„Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, [ustanawia] Syna doskonałego na wieki.”

Biblia Tysiąclecia: List do Hebrajczyków 7,28

King James Version
Księga: 2 Księga Kronik 35:19

Tytuł oryginalny
2 Chronicles
35:1
Moreover JosiahH2977 keptH6213 a passoverH6453 unto the LORDH3068 in Jerusalem:H3389 and they killedH7819 the passoverH6453 on the fourteenthH6240 dayH702 of the firstH7223 month.H2320
35:2
And he setH5975 the priestsH3548 in their charges,H4931 and encouragedH2388 them to the serviceH5656 of the houseH1004 of the LORD,H3068
35:3
And saidH559 unto the LevitesH3881 that taughtH995, H4000 all Israel,H3478 which were holyH6918 unto the LORD,H3068 PutH5414 the holyH6944 arkH727 in the houseH1004 which SolomonH8010 the sonH1121 of DavidH1732 kingH4428 of IsraelH3478 did build;H1129 it shall not be a burdenH4853 upon your shoulders:H3802 serveH5647 now the LORDH3068 your God,H430 and his peopleH5971 Israel,H3478
35:4
And prepareH3559 yourselves by the housesH1004 of your fathers,H1 after your courses,H4256 according to the writingH3791 of DavidH1732 kingH4428 of Israel,H3478 and according to the writingH4385 of SolomonH8010 his son.H1121
35:5
And stand inH5975 the holyH6944 place according to the divisionsH6391 of the familiesH1004 of the fathersH1 of your brethrenH251 the peopleH5971, H1121, and after the divisionH2515 of the familiesH1004 ofH1 the Levites.H3881
35:6
So killH7819 the passover,H6453 and sanctifyH6942 yourselves, and prepareH3559 your brethren,H251 that they may doH6213 according to the wordH1697 of the LORDH3068 by the handH3027 of Moses.H4872
35:7
And JosiahH2977 gaveH7311 to the peopleH5971, H1121, of the flock,H6629 lambsH3532 and kidsH5795, H1121, all for the passover offerings,H6453 for all that were present,H4672 to the numberH4557 of thirtyH7970 thousand,H505 and threeH7969 thousandH505 bullocks:H1241 these were of the king'sH4428 substance.H7399
35:8
And his princesH8269 gaveH7311 willinglyH5071 unto the people,H5971 to the priests,H3548 and to the Levites:H3881 HilkiahH2518 and ZechariahH2148 and Jehiel,H3171 rulersH5057 of the houseH1004 of God,H430 gaveH5414 unto the priestsH3548 for the passover offeringsH6453 two thousandH505 and sixH8337 hundredH3967 small cattle, and threeH7969 hundredH3967 oxen.H1241
35:9
ConaniahH3562 also, and ShemaiahH8098 and Nethaneel,H5417 his brethren,H251 and HashabiahH2811 and JeielH3273 and Jozabad,H3107 chiefH8269 of the Levites,H3881 gaveH7311 unto the LevitesH3881 for passover offeringsH6453 fiveH2568 thousandH505 small cattle, and fiveH2568 hundredH3967 oxen.H1241
35:10
So the serviceH5656 was prepared,H3559 and the priestsH3548 stoodH5975 in their place,H5977 and the LevitesH3881 in their courses,H4256 according to the king'sH4428 commandment.H4687
35:11
And they killedH7819 the passover,H6453 and the priestsH3548 sprinkledH2236 the blood from their hands,H3027 and the LevitesH3881 flayedH6584 them.
35:12
And they removedH5493 the burnt offerings,H5930 that they might giveH5414 according to the divisionsH4653 of the familiesH1004 ofH1 the peopleH5971, H1121, to offerH7126 unto the LORD,H3068 as it is writtenH3789 in the bookH5612 of Moses.H4872 And so did they with the oxen.H1241
35:13
And they roastedH1310 the passoverH6453 with fireH784 according to the ordinance:H4941 but the other holyH6944 offerings sodH1310 they in pots,H5518 and in caldrons,H1731 and in pans,H6745 and divided them speedilyH7323 among all the peopleH5971, H1121.
35:14
And afterwardH310 they made readyH3559 for themselves, and for the priests:H3548 because the priestsH3548 the sonsH1121 of AaronH175 were busied in offeringH5927 of burnt offeringsH5930 and the fatH2459 until night;H3915 therefore the LevitesH3881 preparedH3559 for themselves, and for the priestsH3548 the sonsH1121 of Aaron.H175
35:15
And the singersH7891 the sonsH1121 of AsaphH623 were in their place,H4612 according to the commandmentH4687 of David,H1732 and Asaph,H623 and Heman,H1968 and JeduthunH3038 the king'sH4428 seer;H2374 and the portersH7778 waited at every gate;H8179 they might not departH5493 from their service;H5656 for their brethrenH251 the LevitesH3881 preparedH3559 for them.
35:16
So all the serviceH5656 of the LORDH3068 was preparedH3559 the same day,H3117 to keepH6213 the passover,H6453 and to offerH5927 burnt offeringsH5930 upon the altarH4196 of the LORD,H3068 according to the commandmentH4687 of kingH4428 Josiah.H2977
35:17
And the childrenH1121 of IsraelH3478 that were presentH4672 keptH6213 the passoverH6453 at that time,H6256 and the feastH2282 of unleavened breadH4682 sevenH7651 days.H3117
35:18
And there was no passoverH6453 likeH3644 to that keptH6213 in IsraelH3478 from the daysH3117 of SamuelH8050 the prophet;H5030 neither didH6213 all the kingsH4428 of IsraelH3478 keepH6213 such a passoverH6453 as JosiahH2977 kept,H6213 and the priests,H3548 and the Levites,H3881 and all JudahH3063 and IsraelH3478 that were present,H4672 and the inhabitantsH3427 of Jerusalem.H3389
35:19
In the eighteenthH6240, H8083 yearH8141 of the reignH4438 of JosiahH2977 was this passoverH6453 kept.H6213
35:20
AfterH310 all this, when JosiahH2977 had preparedH3559 the temple,H1004 NechoH5224 kingH4428 of EgyptH4714 came upH5927 to fightH3898 against CarchemishH3751 by Euphrates:H6578 and JosiahH2977 went outH3318 againstH7125 him.
35:21
But he sentH7971 ambassadorsH4397 to him, saying,H559 What have I to do with thee, thou kingH4428 of Judah?H3063 I come not against thee this day,H3117 but against the houseH1004 wherewith I have war:H4421 for GodH430 commandedH559 me to make haste:H926 forbearH2308 thee from meddling with God,H430 who is with me, that he destroyH7843 thee not.
35:22
Nevertheless JosiahH2977 would not turnH5437 his faceH6440 from him, but disguisedH2664 himself, that he might fightH3898 with him, and hearkenedH8085 not unto the wordsH1697 of NechoH5224 from the mouthH6310 of God,H430 and cameH935 to fightH3898 in the valleyH1237 of Megiddo.H4023
35:23
And the archersH3384 shotH3384 at kingH4428 Josiah;H2977 and the kingH4428 saidH559 to his servants,H5650 Have me away;H5674 for I am soreH3966 wounded.H2470
35:24
His servantsH5650 therefore tookH5674 him out of that chariot,H4818 and putH7392 him in the secondH4932 chariotH7393 that he had; and they broughtH3212 him to Jerusalem,H3389 and he died,H4191 and was buriedH6912 in one of the sepulchresH6913 of his fathers.H1 And all JudahH3063 and JerusalemH3389 mournedH56 for Josiah.H2977
35:25
And JeremiahH3414 lamentedH6969 for Josiah:H2977 and all the singing menH7891 and the singing wo menH7891 spakeH559 of JosiahH2977 in their lamentationsH7015 to this day,H3117 and madeH5414 them an ordinanceH2706 in Israel:H3478 and, behold, they are writtenH3789 in the lamentations.H7015
35:26
Now the restH3499 of the actsH1697 of Josiah,H2977 and his goodness,H2617 according to that which was writtenH3789 in the lawH8451 of the LORD,H3068
35:27
And his deeds,H1697 firstH7223 and last,H314 behold, they are writtenH3789 in the bookH5612 of the kingsH4428 of IsraelH3478 and Judah.H3063

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości,
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy król Niniwy nakazał swoim poddanym post w celu nawrócenia, pościły nawet zwierzęta które zostały ubrane w szaty pokutne (Jon 3,7-8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić