„Jeśli więc jest jakaś zachęta w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś serdeczne uczucie i miłosierdzie,”

Biblia Przekład Toruński: List do Filipian 2,1

Nawigacja

King James Version
Księga: Ewangelia Jana 14:22

Tytuł oryginalny
John
14:1
LetG5015 notG3361 yourG5216 heartG2588 be troubled:G5015 ye believeG4100 inG1519 God,G2316 believeG4100 alsoG2532 inG1519 me.G1691
14:2
InG1722 myG3450 Father'sG3962 houseG3614 areG1526 manyG4183 mansions:G3438 if it were notG1490 so, I would have toldG2036, G302 you.G5213 I goG4198 to prepareG2090 a placeG5117 for you.G5213
14:3
AndG2532 ifG1437 I goG4198 andG2532 prepareG2090 a placeG5117 for you,G5213 I will comeG2064 again,G3825 andG2532 receiveG3880 youG5209 untoG4314 myself;G1683 thatG2443 whereG3699 IG1473 am,G1510 there yeG5210 may beG5600 also.G2532
14:4
AndG2532 whitherG3699 IG1473 goG5217 ye know,G1492 andG2532 the wayG3598 ye know.G1492
14:5
ThomasG2381 saithG3004 unto him,G846 Lord,G2962 we knowG1492 notG3756 whitherG4226 thou goest;G5217 andG2532 howG4459 can weG1410 knowG1492 the way?G3598
14:6
JesusG2424 saithG3004 unto him,G846 IG1473 amG1510 the wayG3598, G2532, the truth,G225 andG2532 the life:G2222 no manG3762 comethG2064 untoG4314 the Father,G3962 butG1508 byG1223 me.G1700
14:7
IfG1487 ye had knownG1097 meG3165, G302, ye should have knownG1097 myG3450 FatherG3962 also:G2532 andG2532 fromG575 henceforthG737 ye knowG1097 him,G846 andG2532 have seenG3708 him.G846
14:8
PhilipG5376 saithG3004 unto him,G846 Lord,G2962 shewG1166 usG2254 the Father,G3962 andG2532 it sufficethG714 us.G2254
14:9
JesusG2424 saithG3004 unto him,G846 Have I beenG1510 so longG5118 timeG5550 withG3326 you,G5216 and yetG2532 hast thouG1097 notG3756 knownG1097 me,G3165 Philip?G5376 he that hath seenG3708 meG1691 hath seenG3708 the Father;G3962 andG2532 howG4459 sayestG3004 thouG4771 then, ShewG1166 usG2254 the Father?G3962
14:10
Believest thouG4100 notG3756 thatG3754 IG1473 amG2076 inG1722 the Father,G3962 andG2532 the FatherG3962 inG1722 me?G1698 the wordsG4487 thatG3739 IG1473 speakG2980 unto youG5213 I speakG2980 notG3756 ofG575 myself:G1683 butG1161 the FatherG3962 that dwellethG3306 inG1722 me,G1698 heG846 doethG4160 the works.G2041
14:11
BelieveG4100 meG3427 thatG3754 IG1473 am inG1722 the Father,G3962 andG2532 the FatherG3962 inG1722 me:G1698 or elseG1490 believeG4100 meG3427 forG1223 the veryG846 works'G2041 sake.G846
14:12
Verily,G281 verily,G281 I sayG3004 unto you,G5213 He that believethG4100 onG1519 me,G1691 the worksG2041 thatG3739 IG1473 doG4160 shall he doG4160 also;G2548 andG2532 greater works thanG3187 theseG5130 shall he do;G4160 becauseG3754 IG1473 goG4198 untoG4314 myG3450 Father.G3962
14:13
AndG2532, G3739 whatsoeverG302 yeG3748 shall askG154 inG1722 myG3450 name,G3686 thatG5124 will I do,G4160 thatG2443 the FatherG3962 may be glorifiedG1392 inG1722 the Son.G5207
14:14
IfG1437 ye shall askG154 any thingG5100 inG1722 myG3450 name,G3686 IG1473 will doG4160 it.
14:15
IfG1437 ye loveG25 me,G3165 keepG5083 myG1699 commandments.G1785
14:16
AndG2532 IG1473 will prayG2065 the Father,G3962 andG2532 he shall giveG1325 youG5213 anotherG243 Comforter,G3875 thatG2443 he may abideG3306 withG3326 youG5216 forG1519 ever;G165
14:17
Even the SpiritG4151 of truth;G225 whomG3739 the worldG2889 cannotG1410, G3756 receive,G2983 becauseG3754 it seethG2334 himG846 not,G3756 neitherG3761 knowethG1097 him:G846 butG1161 yeG5210 knowG1097 him;G846 forG3754 he dwellethG3306 withG3844 you,G5213 andG2532 shall beG2071 inG1722 you.G5213
14:18
I willG863 notG3756 leaveG863 youG5209 comfortless:G3737 I will comeG2064 toG4314 you.G5209
14:19
YetG2089 a little while,G3397 andG2532 the worldG2889 seethG2334 meG3165 no more;G3765 butG1161 yeG5210 seeG2334 me:G3165 becauseG3754 IG1473 live,G2198 yeG5210 shall liveG2198 also.G2532
14:20
AtG1722 thatG1565 dayG2250 yeG5210 shall knowG1097 thatG3754 IG1473 am inG1722 myG3450 Father,G3962 andG2532 yeG5210 inG1722 me,G1698 and IG2504 inG1722 you.G5213
14:21
He that hathG2192 myG3450 commandments,G1785 andG2532 keepethG5083 them,G846 heG1565 it isG2076 that lovethG25 me:G3165 andG1161 he that lovethG25 meG3165 shall be lovedG25 ofG5259 myG3450 Father,G3962 andG2532 IG1473 will loveG25 him,G846 andG2532 will manifestG1718 myselfG1683 to him.G846
14:22
JudasG2455 saithG3004 unto him,G846 notG3756 Iscariot,G2469 Lord,G2962 howG5101 is itG1096 thatG3754 thou wiltG3195 manifestG1718 thyselfG4572 unto us,G2254 andG2532 notG3780 unto the world?G2889
14:23
JesusG2424 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto him,G846 IfG1437 a manG5100 loveG25 me,G3165 he will keepG5083 myG3450 words:G3056 andG2532 myG3450 FatherG3962 will loveG25 him,G846 andG2532 we will comeG2064 untoG4314 him,G846 andG2532 makeG4160 our abodeG3438 withG3844 him.G846
14:24
He that lovethG25 meG3165 notG3361 keepethG5083 notG3756 myG3450 sayings:G3056 andG2532 the wordG3056 whichG3739 ye hearG191 isG2076 notG3756 mine,G1699 butG235 the Father'sG3962 whichG3588 sentG3992 me.G3165
14:25
These thingsG5023 have I spokenG2980 unto you,G5213 being yet presentG3306 withG3844 you.G5213
14:26
ButG1161 the Comforter,G3875 which is the HolyG40 Ghost,G4151 whomG3739 the FatherG3962 will sendG3992 inG1722 myG3450 name,G3686 heG1565 shall teachG1321 youG5209 all things,G3956 andG2532 bringG5279 all thingsG3956 toG5279 yourG5209 remembrance,G5279 whatsoeverG3739 I have saidG2036 unto you.G5213
14:27
PeaceG1515 I leaveG863 with you,G5213 myG1699 peaceG1515 I giveG1325 unto you:G5213 notG3756 asG2531 the worldG2889 giveth,G1325 giveG1325 IG1473 unto you.G5213 LetG5015 notG3361 yourG5216 heartG2588 be troubled,G5015 neitherG3366 let it be afraid.G1168
14:28
Ye have heardG191 howG3754 IG1473 saidG2036 unto you,G5213 I go away,G5217 andG2532 comeG2064 again untoG4314 you.G5209 IfG1487 ye lovedG25 meG3165, G302, ye would rejoice,G5463 becauseG3754 I said,G2036 I goG4198 untoG4314 the Father:G3962 forG3754 myG3450 FatherG3962 isG2076 greater thanG3187 I.G3450
14:29
AndG2532 nowG3568 I have toldG2046 youG5213 beforeG4250 it come to pass,G1096 that,G2443 whenG3752 it is come to pass,G1096 ye might believe.G4100
14:30
HereafterG3765 I willG2980 notG3765 talkG2980 muchG4183 withG3326 you:G5216 forG1063 the princeG758 of thisG5127 worldG2889 cometh,G2064 andG2532 hathG2192, G3756 nothingG3762 inG1722 me.G1698
14:31
ButG235 thatG2443 the worldG2889 may knowG1097 thatG3754 I loveG25 the Father;G3962 andG2532 asG2531 the FatherG3962 gaveG1781 meG3427 commandment,G1781 even soG3779 I do.G4160 Arise,G1453 let us goG71 hence.G1782

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?
Hebr 13:6

W Chrystusie

Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.
Fil 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Była nienazwana rzeka która wypływała z Ogrodu Eden i rozdzielała się na cztery inne, nosiły one nazwy: Piszon, Gichon, Chiddekel (Tygrys) i Eufrat (I Mojż 2:10-14).
PotopOgród Eden

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić