„Bo tak jako ciernie splecieni a opojeni są jako winem; przetoż jako ściernisko suche do szczętu pożarci będą.”

Biblia Gdańska (1881): Nahum 1,10

Nawigacja

King James Version
Księga: Ewangelia Jana 16:1

Tytuł oryginalny
John
16:1
These thingsG5023 have I spokenG2980 unto you,G5213 thatG3363 ye shouldG4624 notG3363 be offended.G4624
16:2
They shall putG4160 youG5209 out of the synagogues:G656 yea,G235 the timeG5610 cometh,G2064 thatG2443 whosoeverG3956 killethG615 youG5209 will thinkG1380 that he doethG4374 GodG2316 service.G2999
16:3
AndG2532 these thingsG5023 will they doG4160 unto you,G5213 becauseG3754 they haveG1097 notG3756 knownG1097 the Father,G3962 norG3761 me.G1691
16:4
ButG235 these thingsG5023 have I toldG2980 you,G5213 thatG2443 whenG3752 the timeG5610 shall come,G2064 ye may rememberG3421 thatG3754 IG1473 toldG2036 youG5213 of them.G846 AndG1161 these thingsG5023 I saidG2036 notG3756 unto youG5213 atG1537 the beginning,G746 becauseG3754 I wasG2252 withG3326 you.G5216
16:5
ButG1161 nowG3568 I go my wayG5217 toG4314 him that sentG3992 me;G3165 andG2532 noneG3762 ofG1537 youG5216 askethG2065 me,G3165 WhitherG4226 goest thou?G5217
16:6
ButG235 becauseG3754 I have saidG2980 these thingsG5023 unto you,G5213 sorrowG3077 hath filledG4137 yourG5216 heart.G2588
16:7
NeverthelessG235 IG1473 tellG3004 youG5213 the truth;G225 It is expedientG4851 for youG5213 thatG2443 IG1473 go away:G565 forG1063 ifG3362 I goG565 notG3362 away,G565 the ComforterG3875 willG2064 notG3756 comeG2064 untoG4314 you;G5209 butG1161 ifG1437 I depart,G4198 I will sendG3992 himG846 untoG4314 you.G5209
16:8
AndG2532 when he is come,G2064 heG1565 will reproveG1651 the worldG2889 ofG4012 sin,G266 andG2532 ofG4012 righteousness,G1343 andG2532 ofG4012 judgment:G2920
16:9
OfG4012 sinG266, G3303, becauseG3754 they believeG4100 notG3756 onG1519 me;G1691
16:10
OfG1161, G4012 righteousness,G1343 becauseG3754 I goG5217 toG4314 myG3450 Father,G3962 andG2532 ye seeG2334 meG3165 no more;G3765
16:11
OfG1161, G4012 judgment,G2920 becauseG3754 the princeG758 of thisG5127 worldG2889 is judged.G2919
16:12
I haveG2192 yetG2089 many thingsG4183 to sayG3004 unto you,G5213 butG235 ye cannotG1410, G3756 bear themG941 now.G737
16:13
HowbeitG1161 whenG3752 he,G1565 the SpiritG4151 of truth,G225 is come,G2064 he will guideG3594 youG5209 intoG1519 allG3956 truth:G225 forG1063 he shallG2980 notG3756 speakG2980 ofG575 himself;G1438 butG235 whatsoeverG302 heG3745 shall hear,G191 that shall he speak:G2980 andG2532 he will shewG312 youG5213 things to come.G2064
16:14
HeG1565 shall glorifyG1392 me:G1691 forG3754 he shall receiveG2983 ofG1537 mine,G1699 andG2532 shall shewG312 it unto you.G5213
16:15
All thingsG3956 thatG3745 the FatherG3962 hathG2192 areG2076 mine:G1699 thereforeG1223 saidG5124 I,G2036 thatG3754 he shall takeG2983 ofG1537 mine,G1699 andG2532 shall shewG312 it unto you.G5213
16:16
A little while,G3397 andG2532 ye shallG2334 notG3756 seeG2334 me:G3165 andG2532 again,G3825 a little while,G3397 andG2532 ye shall seeG3700 me,G3165 becauseG3754 IG1473 goG5217 toG4314 the Father.G3962
16:17
ThenG3767 saidG2036 some ofG1537 hisG846 disciplesG3101 amongG4314 themselves,G240 WhatG5101 isG2076 thisG5124 thatG3739 he saithG3004 unto us,G2254 A little while,G3397 andG2532 ye shallG2334 notG3756 seeG2334 me:G3165 andG2532 again,G3825 a little while,G3397 andG2532 ye shall seeG3700 me:G3165 and,G2532 BecauseG3754 IG1473 goG5217 toG4314 the Father?G3962
16:18
They saidG3004 therefore,G3767 WhatG5101 isG2076 thisG5124 thatG3739 he saith,G3004 A little while?G3397 we cannotG1492, G3756 tellG1492 whatG5101 he saith.G2980
16:19
NowG3767 JesusG2424 knewG1097 thatG3754 they were desirousG2309 to askG2065 him,G846 andG2532 saidG2036 unto them,G846 Do ye enquireG2212 amongG3326 yourselvesG240 ofG4012 thatG3754 IG5127 said,G2036 A little while,G3397 andG2532 ye shallG2334 notG3756 seeG2334 me:G3165 andG2532 again,G3825 a little while,G3397 andG2532 ye shall seeG3700 me?G3165
16:20
Verily,G281 verily,G281 I sayG3004 unto you,G5213 ThatG3754 yeG5210 shall weepG2799 andG2532 lament,G2354 butG1161 the worldG2889 shall rejoice:G5463 andG1161 yeG5210 shall be sorrowful,G3076 butG235 yourG5216 sorrowG3077 shall be turnedG1096 intoG1519 joy.G5479
16:21
A womanG1135 whenG3752 she is in travailG5088 hathG2192 sorrow,G3077 becauseG3754 herG846 hourG5610 is come:G2064 butG1161 as soon asG3752 she is deliveredG1080 of the child,G3813 she rememberethG3421 no moreG3765 the anguish,G2347 forG1223 joyG5479 thatG3754 a manG444 is bornG1080 intoG1519 the world.G2889
16:22
AndG2532 yeG3303, G5210 nowG3568 thereforeG3767 haveG2192 sorrow:G3077 butG1161 I will seeG3700 youG5209 again,G3825 andG2532 yourG5216 heartG2588 shall rejoice,G5463 andG2532 yourG5216 joyG5479 no manG3762 takethG142 fromG575 you.G5216
16:23
AndG2532 inG1722 thatG1565 dayG2250 ye shallG3756 askG2065 meG1691 nothing.G3762 Verily,G281 verily,G281 I sayG3004 unto youG5213, G3754, WhatsoeverG302 yeG3745 shall askG154 the FatherG3962 inG1722 myG3450 name,G3686 he will giveG1325 it you.G5213
16:24
HithertoG737 haveG2193 ye askedG154 nothingG3762, G3756 inG1722 myG3450 name:G3686 ask,G154 andG2532 ye shall receive,G2983 thatG2443 yourG5216 joyG5479 may beG5600 full.G4137
16:25
These thingsG5023 have I spokenG2980 unto youG5213 inG1722 proverbs:G3942 butG235 the timeG5610 cometh,G2064 whenG3753 I shallG2980 no moreG3765 speakG2980 unto youG5213 inG1722 proverbs,G3942 butG235 I shall shewG312 youG5213 plainlyG3954 ofG4012 the Father.G3962
16:26
AtG1722 thatG1565 dayG2250 ye shall askG154 inG1722 myG3450 name:G3686 andG2532 I sayG3004 notG3756 unto you,G5213 thatG3754 IG1473 will prayG2065 the FatherG3962 forG4012 you:G5216
16:27
ForG1063 the FatherG3962 himselfG846 lovethG5368 you,G5209 becauseG3754 yeG5210 have lovedG5368 me,G1691 andG2532 have believedG4100 thatG3754 IG1473 came outG1831 fromG3844 God.G2316
16:28
I came forthG1831 fromG3844 the Father,G3962 andG2532 am comeG2064 intoG1519 the world:G2889 again,G3825 I leaveG863 the world,G2889 andG2532 goG4198 toG4314 the Father.G3962
16:29
HisG846 disciplesG3101 saidG3004 unto him,G846 Lo,G2396 nowG3568 speakest thouG2980 plainly,G3954 andG2532 speakestG3004 noG3762 proverb.G3942
16:30
NowG3568 are we sureG1492 thatG3754 thou knowestG1492 all things,G3956 andG2532 needestG5532 notG2192, G3756 thatG2443 any manG5100 should askG2065 thee:G4571 byG1722 thisG5129 we believeG4100 thatG3754 thou camest forthG1831 fromG575 God.G2316
16:31
JesusG2424 answeredG611 them,G846 Do yeG4100 nowG737 believe?G4100
16:32
Behold,G2400 the hourG5610 cometh,G2064 yea,G2532 isG2064 nowG3568 come,G2064 thatG2443 ye shall be scattered,G4650 every manG1538 toG1519 his own,G2398 andG2532 shall leaveG863 meG1691 alone:G3441 and yetG2532 I amG1510 notG3756 alone,G3441 becauseG3754 the FatherG3962 isG2076 withG3326 me.G1700
16:33
These thingsG5023 I have spokenG2980 unto you,G5213 thatG2443 inG1722 meG1698 ye might haveG2192 peace.G1515 InG1722 the worldG2889 ye shall haveG2192 tribulation:G2347 butG235 be of good cheer;G2293 IG1473 have overcomeG3528 the world.G2889

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości,
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Dawid nakazał Joabowi i dowódcom armii przeliczyć wszystkich wojowników w Izraelu, zajęło im to aż 9 miesięcy i 20 dni. Ich liczba po obliczeniu wyniosła 1.300.000 mężczyzn (II Sam 24:1-9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
Jak 1:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić