„I ten, który niedawno w swojej nadludzkiej pysze był przekonany, że może rozkazywać falom morskim i wyobrażał sobie, że na wagę może rzucić szczyty gór, znalazł się na ziemi, skąd zabrano go do lektyki, co było wyraźnym dla wszystkich przykładem mocy Bożej.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Machabejska 9,8

King James Version
Księga: Dzieje Apostolskie 6:11

Tytuł oryginalny
Acts
6:1
AndG1161 inG1722 thoseG5025 days,G2250 when the numberG4129 of the disciplesG3101 was multiplied,G4129 there aroseG1096 a murmuringG1112 of the GreciansG1675 againstG4314 the Hebrews,G1445 becauseG3754 theirG846 widowsG5503 were neglectedG3865 inG1722 the dailyG2522 ministration.G1248
6:2
ThenG1161 the twelveG1427 calledG4341 the multitudeG4128 of the disciplesG3101 unto them, and said,G2036 It isG2076 notG3756 reasonG701 that weG2248 should leaveG2641 the wordG3056 of God,G2316 and serveG1247 tables.G5132
6:3
Wherefore,G3767 brethren,G80 look ye outG1980 amongG1537 youG5216 sevenG2033 menG435 of honest report,G3140 fullG4134 of the HolyG40 GhostG4151 andG2532 wisdom,G4678 whomG3739 we may appointG2525 overG1909 thisG5026 business.G5532
6:4
ButG1161 weG2249 will give ourselves continuallyG4342 to prayer,G4335 andG2532 to the ministryG1248 of the word.G3056
6:5
AndG2532 the sayingG3056 pleasedG700, G1799 the wholeG3956 multitude:G4128 andG2532 they choseG1586 Stephen,G4736 a manG435 fullG4134 of faithG4102 andG2532 of the HolyG40 Ghost,G4151 andG2532 Philip,G5376 andG2532 Prochorus,G4402 andG2532 Nicanor,G3527 andG2532 Timon,G5096 andG2532 Parmenas,G3937 andG2532 NicolasG3532 a proselyteG4339 of Antioch:G491
6:6
WhomG3739 they setG2476 beforeG1799 the apostles:G652 andG2532 when they had prayed,G4336 they laidG2007 their handsG5495 onG2007 them.G846
6:7
AndG2532 the wordG3056 of GodG2316 increased;G837 andG2532 the numberG706 of the disciplesG3101 multipliedG4129 inG1722 JerusalemG2419 greatly;G4970 andG5037 a greatG4183 companyG3793 of the priestsG2409 were obedientG5219 to the faith.G4102
6:8
AndG1161 Stephen,G4736 fullG4134 of faithG4102 andG2532 power,G1411 didG4160 greatG3173 wondersG5059 andG2532 miraclesG4592 amongG1722 the people.G2992
6:9
ThenG1161 there aroseG450 certainG5100 ofG1537 the synagogue,G4864 whichG3588 is calledG3004 the synagogue of the Libertines,G3032 andG2532 Cyrenians,G2956 andG2532 Alexandrians,G221 andG2532 of them ofG575 CiliciaG2791 andG2532 of Asia,G773 disputingG4802 with Stephen.G4736
6:10
AndG2532 they wereG2480 notG3756 ableG2480 to resistG436 the wisdomG4678 andG2532 the spiritG4151 by whichG3739 he spake.G2980
6:11
ThenG5119 they subornedG5260 men,G435 which saidG3004, G3754, We have heardG191 himG846 speakG2980 blasphemousG989 wordsG4487 againstG1519 Moses,G3475 andG2532 against God.G2316
6:12
AndG5037 they stirred upG4787 the people,G2992 andG2532 the elders,G4245 andG2532 the scribes,G1122 andG2532 came uponG2186 him, and caughtG4884 him,G846 andG2532 broughtG71 him toG1519 the council,G4892
6:13
AndG5037 set upG2476 falseG5571 witnesses,G3144 which said,G3004 ThisG5127 manG444 ceasethG3973 notG3756 to speakG2980 blasphemousG989 wordsG4487 againstG2596 thisG3778 holyG40 place,G5117 andG2532 the law:G3551
6:14
ForG1063 we have heardG191 himG846 say,G3004 thatG3754 thisG5126 JesusG2424 of NazarethG3480 shall destroyG2647 thisG3778 place,G5117 andG2532 shall changeG236 the customsG1485 whichG3739 MosesG3475 deliveredG3860 us.G2254
6:15
AndG2532 allG537 that satG2516 inG1722 the council,G4892 looking stedfastlyG816 onG1519 him,G846 sawG1492 hisG846 faceG4383 as it had beenG5616 the faceG4383 of an angel.G32

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Czy wiesz że podczas przekraczania Morza Galilejskiego gdy nagle zerwała się burza, łodziom Jezusa i uczniów towarzyszyły także inne łodzie Mat 8:23-27, Mar 4:35-41, Łuk 8:22-25. Zobacz także: Mar 4:36.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.
Jan 16:33


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić