„Wtedy Amacjasz powiedział mężowi Boga: A co uczynić z setką talentów, które dałem israelskiemu wojsku? Zaś mąż Boga odpowiedział: WIEKUISTY ma ci skąd dać daleko więcej.”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Kronik 25,9

Nawigacja

King James Version
Księga: 2 List do Tesaloniczan 2:1

Tytuł oryginalny
2 Thessalonians
2:1
NowG1161 we beseechG2065 you,G5209 brethren,G80 byG5228 the comingG3952 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 andG2532 by ourG2257 gathering togetherG1997 untoG1909 him,G846
2:2
ThatG1519 yeG5209 beG4531 notG3361 soonG5030 shakenG4531 inG575 mind,G3563 orG3383 be troubled,G2360 neitherG3383 byG1223 spirit,G4151 n orG3383 byG1223 word,G3056 n orG3383 byG1223 letterG1992 asG5613 fromG1223 us,G2257 asG5613 thatG3754 the dayG2250 of ChristG5547 is at hand.G1764
2:3
LetG1818 noG3361 manG5100 deceiveG1818 youG5209 byG2596 anyG3367 means:G5158 forG3754 that day shall not come, exceptG3362 there comeG2064 a falling awayG646 first,G4412 andG2532 that manG444 of sinG266 be revealed,G601 the sonG5207 of perdition;G684
2:4
WhoG3588 opposethG480 andG2532 exaltethG5229 himself aboveG1909 allG3956 that is calledG3004 God,G2316 orG2228 that is worshipped;G4574 soG5620 that heG846 asG5613 GodG2316 sittethG2523 inG1519 the templeG3485 of God,G2316 shewingG584 himselfG1438 thatG3754 he isG2076 God.G2316
2:5
Remember yeG3421 not,G3756 that,G3754 when I wasG5607 yetG2089 withG4314 you,G5209 I toldG3004 youG5213 these things?G5023
2:6
AndG2532 nowG3568 ye knowG1492 what withholdethG2722 thatG1519 heG846 might be revealedG601 inG1722 hisG1438 time.G2540
2:7
ForG1063 the mysteryG3466 of iniquityG458 dothG1754 alreadyG2235 work:G1754 onlyG3440 he who nowG737 lettethG2722 will let, untilG2193 he be takenG1096 out ofG1537 the way.G3319
2:8
AndG2532 thenG5119 shallG601 that WickedG459 be revealed,G601 whomG3739 the LordG2962 shall consumeG355 with the spiritG4151 of hisG846 mouth,G4750 andG2532 shall destroyG2673 with the brightnessG2015 of hisG846 coming:G3952
2:9
Even him, whoseG3739 comingG3952 isG2076 afterG2596 the workingG1753 of SatanG4567 withG1722 allG3956 powerG1411 andG2532 signsG4592 andG2532 lyingG5579 wonders,G5059
2:10
AndG2532 withG1722 allG3956 deceivablenessG539 of unrighteousnessG93 inG1722 them that perish;G622 becauseG3739 theyG473 receivedG1209 notG3756 the loveG26 of the truth,G225 thatG1519 theyG846 might be saved.G4982
2:11
AndG2532 for thisG5124 causeG1223 GodG2316 shall sendG3992 themG846 strongG1753 delusion,G4106 thatG1519 theyG846 should believeG4100 a lie:G5579
2:12
ThatG2443 they allG3956 might be damnedG2919 whoG3588 believedG4100 notG3361 the truth,G225 butG235 had pleasureG2106 inG1722 unrighteousness.G93
2:13
ButG1161 weG2249 are boundG3784 to give thanksG2168 alwayG3842 to GodG2316 forG4012 you,G5216 brethrenG80 belovedG25 ofG5259 the Lord,G2962 becauseG3754 GodG2316 hathG138 fromG575 the beginningG746 chosenG138 youG5209 toG1519 salvationG4991 throughG1722 sanctificationG38 of the SpiritG4151 andG2532 beliefG4102 of the truth:G225
2:14
WhereuntoG3739 heG1519 calledG2564 youG5209 byG1223 ourG2257 gospel,G2098 toG1519 the obtainingG4047 of the gloryG1391 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ.G5547
2:15
ThereforeG3767, G686, brethren,G80 stand fast,G4739 andG2532 holdG2902 the traditionsG3862 whichG3739 ye have been taught,G1321 whetherG1535 byG1223 word,G3056 orG1223, G1535 ourG2257 epistle.G1992
2:16
NowG1161 ourG2257 LordG2962 JesusG2424 ChristG5547 himself,G846 andG2532 God,G2316 evenG2532 ourG2257 Father,G3962 whichG3588 hath lovedG25 us,G2248 andG2532 hath givenG1325 us everlastingG166 consolationG3874 andG2532 goodG18 hopeG1680 throughG1722 grace,G5485
2:17
ComfortG3870 yourG5216 hearts,G2588 andG2532 stablishG4741 youG5209 inG1722 everyG3956 goodG18 wordG3056 andG2532 work.G2041

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
Kol 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Maria Magdalena została uwolniona od 7 złych duchów (Łuk 8:2).
Maria MagdalenaAlexander Ivanov - Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie po zmartwychwstaniu

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć
Ps 48:15


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić