„Wypowiadając bowiem słowa wyniosłe a próżne, uwodzą żądzami cielesnymi i rozpustą tych, którzy zbyt mało odsuwają się od postępujących w błędzie.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List św. Piotra 2,18

Nawigacja

King James Version
Księga: 2 List do Tesaloniczan 1:10

Tytuł oryginalny
2 Thessalonians
1:1
Paul,G3972 andG2532 Silvanus,G4610 andG2532 Timotheus,G5095 unto the churchG1577 of the ThessaloniansG2331 inG1722 GodG2316 ourG2257 FatherG3962 andG2532 the LordG2962 JesusG2424 Christ:G5547
1:2
GraceG5485 unto you,G5213 andG2532 peace,G1515 fromG575 GodG2316 ourG2257 FatherG3962 andG2532 the LordG2962 JesusG2424 Christ.G5547
1:3
We are boundG3784 to thankG2168 GodG2316 alwaysG3842 forG4012 you,G5216 brethren,G80 asG2531 it isG2076 meet,G514 becauseG3754 that yourG5216 faithG4102 groweth exceedingly,G5232 andG2532 the charityG26 of everyG1538 oneG1520 of youG5216 allG3956 towardG1519 each otherG240 aboundeth;G4121
1:4
SoG5620 that weG2248 ourselvesG846 gloryG2744 inG1722 youG5213 inG1722 the churchesG1577 of GodG2316 forG5228 yourG5216 patienceG5281 andG2532 faithG4102 inG1722 allG3956 yourG5216 persecutionsG1375 andG2532 tribulationsG2347 thatG3739 ye endure:G430
1:5
Which is a manifest tokenG1730 of the righteousG1342 judgmentG2920 of God,G2316 thatG1519 yeG5209 may be counted worthyG2661 of the kingdomG932 of God,G2316 forG5228 whichG3739 yeG3958 alsoG2532 suffer:G3958
1:6
SeeingG1512 it is a righteous thingG1342 withG3844 GodG2316 to recompenseG467 tribulationG2347 to them that troubleG2346 you;G5209
1:7
AndG2532 to youG5213 who are troubledG2346 restG425 withG3326 us,G2257 whenG1722 the LordG2962 JesusG2424 shall be revealedG602 fromG575 heavenG3772 withG3326 hisG846 mightyG1411 angels,G32
1:8
InG1722 flamingG5395 fireG4442 takingG1325 vengeanceG1557 on them that knowG1492 notG3361 God,G2316 andG2532 that obeyG5219 notG3361 the gospelG2098 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ:G5547
1:9
WhoG3748 shall be punishedG5099, G1349 with everlastingG166 destructionG3639 fromG575 the presenceG4383 of the Lord,G2962 andG2532 fromG575 the gloryG1391 of hisG846 power;G2479
1:10
WhenG3752 he shall comeG2064 to be glorifiedG1740 inG1722 hisG846 saints,G40 andG2532 to be admiredG2296 inG1722 allG3956 them that believe (G4100becauseG3754 ourG2257 testimonyG3142 amongG1909 youG5209 was believed) G4100 inG1722 thatG1565 day.G2250
1:11
WhereforeG3739, G1519 alsoG2532 we prayG4336 alwaysG3842 forG4012 you,G5216 thatG2443 ourG2257 GodG2316 would countG515 youG5209 worthyG515 of this calling,G2821 andG2532 fulfilG4137 allG3956 the good pleasureG2107 of his goodness,G19 andG2532 the workG2041 of faithG4102 withG1722 power:G1411
1:12
ThatG3704 the nameG3686 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 ChristG5547 may be glorifiedG1740 inG1722 you,G5213 andG2532 yeG5210 inG1722 him,G846 according toG2596 the graceG5485 of ourG2257 GodG2316 andG2532 the LordG2962 JesusG2424 Christ.G5547

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami...
II Tym 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Boże przykazanie w (III Mojż 19:18) aby "kochać swoich sąsiadów jak siebie samego" cytowane jest 9 razy w Nowym Testamencie (Mat 5:43, Mat 19:19, Mat 22:39, Mar 12:31, Mar 12:33, Łuk 10:27, Rzym 13:9, Gal 5:14, Jak 2:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.
Jan 6:39-40


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić