„To mówi Pan Bóg: Za to, że mówią o was: Pożeraczką ludzi jesteś i dawiąca naród swój,”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Ezechiela 36,13

Nawigacja

King James Version
Księga: Ewangelia Jana 15:26

Tytuł oryginalny
John
15:1
IG1473 amG1510 the trueG228 vine,G288 andG2532 myG3450 FatherG3962 isG2076 the husbandman.G1092
15:2
EveryG3956 branchG2814 inG1722 meG1698 thatG846 bearethG5342 notG3361 fruitG2590 he taketh away:G142 andG2532 everyG3956 branch that bearethG5342 fruit,G2590 he purgethG2508 it,G846 thatG2443 it may bring forthG5342 moreG4119 fruit.G2590
15:3
NowG2235 yeG5210 areG2075 cleanG2513 throughG1223 the wordG3056 whichG3739 I have spokenG2980 unto you.G5213
15:4
AbideG3306 inG1722 me,G1698 and IG2504 inG1722 you.G5213 AsG2531 the branchG2814 cannotG1410, G3756 bearG5342 fruitG2590 ofG575 itself,G1438 exceptG3362 it abideG3306 inG1722 the vine;G288 no moreG3779 canG3761 ye,G5210 exceptG3362 ye abideG3306 inG1722 me.G1698
15:5
IG1473 amG1510 the vine,G288 yeG5210 are the branches:G2814 He that abidethG3306 inG1722 me,G1698 and IG2504 inG1722 him,G846 the sameG3778 bringeth forthG5342 muchG4183 fruit:G2590 forG3754 withoutG5565 meG1700 ye canG1410 doG4160 nothingG3762, G3756.
15:6
IfG3362 a manG5100 abideG3306 notG3362 inG1722 me,G1698 he is castG906 forthG1854 asG5613 a branch,G2814 andG2532 is withered;G3583 andG2532 men gatherG4863 them,G846 andG2532 castG906 them intoG1519 the fire,G4442 andG2532 they are burned.G2545
15:7
IfG1437 ye abideG3306 inG1722 me,G1698 andG2532 myG3450 wordsG4487 abideG3306 inG1722 you,G5213 ye shall askG154 whatG1437 yeG3739 will,G2309 andG2532 it shall be doneG1096 unto you.G5213
15:8
HereinG5129, G1722 isG1392 myG3450 FatherG3962 glorified,G1392 thatG2443 ye bearG5342 muchG4183 fruit;G2590 soG2532 shall ye beG1096 myG1699 disciples.G3101
15:9
AsG2531 the FatherG3962 hath lovedG25 me,G3165 soG2504 haveG25 IG2504 lovedG25 you:G5209 continue yeG3306 inG1722 myG1699 love.G26
15:10
IfG1437 ye keepG5083 myG3450 commandments,G1785 ye shall abideG3306 inG1722 myG3450 love;G26 even asG2531 IG1473 have keptG5083 myG3450 Father'sG3962 commandments,G1785 andG2532 abideG3306 inG1722 hisG846 love.G26
15:11
These thingsG5023 have I spokenG2980 unto you,G5213 thatG2443 myG1699 joyG5479 might remainG3306 inG1722 you,G5213 andG2532 that yourG5216 joyG5479 might be full.G4137
15:12
ThisG3778 isG2076 myG1699 commandment,G1785 ThatG2443 ye loveG25 one another,G240 asG2531 I have lovedG25 you.G5209
15:13
GreaterG3187 loveG26 hathG2192 no manG3762 thanG3187 this,G5026 thatG2443 a manG5100 lay downG5087 hisG846 lifeG5590 forG5228 hisG846 friends.G5384
15:14
YeG5210 areG2075 myG3450 friends,G5384 ifG1437 ye doG4160 whatsoeverG3745 IG1473 commandG1781 you.G5213
15:15
HenceforthG3765 I callG3004 youG5209 notG3765 servants;G1401 forG3754 the servantG1401 knowethG1492 notG3756 whatG5101 hisG846 lordG2962 doeth:G4160 butG1161 I have calledG2046 youG5209 friends;G5384 forG3754 all thingsG3956 thatG3739 I have heardG191 ofG3844 myG3450 FatherG3962 I have made knownG1107 unto you.G5213
15:16
YeG5210 haveG1586 notG3756 chosenG1586 me,G3165 butG235 IG1473 have chosenG1586 you,G5209 andG2532 ordainedG5087 you,G5209 thatG2443 yeG5210 should goG5217 andG2532 bring forthG5342 fruit,G2590 andG2532 that yourG5216 fruitG2590 should remain:G3306 thatG2443 whatsoeverG3748, G3739 yeG302 shall askG154 of the FatherG3962 inG1722 myG3450 name,G3686 he may give itG1325 you.G5213
15:17
These thingsG5023 I commandG1781 you,G5213 thatG2443 ye loveG25 one another.G240
15:18
IfG1487 the worldG2889 hateG3404 you,G5209 ye knowG1097 thatG3754 it hatedG3404 meG1691 beforeG4412 it hated you.G5216
15:19
IfG1487 ye wereG2258 ofG1537 the world,G2889 the worldG2889 wouldG302 loveG5368 his own:G2398 butG1161 becauseG3754 ye areG2075 notG3756 ofG1537 the world,G2889 butG235 IG1473 have chosenG1586 youG5209 out ofG1537 the world,G2889 thereforeG1223 theG5124 worldG2889 hatethG3404 you.G5209
15:20
RememberG3421 the wordG3056 thatG3739 IG1473 saidG2036 unto you,G5213 The servantG1401 isG2076 notG3756 greater thanG3187 hisG846 lord.G2962 IfG1487 they have persecutedG1377 me,G1691 they willG1377 alsoG2532 persecuteG1377 you;G5209 ifG1487 they have keptG5083 myG3450 saying,G3056 they will keepG5083 yoursG5212 also.G2532
15:21
ButG235 allG3956 these thingsG5023 will they doG4160 unto youG5213 forG1223 myG3450 name'sG3686 sake,G3450 becauseG3754 they knowG1492 notG3756 him that sentG3992 me.G3165
15:22
IfG1508 I hadG2064 notG1508 comeG2064 andG2532 spokenG2980 unto them,G846 they hadG2192 notG3756 hadG2192 sin:G266 butG1161 nowG3568 they haveG2192 noG3756 clokeG4392 forG4012 theirG846 sin.G266
15:23
He that hatethG3404 meG1691 hatethG3404 myG3450 FatherG3962 also.G2532
15:24
IfG1508 I hadG4160 notG1508 doneG4160 amongG1722 themG846 the worksG2041 whichG3739 noneG3762 other manG243 did,G4160 they hadG2192 notG3756 hadG2192 sin:G266 butG1161 nowG3568 have theyG3708 bothG2532 seenG3708 andG2532 hatedG3404 bothG2532 meG1691 andG2532 myG3450 Father.G3962
15:25
ButG235 this cometh to pass, thatG2443 the wordG3056 might be fulfilledG4137 that is writtenG1125 inG1722 theirG846 lawG3551, G3754, They hatedG3404 meG3165 without a cause.G1432
15:26
ButG1161 whenG3752 the ComforterG3875 is come,G2064 whomG3739 IG1473 will sendG3992 unto youG5213 fromG3844 the Father,G3962 even the SpiritG4151 of truth,G225 whichG3739 proceedethG1607 fromG3844 the Father,G3962 heG1565 shall testifyG3140 ofG4012 me:G1700
15:27
AndG1161 yeG5210 alsoG2532 shall bear witness,G3140 becauseG3754 ye have beenG2075 withG3326 meG1700 fromG575 the beginning.G746

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym...
I Kor 1:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Faraon rozkazał utopić każdego nowo narodzonego chłopczyka Izraelitę w Nilu. (II Mojż 1:22). Wiele wiele lat później Egipska armia Faraona także utonęła gdy zakryły ich wody podczas próby przejścia przez Morze Czerwone (II Mojż 14:26-28)

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, A prawo twoje jak słońce w południe.
Ps 37:3-6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić