„W ten sposób wynagrodzę wam lata zjedzone przez szarańczę, larwę, robactwo i gąsienicę, moje wielkie wojsko, które wysyłałem na was.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Joela 2,25

Nawigacja

King James Version
Księga: 2 List do Tymoteusza 3:11

Tytuł oryginalny
2 Timothy
1 ThisG5124 knowG1097 also,G1161 thatG3754 inG1722 the lastG2078 daysG2250 perilousG5467 timesG2540 shall come.G1764 2 ForG1063 menG444 shall beG2071 lovers of their own selves,G5367 covetous,G5366 boasters,G213 proud,G5244 blasphemers,G989 disobedientG545 to parents,G1118 unthankful,G884 unholy,G462 3 Without natural affection,G794 trucebreakers,G786 false accusers,G1228 incontinent,G193 fierce,G434 despisers of those that are good,G865 4 Traitors,G4273 heady,G4312 highminded,G5187 lovers of pleasuresG5369 moreG3123 thanG2228 lovers of God;G5377 5 HavingG2192 a formG3446 of godliness,G2150 butG1161 denyingG720 the powerG1411 thereof:G846 fromG2532 suchG5128 turn away.G665 6 ForG1063 ofG1537 this sortG5130 are theyG1526 which creepG1744 intoG1519 houses,G3614 andG2532 lead captiveG162 silly womenG1133 ladenG4987 with sins,G266 led awayG71 with diversG4164 lusts,G1939 7 EverG3842 learning,G3129 andG2532 neverG3368 ableG1410 to comeG2064 toG1519 the knowledgeG1922 of the truth.G225 8 NowG1161 asG5158 JannesG2389 andG2532 JambresG2387 withstoodG436 Moses,G3475 soG3779 doG436 theseG3778 alsoG2532 resistG436 the truth:G225 menG444 of corruptG2704 minds,G3563 reprobateG96 concerningG4012 the faith.G4102 9 ButG235 they shall proceedG4298 noG3756 furtherG4119, G1909: forG1063 theirG846 follyG454 shall beG2071 manifestG1552 unto allG3956 men, asG5613 theirsG1565 alsoG2532 was.G1096 10 ButG1161 thouG4771 hast fully knownG3877 myG3450 doctrine,G1319 manner of life,G72 purpose,G4286 faith,G4102 longsuffering,G3115 charity,G26 patience,G5281 11 Persecutions,G1375 afflictions,G3804 whichG3634 cameG1096 unto meG3427 atG1722 Antioch,G490 atG1722 Iconium,G2430 atG1722 Lystra;G3082 whatG3634 persecutionsG1375 I endured:G5297 butG2532 out ofG1537 them allG3956 the LordG2962 deliveredG4506 me.G3165 12 Yea,G1161 andG2532 allG3956 that willG2309 liveG2198 godlyG2153 inG1722 ChristG5547 JesusG2424 shall suffer persecution.G1377 13 ButG1161 evilG4190 menG444 andG2532 seducersG1114 shall waxG4298 worse and worseG5501, G1909, deceiving,G4105 andG2532 being deceived.G4105 14 ButG1161 continueG3306 thouG4771 inG1722 the things whichG3739 thou hast learnedG3129 andG2532 hast been assured of,G4104 knowingG1492 ofG3844 whomG5101 thou hast learnedG3129 them; 15 AndG2532 thatG3754 fromG575 a childG1025 thou hast knownG1492 the holyG2413 scriptures,G1121 whichG3588 are ableG1410 to makeG4679 theeG4571 wiseG4679 untoG1519 salvationG4991 throughG1223 faithG4102 whichG3588 is inG1722 ChristG5547 Jesus.G2424 16 AllG3956 scriptureG1124 is given by inspiration of God,G2315 andG2532 is profitableG5624 forG4314 doctrine,G1319 forG4314 reproof,G1650 forG4314 correction,G1882 forG4314 instructionG3809 inG1722 righteousness:G1343 17 ThatG2443 the manG444 of GodG2316 may beG5600 perfect,G739 throughly furnishedG1822 untoG4314 allG3956 goodG18 works.G2041

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego: Nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula; ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie; także mój ojciec Saul wie o tym.
I Sam 23:17

W Chrystusie

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.
I Jan 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii jest 7 miast których nazwa składa się z 2 liter: Ai – (są 2 miasta o nazwie Ai) (I Mojż 12:8, Jer 49:3), Ar – (IV Mojż 21:15), No – (Ez 30:15), On – (I Mojż 41:45, I Mojż 41:50), Ur – (I Mojż 11:28, I Mojż 11:31), Uz – (Job 1:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.
Hebr 12:1-2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić