„Ale nie taki sługa mój Mojżesz, który we wszystkim domu moim nawierniejszy jest:”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Liczb 12,7

Nawigacja

King James Version
Księga: Ewangelia Jana 1:1

Tytuł oryginalny
John
1:1
InG1722 the beginningG746 wasG2258 the Word,G3056 andG2532 the WordG3056 wasG2258 withG4314 God,G2316 andG2532 the WordG3056 wasG2258 God.G2316
1:2
The sameG3778 wasG2258 inG1722 the beginningG746 withG4314 God.G2316
1:3
All thingsG3956 were madeG1096 byG1223 him;G846 andG2532 withoutG5565 himG846 wasG1096 notG3761 any thingG1520 madeG1096 thatG3739 was made.G1096
1:4
InG1722 himG846 wasG2258 life;G2222 andG2532 the lifeG2222 wasG2258 the lightG5457 of men.G444
1:5
AndG2532 the lightG5457 shinethG5316 inG1722 darkness;G4653 andG2532 the darknessG4653 comprehendedG2638 itG846 not.G3756
1:6
There wasG1096 a manG444 sentG649 fromG3844 God,G2316 whoseG846 nameG3686 was John.G2491
1:7
The sameG3778 cameG2064 forG1519 a witness,G3141 toG2443 bear witnessG3140 ofG4012 the Light,G5457 thatG2443 allG3956 men throughG1223 himG846 might believe.G4100
1:8
He wasG2258 notG3756 thatG1565 Light,G5457 butG235 was sent toG2443 bear witnessG3140 ofG4012 that Light.G5457
1:9
That wasG2258 the trueG228 Light,G5457 whichG3739 lightethG5461 every manG444 thatG3956 comethG2064 intoG1519 the world.G2889
1:10
He wasG2258 inG1722 the world,G2889 andG2532 the worldG2889 was madeG1096 byG1223 him,G846 andG2532 the worldG2889 knewG1097 himG846 not.G3756
1:11
He cameG2064 untoG1519 his own,G2398 andG2532 his ownG2398 receivedG3880 himG846 not.G3756
1:12
ButG1161 as many asG3745 receivedG2983 him,G846 to themG846 gave heG1325 powerG1849 to becomeG1096 the sonsG5043 of God,G2316 even to them that believeG4100 onG1519 hisG846 name:G3686
1:13
WhichG3739 were born,G1080 notG3756 ofG1537 blood,G129 norG3761 ofG1537 the willG2307 of the flesh,G4561 norG3761 ofG1537 the willG2307 of man,G435 butG235 ofG1537 God.G2316
1:14
AndG2532 the WordG3056 was madeG1096 flesh,G4561 andG2532 dweltG4637 amongG1722 us,G2254 , G2532 (and we beheldG2300 hisG846 glory,G1391 the gloryG1391 asG5613 of the only begottenG3439 ofG3844 the Father,G3962) fullG4134 of graceG5485 andG2532 truth.G225
1:15
JohnG2491 bare witnessG3140 ofG4012 him,G846 andG2532 cried,G2896 saying,G3004 ThisG3778 was heG2258 of whomG3739 I spake,G2036 He that comethG2064 afterG3694 meG3450 is preferredG1096 beforeG1715 me:G3450 forG3754 he wasG2258 beforeG4413 me.G3450
1:16
AndG2532 ofG1537 hisG846 fulnessG4138 haveG2983 allG3956 weG2249 received,G2983 andG2532 graceG5485 forG473 grace.G5485
1:17
ForG3754 the lawG3551 was givenG1325 byG1223 Moses,G3475 but graceG5485 andG2532 truthG225 cameG1096 byG1223 JesusG2424 Christ.G5547
1:18
No manG3762 hath seenG3708 GodG2316 at any time;G4455 the only begottenG3439 Son,G5207 whichG3588 isG5607 inG1519 the bosomG2859 of the Father,G3962 heG1565 hath declaredG1834 him.
1:19
AndG2532 thisG3778 isG2076 the recordG3141 of John,G2491 whenG3753 the JewsG2453 sentG649 priestsG2409 andG2532 LevitesG3019 fromG1537 JerusalemG2414 toG2443 askG2065 him,G846 WhoG5101 artG1488 thou?G4771
1:20
AndG2532 he confessed,G3670 andG2532 deniedG720 not;G3756 butG2532 confessedG3670, G3754, IG1473 amG1510 notG3756 the Christ.G5547
1:21
AndG2532 they askedG2065 him,G846 WhatG5101 then?G3767 ArtG1488 thouG4771 Elias?G2243 AndG2532 he saith,G3004 I amG1510 not.G3756 ArtG1488 thouG4771 that prophet?G4396 AndG2532 he answered,G611 No.G3756
1:22
ThenG3767 said theyG2036 unto him,G846 WhoG5101 art thou?G1488 thatG2443 we may giveG1325 an answerG612 to them that sentG3992 us.G2248 WhatG5101 sayest thouG3004 ofG4012 thyself?G4572
1:23
He said,G5346 IG1473 am the voiceG5456 of one cryingG994 inG1722 the wilderness,G2048 Make straightG2116 the wayG3598 of the Lord,G2962 asG2531 saidG2036 the prophetG4396 Esaias.G2268
1:24
AndG2532 they whichG3588 were sentG649 wereG2258 ofG1537 the Pharisees.G5330
1:25
AndG2532 they askedG2065 him,G846 andG2532 saidG2036 unto him,G846 WhyG5101 baptizest thouG907 then,G3767 ifG1487 thouG4771 beG1488 notG3756 that Christ,G5547 norG3777 Elias,G2243 neitherG3777 that prophet?G4396
1:26
JohnG2491 answeredG611 them,G846 saying,G3004 IG1473 baptizeG907 withG1722 water:G5204 butG1161 there standeth oneG2476 amongG3319 you,G5216 whomG3739 yeG5210 knowG1492 not;G3756
1:27
HeG846 it is,G2076 whoG3739 comingG2064 afterG3694 meG3450 is preferredG1096 beforeG1715 me,G3450 whoseG846, G3739 shoe'sG5266 latchetG2438 IG1473 amG1510 notG3756 worthyG514 toG2443 unloose.G3089
1:28
These thingsG5023 were doneG1096 inG1722 BethabaraG962 beyondG4008 Jordan,G2446 whereG3699 JohnG2491 wasG2258 baptizing.G907
1:29
The next dayG1887 JohnG2491 seethG991 JesusG2424 comingG2064 untoG4314 him,G846 andG2532 saith,G3004 BeholdG2396 the LambG286 of God,G2316 whichG3588 taketh awayG142 the sinG266 of the world.G2889
1:30
ThisG3778 is heG2076 ofG4012 whomG3739 IG1473 said,G2036 AfterG3694 meG3450 comethG2064 a manG435 whichG3739 is preferredG1096 beforeG1715 me:G3450 forG3754 he wasG2258 beforeG4413 me.G3450
1:31
And IG2504 knewG1492 himG846 not:G3756 butG235 thatG2443 he should be made manifestG5319 to Israel,G2474 thereforeG5124, G1223 amG2064 IG1473 comeG2064 baptizingG907 withG1722 water.G5204
1:32
AndG2532 JohnG2491 bare record,G3140 sayingG3004, G3754, I sawG2300 the SpiritG4151 descendingG2597 fromG1537 heavenG3772 likeG5616 a dove,G4058 andG2532 it abodeG3306 uponG1909 him.G846
1:33
And IG2504 knewG1492 himG846 not:G3756 butG235 he that sentG3992 meG3165 to baptizeG907 withG1722 water,G5204 the sameG1565 saidG2036 unto me,G3427 UponG1909 whomG302 thouG3739 shalt seeG1492 the SpiritG4151 descending,G2597 andG2532 remainingG3306 onG1909 him,G846 the sameG3778 isG2076 he which baptizethG907 withG1722 the HolyG40 Ghost.G4151
1:34
And IG2504 saw,G3708 andG2532 bare recordG3140 thatG3754 thisG3778 isG2076 the SonG5207 of God.G2316
1:35
AgainG3825 the next day afterG1887 JohnG2491 stood,G2476 andG2532 twoG1417 ofG1537 hisG846 disciples;G3101
1:36
AndG2532 looking uponG1689 JesusG2424 as he walked,G4043 he saith,G3004 BeholdG2396 the LambG286 of God!G2316
1:37
AndG2532 the twoG1417 disciplesG3101 heardG191 himG846 speak,G2980 andG2532 they followedG190 Jesus.G2424
1:38
ThenG1161 JesusG2424 turned,G4762 andG2532 sawG2300 themG846 following,G190 and saithG3004 unto them,G846 WhatG5101 seek yeG2212, G1161? They saidG2036 unto him,G846 Rabbi,G4461 , G3739 (which is to say,G3004 being interpreted,G2059 Master,G1320) whereG4226 dwellest thou?G3306
1:39
He saithG3004 unto them,G846 ComeG2064 andG2532 see.G1492 They cameG2064 andG2532 sawG1492 whereG4226 he dwelt,G3306 andG2532 abodeG3306 withG3844 himG846 thatG1565 day:G2250 forG1161 it wasG2258 aboutG5613 the tenthG1182 hour.G5610
1:40
OneG1520 ofG1537 the twoG1417 whichG3588 heardG191, G3844 JohnG2491 speak, andG2532 followedG190 him,G846 wasG2258 Andrew,G406 SimonG4613 Peter'sG4074 brother.G80
1:41
HeG3778 firstG4413 findethG2147 his ownG2398 brotherG80 Simon,G4613 andG2532 saithG3004 unto him,G846 We have foundG2147 the Messias,G3323 whichG3739 is,G2076 being interpreted,G3177 the Christ.G5547
1:42
AndG2532 he broughtG71 himG846 toG4314 Jesus.G2424 AndG1161 when JesusG2424 beheldG1689 him,G846 he said,G2036 ThouG4771 artG1488 SimonG4613 the sonG5207 of Jona:G2495 thouG4771 shalt be calledG2564 Cephas,G2786 whichG3739 is by interpretation,G2059 A stone.G4074
1:43
The day followingG1887 JesusG2424 wouldG2309 go forthG1831 intoG1519 Galilee,G1056 andG2532 findethG2147 Philip,G5376 andG2532 saithG3004 unto him,G846 FollowG190 me.G3427
1:44
NowG1161 PhilipG5376 wasG2258 ofG575 Bethsaida,G966 the cityG4172 ofG1537 AndrewG406 andG2532 Peter.G4074
1:45
PhilipG5376 findethG2147 Nathanael,G3482 andG2532 saithG3004 unto him,G846 We have foundG2147 him, of whomG3739 MosesG3475 inG1722 the law,G3551 andG2532 the prophets,G4396 did write,G1125 JesusG2424 ofG575 Nazareth,G3478 the sonG5207 of Joseph.G2501
1:46
AndG2532 NathanaelG3482 saidG2036 unto him,G846 CanG1410 there anyG5100 good thingG18 comeG1511 out ofG1537 Nazareth?G3478 PhilipG5376 saithG3004 unto him,G846 ComeG2064 andG2532 see.G1492
1:47
JesusG2424 sawG1492 NathanaelG3482 comingG2064 toG4314 him,G846 andG2532 saithG3004 ofG4012 him,G846 BeholdG2396 an IsraeliteG2475 indeed,G230 inG1722 whomG3739 isG2076 noG3756 guile!G1388
1:48
NathanaelG3482 saithG3004 unto him,G846 WhenceG4159 knowest thouG1097 me?G3165 JesusG2424 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto him,G846 BeforeG4253 that PhilipG5376 calledG5455 thee,G4571 when thou wastG5607 underG5259 the fig tree,G4808 I sawG1492 thee.G4571
1:49
NathanaelG3482 answeredG611 andG2532 saithG3004 unto him,G846 Rabbi,G4461 thouG4771 artG1488 the SonG5207 of God;G2316 thouG4771 artG1488 the KingG935 of Israel.G2474
1:50
JesusG2424 answeredG611 andG2532 saidG2036 unto him,G846 BecauseG3754 I saidG2036 unto thee,G4671 I sawG1492 theeG4571 underG5270 the fig tree,G4808 believest thou?G4100 thou shalt seeG3700 greater thingsG3187 than these.G5130
1:51
AndG2532 he saithG3004 unto him,G846 Verily,G281 verily,G281 I sayG3004 unto you,G5213 HereafterG575 yeG737 shall seeG3700 heavenG3772 open,G455 andG2532 the angelsG32 of GodG2316 ascendingG305 andG2532 descendingG2597 uponG1909 the SonG5207 of man.G444

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.
I Piotr 3:14

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Według Żydowskiej tradycji prorok Izajasz został zabity podczas rządów złego Manassesa. Izajasz włożony został do pustego wydrążonego pnia drzewa i przecięty piłą na pół (zobacz: Hebr 11:37).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.
Obj 2:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić