servants,G1249 WhatsoeverG302 heG3748 saithG3004 unto you,G5213 doG4160 it.
2:6
AndG1161 there wereG2258 setG2749 thereG1563 sixG1803 waterpotsG5201 of stone,G3035 afterG2596 the manner of the purifyingG2512 of the Jews,G2453 containingG5562 twoG1417 orG2228 threeG5140 firkinsG3355 apiece.G303
2:7
JesusG2424 saithG3004 unto them,G846 FillG1072 the waterpotsG5201 with water.G5204 AndG2532 they filledG1072 themG846 upG1072 toG2193 the brim.G507
2:8
AndG2532 he saithG3004 unto them,G846 Draw outG501 now,G3568 andG2532 bearG5342 unto the governor of the feast.G755 AndG2532 they bareG5342 it.
2:9
WhenG5613 the ruler of the feastG755 had tastedG1089 the waterG5204 that was madeG1096 wine,G3631 andG2532 knewG1492 notG3756 whenceG4159 it was:G2076 (butG1161 the servantsG1249 whichG3588 drewG501 the waterG5204 knew;G1492) the governor of the feastG755 calledG5455 the bridegroom,G3566
2:10
AndG2532 saithG3004 unto him,G846 EveryG3956 manG444 at the beginningG4412 doth set forthG5087 goodG2570 wine;G3631 andG2532 whenG3752 men have well drunk,G3184 thenG5119 that which is worse:G1640 but thouG4771 hast keptG5083 the goodG2570 wineG3631 untilG2193 now.G737
2:11
ThisG5026 beginningG746 of miraclesG4592 didG4160 JesusG2424 inG1722 CanaG2580 of Galilee,G1056 andG2532 manifested forthG5319 hisG846 glory;G1391 andG2532 hisG846 disciplesG3101 believedG4100 onG1519 him.G846
2:12
AfterG3326 thisG5124 he went downG2597 toG1519 Capernaum,G2584 he,G846 andG2532 hisG846 mother,G3384 andG2532 hisG846 brethren,G80 andG2532 hisG846 disciples:G3101 andG2532 they continuedG3306 thereG1563 notG3756 manyG4183 days.G2250
2:13
AndG2532 the Jews'G2453 passoverG3957 wasG2258 at hand,G1451 andG2532 JesusG2424 went upG305 toG1519 Jerusalem,G2414
2:14
AndG2532 foundG2147 inG1722 the templeG2411 those that soldG4453 oxenG1016 andG2532 sheepG4263 andG2532 doves,G4058 andG2532 the changers of moneyG2773 sitting:G2521
2:15
AndG2532 when he had madeG4160 a scourgeG5416 ofG1537 small cords,G4979 he droveG1544 them allG3956 out ofG1537 the temple,G2411 andG5037 the sheep,G4263 andG2532 the oxen;G1016 andG2532 poured outG1632 the changers'G2855 money,G2772 andG2532 overthrewG390 the tables;G5132
2:16
AndG2532 saidG2036 unto them that soldG4453 doves,G4058 TakeG142 these thingsG5023 hence;G1782 makeG4160 notG3361 myG3450 Father'sG3962 houseG3624 an houseG3624 of merchandise.G1712
2:17
AndG1161 hisG846 disciplesG3101 rememberedG3415 thatG3754 it wasG2076 written,G1125 The zealG2205 of thineG4675 houseG3624 hath eatenG2719 meG3165 up.G2719
2:18
ThenG3767 answeredG611 the JewsG2453 andG2532 saidG2036 unto him,G846 WhatG5101 signG4592 shewest thouG1166 unto us,G2254 seeing thatG3754 thou doestG4160 these things?G5023
2:19
JesusG2424 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto them,G846 DestroyG3089 thisG5126 temple,G3485 andG2532 inG1722 threeG5140 daysG2250 I will raiseG1453 itG846 up.G1453
2:20
ThenG3767 saidG2036 the Jews,G2453 FortyG5062 andG2532 sixG1803 yearsG2094 wasG3618 thisG3778 templeG3485 in building,G3618 andG2532 wiltG1453 thouG4771 rearG1453 itG846 upG1453 inG1722 threeG5140 days?G2250
2:21
ButG1161 heG1565 spakeG3004 ofG4012 the templeG3485 of hisG846 body.G4983
2:22
WhenG3753 thereforeG3767 he was risenG1453 fromG1537 the dead,G3498 hisG846 disciplesG3101 rememberedG3415 thatG3754 he had saidG3004 thisG5124 unto them;G846 andG2532 they believedG4100 the scripture,G1124 andG2532 the wordG3056 whichG3739 JesusG2424 had said.G2036
2:23
NowG1161 whenG5613 he wasG2258 inG1722 JerusalemG2414 atG1722 the passover,G3957 inG1722 the feastG1859 day, manyG4183 believedG4100 inG1519 hisG846 name,G3686 when they sawG2334 the miraclesG4592, G846 whichG3739 he did.G4160
2:24
ButG1161 JesusG846, G2424 didG4100 notG3756 commitG4100 himselfG1438 unto them,G846 becauseG1223 heG846 knewG1097 allG3956 men,
2:25
AndG3754, G2532 neededG2192, G5532 notG3756 thatG2443 anyG5100 should testifyG3140 ofG4012 man:G444 forG1063 heG846 knewG1097 whatG5101 wasG2258 inG1722 man.G444

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
I Kor 6:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Adam i Kain zostali ukarani za swój grzech oboje w ten sam sposób: zostali wygnani (I Mojż 3:23-24, I Mojż 4:11-16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić