„Wziął tedy wszystko to i rozciął na poły; a jednę część położył przeciw drugiej, ale ptaków nie rozcinał.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Mojżeszowa 15,10

King James Version
Księga: Dzieje Apostolskie 3:1

Tytuł oryginalny
Acts
3:1
NowG1161 PeterG4074 andG2532 JohnG2491 went upG305 togetherG846, G1909 intoG1519 the templeG2411 at the hourG5610 of prayer,G4335 being the ninthG1766 hour.
3:2
AndG2532 a certainG5100 manG435 lameG5225, G5560 fromG1537 hisG846 mother'sG3384 wombG2836 was carried,G941 whomG3739 they laidG5087 dailyG2596, G2250 atG4314 the gateG2374 of the templeG2411 whichG3588 is calledG3004 Beautiful,G5611 to askG154 almsG1654 ofG3844 them that enteredG1531 intoG1519 the temple;G2411
3:3
WhoG3739 seeingG1492 PeterG4074 andG2532 JohnG2491 aboutG3195 to goG1524 intoG1519 the templeG2411 askedG2065, G2983 an alms.G1654
3:4
AndG1161 Peter,G4074 fastening his eyesG816 uponG1519 himG846 withG4862 John,G2491 said,G2036 LookG991 onG1519 us.G2248
3:5
AndG1161 he gave heedG1907 unto them,G846 expectingG4328 to receiveG2983 somethingG5100 ofG3844 them.G846
3:6
ThenG1161 PeterG4074 said,G2036 SilverG694 andG2532 goldG5553 haveG5225 IG3427 none;G3756 butG1161 such asG5124 IG3739 haveG2192 give IG1325 thee:G4671 InG1722 the nameG3686 of JesusG2424 ChristG5547 of NazarethG3480 rise upG1453 andG2532 walk.G4043
3:7
AndG2532 he tookG4084 himG846 by the rightG1188 hand,G5495 and lifted him up:G1453 andG1161 immediatelyG3916 hisG846 feetG939 andG2532 ankle bonesG4974 received strength.G4732
3:8
AndG2532 he leaping upG1814 stood,G2476 andG2532 walked,G4043 andG2532 enteredG1525 withG4862 themG846 intoG1519 the temple,G2411 walking,G4043 andG2532 leaping,G242 andG2532 praisingG134 God.G2316
3:9
AndG2532 allG3956 the peopleG2992 sawG1492 himG846 walkingG4043 andG2532 praisingG134 God:G2316
3:10
AndG5037 they knewG1921 thatG3754 itG846 wasG2258 heG3778 whichG3588 satG2521 forG4314 almsG1654 atG1909 the BeautifulG5611 gateG4439 of the temple:G2411 andG2532 they were filledG4130 with wonderG2285 andG2532 amazementG1611 atG1909 that which had happenedG4819 unto him.G846
3:11
AndG1161 as the lame manG5560 which was healedG2390 heldG2902 PeterG4074 andG2532 John,G2491 allG3956 the peopleG2992 ran togetherG4936 untoG4314 themG846 inG1909 the porchG4745 that is calledG2564 Solomon's,G4672 greatly wondering.G1569
3:12
AndG1161 when PeterG4074 sawG1492 it, he answeredG611 untoG4314 the people,G2992 Ye menG435 of Israel,G2475 whyG5101 marvel yeG2296 atG1909 this?G5129 orG2228 whyG5101 look ye so earnestlyG816 on us,G2254 as thoughG5613 by our ownG2398 powerG1411 orG2228 holinessG2150 we had madeG4160 this manG846 to walk?G4043
3:13
The GodG2316 of Abraham,G11 andG2532 of Isaac,G2464 andG2532 of Jacob,G2384 the GodG2316 of ourG2257 fathers,G3962 hath glorifiedG1392 hisG846 SonG3816 Jesus;G2424 whomG3739 yeG5210 delivered up,G3860 andG2532 deniedG720 himG846 inG2596 the presenceG4383 of Pilate,G4091 when he was determinedG2919 to letG630 himG1565 go.G630
3:14
ButG1161 yeG5210 deniedG720 the Holy OneG40 andG2532 the Just,G1342 andG2532 desiredG154 a murdererG435 toG5406 be grantedG5483 unto you;G5213
3:15
AndG1161 killedG615 the PrinceG747 of life,G2222 whomG3739 GodG2316 hath raisedG1453 fromG1537 the dead;G3498 whereofG3739 weG2249 areG2070 witnesses.G3144
3:16
AndG2532 hisG846 nameG3686 throughG1909 faithG4102 in hisG846 nameG3686 hath madeG4732 this manG5026 strong,G4732 whomG3739 ye seeG2334 andG2532 know:G1492 yea,G2532 the faithG4102 which isG1325 byG1223 himG846 hath givenG1325 himG846 thisG5126 perfect soundnessG3647 in the presenceG561 of youG5216 all.G3956
3:17
AndG2532 now,G3568 brethren,G80 I wotG1492 thatG3754 throughG2596 ignoranceG52 ye didG4238 it, asG5618 did alsoG2532 yourG5216 rulers.G758
3:18
ButG1161 those things, whichG3739 GodG2316 before had shewedG4293 byG1223 the mouthG4750 of allG3956 hisG846 prophets,G4396 that ChristG5547 should suffer,G3958 he hathG4137 soG3779 fulfilled.G4137
3:19
Repent yeG3340 therefore,G3767 andG2532 be converted,G1994 thatG1519 yourG5216 sinsG266 may be blotted out,G1813 whenG3704 the timesG2540 of refreshingG403 shall comeG2064, G302 fromG575 the presenceG4383 of the Lord;G2962
3:20
AndG2532 he shall sendG649 JesusG2424 Christ,G5547 which before was preachedG4296 unto you:G5213
3:21
WhomG3739 the heavenG3303, G3772 mustG1163 receiveG1209 untilG891 the timesG5550 of restitutionG605 of all things,G3956 whichG3739 GodG2316 hath spokenG2980 byG1223 the mouthG4750 of allG3956 hisG846 holyG40 prophetsG4396 sinceG575 the world began.G165
3:22
ForG1063 MosesG3475 trulyG3303 saidG2036 untoG4314 the fathersG3962, G3754, A prophetG4396 shallG450 the LordG2962 yourG5216 GodG2316 raise upG450 unto youG5213 ofG1537 yourG5216 brethren,G80 likeG5613 unto me;G1691 himG846 shall ye hearG191 inG2596 all thingsG3956 whatsoeverG302 heG3745 shall sayG2980 untoG4314 you.G5209
3:23
AndG1161 it shall come to pass,G2071 that everyG3956 soul,G5590 whichG302, G3748 willG191 notG3361 hearG191 thatG1565 prophet,G4396 shall be destroyedG1842 from amongG1537 the people.G2992
3:24
Yea,G2532 andG1161 allG3956 the prophetsG4396 fromG575 SamuelG4545 andG2532 those that follow after,G2517 as many asG3745 have spoken,G2980 haveG4293 likewiseG2532 foretoldG4293 of theseG5025 days.G2250
3:25
YeG5210 areG2075 the childrenG5207 of the prophets,G4396 andG2532 of the covenantG1242 whichG3739 GodG2316 madeG1303 withG4314 ourG2257 fathers,G3962 sayingG3004 untoG4314 Abraham,G11 AndG2532 in thyG4675 seedG4690 shallG1757 allG3956 the kindredsG3965 of the earthG1093 be blessed.G1757
3:26
Unto youG5213 firstG4412 God,G2316 having raised upG450 hisG846 SonG3816 Jesus,G2424 sentG649 himG846 to blessG2127 you,G5209 inG1722 turning awayG654 every oneG1538 of youG5216 fromG575 his iniquities.G4189

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
Jan 15:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszy raz słowo słowa "miłość" w Biblii użył Izaak kiedy mówił o jedzeniu (I Mojż 27:4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, Lecz oczy wyniosłych poniżasz.
Ps 18:28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić