„Którzy świadectwo wydali o miłości twojej przed zborem; i dobrze uczynisz, jeźli ich odprowadzisz, jako przystoi przed Bogiem.”

Biblia Gdańska (1632): 3 Jana 1,6

King James Version
Księga: Dzieje Apostolskie 14:25

Tytuł oryginalny
Acts
14:1
AndG1161 it came to passG1096 inG1722 Iconium,G2430 that theyG846 wentG1525 bothG2596 togetherG846 intoG1519 the synagogueG4864 of the Jews,G2453 andG2532 soG3779 spake,G2980 thatG5620 a greatG4183 multitudeG4128 bothG5037 of the JewsG2453 and alsoG2532 of the GreeksG1672 believed.G4100
14:2
ButG1161 the unbelievingG544 JewsG2453 stirred upG1892 the Gentiles,G1484 andG2532 madeG2559 their mindsG5590 evil affectedG2559 againstG2596 the brethren.G80
14:3
LongG2425 timeG5550 thereforeG3767 abodeG3303 theyG1304 speaking boldlyG3955 inG1909 the Lord,G2962 whichG3588 gave testimonyG3140 unto the wordG3056 of hisG846 grace,G5485 andG2532 grantedG1325 signsG4592 andG2532 wondersG5059 to be doneG1096 byG1223 theirG846 hands.G5495
14:4
ButG1161 the multitudeG4128 of the cityG4172 was divided:G4977 andG2532 partG3303 heldG2258 withG4862 the Jews,G2453 andG1161 part withG4862 the apostles.G652
14:5
AndG1161 whenG5613 there wasG1096 an assaultG3730 madeG1096 bothG5037 of the Gentiles,G1484 and alsoG2532 of the JewsG2453 withG4862 theirG846 rulers,G758 to use them despitefully,G5195 andG2532 to stoneG3036 them,G846
14:6
They were wareG4894 of it, and fledG2703 untoG1519 LystraG3082 andG2532 Derbe,G1191 citiesG4172 of Lycaonia,G3071 andG2532 unto the region that lieth round about:G4066
14:7
And thereG2546 they preached the gospelG2258, G2097.
14:8
AndG2532 there satG2521 a certainG5100 manG435 atG1722 Lystra,G3082 impotentG102 in his feet,G4228 beingG5225 a crippleG5560 fromG1537 hisG846 mother'sG3384 womb,G2836 whoG3739 neverG3763 had walked:G4043
14:9
The sameG3778 heardG191 PaulG3972 speak:G2980 whoG3739 stedfastly beholdingG816 him,G846 andG2532 perceivingG1492 thatG3754 he hadG2192 faithG4102 to be healed,G4982
14:10
SaidG2036 with a loudG3173 voice,G5456 StandG450 uprightG3717 onG1909 thyG4675 feet.G4228 AndG2532 he leapedG242 andG2532 walked.G4043
14:11
AndG1161 when the peopleG3793 sawG1492 whatG3739 PaulG3972 had done,G4160 they lifted upG1869 theirG846 voices,G5456 sayingG3004 in the speech of Lycaonia,G3072 The godsG2316 are come downG2597 toG4314 usG2248 in the likenessG3666 of men.G444
14:12
AndG5037 they calledG2564 BarnabasG921, G3303, Jupiter;G2203 andG1161 Paul,G3972 Mercurius,G2060 becauseG1894 heG846 wasG2258 the chiefG2233 speaker.G3056
14:13
ThenG1161 the priestG2409 of Jupiter,G2203 whichG3588 wasG5607 beforeG4253 theirG846 city,G4172 broughtG5342 oxenG5022 andG2532 garlandsG4725 untoG1909 the gates,G4440 and wouldG2309 have done sacrificeG2380 withG4862 the people.G3793
14:14
Which whenG1161 the apostles,G652 BarnabasG921 andG2532 Paul,G3972 heardG191 of, they rentG1284 theirG846 clothes,G2440 and ranG1530 in amongG1519 the people,G3793 crying out,G2896
14:15
AndG2532 saying,G3004 Sirs,G435 whyG5101 do yeG4160 these things?G5130 WeG2249 alsoG2532 areG2070 menG444 of like passionsG3663 with you,G5213 and preachG2097 unto youG5209 that ye should turnG1994 fromG575 theseG5023 vanitiesG3152 untoG1909 the livingG2198 God,G2316 whichG3739 madeG4160 heaven,G3772 andG2532 earth,G1093 andG2532 the sea,G2281 andG2532 all thingsG3956 that are thereinG846, G1722:
14:16
WhoG3739 inG1722 timesG1074 pastG3944 sufferedG1439 allG3956 nationsG1484 to walkG4198 in their ownG846 ways.G3598
14:17
NeverthelessG2532 heG2544 leftG863 notG3756 himselfG1438 without witness,G267 in that he did good,G15 and gaveG1325 usG2254 rainG5205 from heaven,G3771 andG2532 fruitfulG2593 seasons,G2540 fillingG1705 ourG2257 heartsG2588 with foodG5160 andG2532 gladness.G2167
14:18
AndG2532 with theseG5023 sayingsG3004 scarceG3433 restrained theyG2664 the people,G3793 that they hadG2380 notG3361 done sacrificeG2380 unto them.G846
14:19
AndG1161 there came thitherG1904 certain JewsG2453 fromG575 AntiochG490 andG2532 Iconium,G2430 whoG2532 persuadedG3982 the people,G3793 and,G2532 having stonedG3034 Paul,G3972 drewG4951 him out ofG1854 the city,G4172 supposingG3543 heG846 had been dead.G2348
14:20
Howbeit,G1161 as the disciplesG3101 stood round aboutG2944 him,G846 he rose up,G450 and cameG1525 intoG1519 the city:G4172 andG2532 the next dayG1887 he departedG1831 withG4862 BarnabasG921 toG1519 Derbe.G1191
14:21
AndG5037 when they had preached the gospelG2097 to thatG1565 city,G4172 andG2532 had taughtG3100 many,G2425 they returned againG5290 toG1519 Lystra,G3082 andG2532 to Iconium,G2430 andG2532 Antioch,G490
14:22
ConfirmingG1991 the soulsG5590 of the disciples,G3101 and exhorting themG3870 to continueG1696 in the faith,G4102 andG2532 thatG3754 weG2248 mustG1163 throughG1223 muchG4183 tribulationG2347 enterG1525 intoG1519 the kingdomG932 of God.G2316
14:23
AndG1161 when they had ordainedG5500 themG846 eldersG4245 in everyG2596 church,G1577 and had prayedG4336 withG3326 fasting,G3521 they commendedG3908 themG846 to the Lord,G2962 onG1519 whomG3739 they believed.G4100
14:24
AndG2532 after they had passed throughoutG1330 Pisidia,G4099 they cameG2064 toG1519 Pamphylia.G3828
14:25
AndG2532 when they had preachedG2980 the wordG3056 inG1722 Perga,G4011 they went downG2597 intoG1519 Attalia:G825
14:26
And thenceG2547 sailedG636 toG1519 Antioch,G490 from whenceG3606 they had beenG2258 recommendedG3860 to the graceG5485 of GodG2316 forG1519 the workG2041 whichG3739 they fulfilled.G4137
14:27
AndG1161 when they were come,G3854 andG2532 had gatheredG4863 the churchG1577 together,G4863 they rehearsedG312 allG3745 that GodG2316 had doneG4160 withG3326 them,G846 andG2532 howG3754 he had openedG455 the doorG2374 of faithG4102 unto the Gentiles.G1484
14:28
AndG1161 thereG1563 they abodeG1304 longG3641, G3756 timeG5550 withG4862 the disciples.G3101

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego ...
BG Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Jezus powiedział Nikodemowi że musi się on narodzić na nowo (Jan 3:1-3) była noc.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efez 2:8-9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić