„Będzie też i ostatkowi domu Judzkiego krainą dla pasienia; w domach Aszkalon na wieczór legać będą, gdyż ich nawiedzi Pan, Bóg ich, i przywróci zaś więźniów ich.”

Biblia Gdańska (1881): Sofonijasz 2,7

Nawigacja

King James Version
Księga: 2 List do Tymoteusza 1:14

Tytuł oryginalny
2 Timothy
1:1
Paul,G3972 an apostleG652 of JesusG2424 ChristG5547 byG1223 the willG2307 of God,G2316 according toG2596 the promiseG1860 of lifeG2222 whichG3588 is inG1722 ChristG5547 Jesus,G2424
1:2
To Timothy,G5095 my dearly belovedG27 son:G5043 Grace,G5485 mercy,G1656 and peace,G1515 fromG575 GodG2316 the FatherG3962 andG2532 ChristG5547 JesusG2424 ourG2257 Lord.G2962
1:3
I thankG2192, G5485 God,G2316 whomG3739 I serveG3000 fromG575 my forefathersG4269 withG1722 pureG2513 conscience,G4893 thatG5613 without ceasingG88 I haveG2192 remembranceG3417 ofG4012 theeG4675 inG1722 myG3450 prayersG1162 nightG3571 andG2532 day;G2250
1:4
Greatly desiringG1971 to seeG1492 thee,G4571 being mindfulG3415 of thyG4675 tears,G1144 thatG2443 I may be filledG4137 with joy;G5479
1:5
When I callG2983 to remembranceG5280 the unfeignedG505 faithG4102 that is inG1722 thee,G4671 whichG3748 dweltG1774 firstG4412 inG1722 thyG4675 grandmotherG3125 Lois,G3090 andG2532 thyG4675 motherG3384 Eunice;G2131 andG1161 I am persuadedG3982 thatG3754 inG1722 theeG4671 also.G2532
1:6
WhereforeG156, G1223 IG3739 putG363 theeG4571 in remembranceG363 that thou stir upG329 the giftG5486 of God,G2316 whichG3739 isG2076 inG1722 theeG4671 byG1223 the putting onG1936 of myG3450 hands.G5495
1:7
ForG1063 GodG2316 hathG1325 notG3756 givenG1325 usG2254 the spiritG4151 of fear;G1167 butG235 of power,G1411 andG2532 of love,G26 andG2532 of a sound mind.G4995
1:8
BeG1870 notG3361 thouG1870 thereforeG3767 ashamedG1870 of the testimonyG3142 of ourG2257 Lord,G2962 norG3366 of meG1691 hisG846 prisoner:G1198 butG235 be thou partaker of the afflictionsG4777 of the gospelG2098 according toG2596 the powerG1411 of God;G2316
1:9
WhoG3588 hath savedG4982 us,G2248 andG2532 calledG2564 us with an holyG40 calling,G2821 notG3756 according toG2596 ourG2257 works,G2041 butG235 according toG2596 his ownG2398 purposeG4286 andG2532 grace,G5485 whichG3588 was givenG1325 usG2254 inG1722 ChristG5547 JesusG2424 beforeG4253 the world beganG166, G5550,
1:10
ButG1161 isG5319 nowG3568 made manifestG5319 byG1223 the appearingG2015 of ourG2257 SaviourG4990 JesusG2424 Christ,G5547 whoG3303 hath abolishedG2673 death,G2288 andG1161 hath broughtG5461 lifeG2222 andG2532 immortalityG861 to lightG5461 throughG1223 the gospel:G2098
1:11
WhereuntoG3739, G1519 IG1473 am appointedG5087 a preacher,G2783 andG2532 an apostle,G652 andG2532 a teacherG1320 of the Gentiles.G1484
1:12
ForG1223 the whichG3739 causeG156 IG3958 alsoG2532 sufferG3958 these things:G5023 neverthelessG235 I amG1870 notG3756 ashamed:G1870 forG1063 I knowG1492 whomG3739 I have believed,G4100 andG2532 am persuadedG3982 thatG3754 he isG2076 ableG1415 to keepG5442 that which IG3450 have committed unto himG3866 againstG1519 thatG1565 day.G2250
1:13
Hold fastG2192 the formG5296 of soundG5198 words,G3056 whichG3739 thou hast heardG191 ofG3844 me,G1700 inG1722 faithG4102 andG2532 loveG26 whichG3588 is inG1722 ChristG5547 Jesus.G2424
1:14
That good thingG2570 which was committed unto theeG3872 keepG5442 byG1223 the HolyG40 GhostG4151 whichG3588 dwellethG1774 inG1722 us.G2254
1:15
ThisG5124 thou knowest,G1492 thatG3754 allG3956 they which are inG1722 AsiaG773 be turned away fromG654 me;G3165 of whomG3739 areG2076 PhygellusG5436 andG2532 Hermogenes.G2061
1:16
The LordG2962 giveG1325 mercyG1656 unto the houseG3624 of Onesiphorus;G3683 forG3754 heG404 oftG4178 refreshedG404 me,G3165 andG2532 wasG1870 notG3756 ashamedG1870 of myG3450 chain:G254
1:17
But,G235 when he wasG1096 inG1722 Rome,G4516 he soughtG2212 meG3165 outG2212 very diligently,G4706 andG2532 foundG2147 me.
1:18
The LordG2962 grantG1325 unto himG846 that he may findG2147 mercyG1656 ofG3844 the LordG2962 inG1722 thatG1565 day:G2250 andG2532 in how many thingsG3745 he ministered unto meG1247 atG1722 Ephesus,G2181 thouG4771 knowestG1097 very well.G957

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedyna kobieta w roli sędziego nad Izraelem Debora siadywała pod "drzewem palmowym" aby sądzić lud. (Sdz 4:4-5). Jej mąż nazywał się Lappidot.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.
Ps 16:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić