„I przyszedł był miesiąc siódmy, a synowie Izraelowi byli w mieściech swoich. I zebrał się wszytek lud jako mąż jeden na plac, który jest przed wodną bramą, i rzekli Ezdraszowi pisarzowi, aby przyniósł księgi zakonu Mojżeszowego, który był przykazał PAN Izraelowi.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Nehemiasza 8,1

King James Version
Księga: 2 Księga Królewska 7:16

Tytuł oryginalny
2 Kings
7:1
Then ElishaH477 said,H559 HearH8085 ye the wordH1697 of the LORD;H3068 Thus saithH559 the LORD,H3068 To morrowH4279 about this timeH6256 shall a measureH5429 of fine flourH5560 be sold for a shekel,H8255 and two measuresH5429 of barleyH8184 for a shekel,H8255 in the gateH8179 of Samaria.H8111
7:2
Then a lordH7991 on whose handH3027 the kingH4428 leanedH8172 answeredH6030 the manH376 of God,H430 and said,H559 Behold, if the LORDH3068 would makeH6213 windowsH699 in heaven,H8064 might this thingH1697 be? And he said,H559 Behold, thou shalt seeH7200 it with thine eyes,H5869 but shalt not eatH398 thereof.
7:3
And there were fourH702 leprousH6879 menH582 at the entering inH6607 of the gate:H8179 and they saidH559 oneH376 to another,H7453 Why sitH3427 we here until we die?H4191
7:4
If we say,H559 We will enterH935 into the city,H5892 then the famineH7458 is in the city,H5892 and we shall dieH4191 there: and if we sit stillH3427 here, we dieH4191 also. Now therefore come,H3212 and let us fallH5307 unto the hostH4264 of the Syrians:H758 if they save us alive,H2421 we shall live;H2421 and if they killH4191 us, we shall but die.H4191
7:5
And they rose upH6965 in the twilight,H5399 to goH935 unto the campH4264 of the Syrians:H758 and when they were comeH935 to the uttermost partH7097 of the campH4264 of Syria,H758 behold, there was no manH376 there.
7:6
For the LordH136 had made the hostH4264 of the SyriansH758 to hearH8085 a noiseH6963 of chariots,H7393 and a noiseH6963 of horses,H5483 even the noiseH6963 of a greatH1419 host:H2428 and they saidH559 oneH376 to another,H251 Lo, the kingH4428 of IsraelH3478 hath hiredH7936 against us the kingsH4428 of the Hittites,H2850 and the kingsH4428 of the Egyptians,H4714 to comeH935 upon us.
7:7
Wherefore they aroseH6965 and fledH5127 in the twilight,H5399 and leftH5800 their tents,H168 and their horses,H5483 and their asses,H2543 even the campH4264 as it was, and fledH5127 for their life.H5315
7:8
And when these lepersH6879 cameH935 to the uttermost partH7097 of the camp,H4264 they wentH935 into oneH259 tent,H168 and did eatH398 and drink,H8354 and carriedH5375 thence silver,H3701 and gold,H2091 and raiment,H899 and wentH3212 and hidH2934 it; and came again,H7725 and enteredH935 into anotherH312 tent,H168 and carriedH5375 thence also, and wentH3212 and hidH2934 it.
7:9
Then they saidH559 oneH376 to another,H7453 We doH6213 not well: this dayH3117 is a dayH3117 of good tidings,H1309 and we hold our peace:H2814 if we tarryH2442 till the morningH1242 light,H216 some mischiefH5771 will comeH4672 upon us: now therefore come,H3212 that we may goH935 and tellH5046 the king'sH4428 household.H1004
7:10
So they cameH935 and calledH7121 unto the porterH7778 of the city:H5892 and they toldH5046 them, saying,H559 We cameH935 to the campH4264 of the Syrians,H758 and, behold, there was no manH376 there, neither voiceH6963 of man,H120 but horsesH5483 tied,H631 and assesH2543 tied,H631 and the tentsH168 as they were.
7:11
And he calledH7121 the porters;H7778 and they toldH5046 it to the king'sH4428 houseH1004 within.H6441
7:12
And the kingH4428 aroseH6965 in the night,H3915 and saidH559 unto his servants,H5650 I will now shewH5046 you what the SyriansH758 have doneH6213 to us. They knowH3045 that we be hungry;H7457 therefore are they gone outH3318 of the campH4264 to hideH2247 themselves in the field,H7704 saying,H559 When they come outH3318 of the city,H5892 we shall catchH8610 them alive,H2416 and getH935 into the city.H5892
7:13
And oneH259 of his servantsH5650 answeredH6030 and said,H559 Let some take,H3947 I pray thee, fiveH2568 of the horsesH5483 that remain,H7604 which are leftH7604 in the city, (behold, they are as all the multitudeH1995 of IsraelH3478 that are leftH7604 in it: behold, I say, they are even as all the multitudeH1995 of the IsraelitesH3478 that are consumed:H8552) and let us sendH7971 and see.H7200
7:14
They tookH3947 therefore twoH8147 chariotH7393 horses;H5483 and the kingH4428 sentH7971 afterH310 the hostH4264 of the Syrians,H758 saying,H559 GoH3212 and see.H7200
7:15
And they wentH3212 afterH310 them unto Jordan:H3383 and, lo, all the wayH1870 was fullH4392 of garmentsH899 and vessels,H3627 which the SyriansH758 had cast awayH7993 in their haste.H2648 And the messengersH4397 returned,H7725 and toldH5046 the king.H4428
7:16
And the peopleH5971 went out,H3318 and spoiledH962 the tentsH4264 of the Syrians.H758 So a measureH5429 of fine flourH5560 was sold for a shekel,H8255 and two measuresH5429 of barleyH8184 for a shekel,H8255 according to the wordH1697 of the LORD.H3068
7:17
And the kingH4428 appointedH6485 the lordH7991 on whose handH3027 he leanedH8172 to have the charge of the gate:H8179 and the peopleH5971 trodeH7429 upon him in the gate,H8179 and he died,H4191 as the manH376 of GodH430 had said,H1696 who spakeH1696 when the kingH4428 came downH3381 to him.
7:18
And it came to pass as the manH376 of GodH430 had spokenH1696 to the king,H4428 saying,H559 Two measuresH5429 of barleyH8184 for a shekel,H8255 and a measureH5429 of fine flourH5560 for a shekel,H8255 shall be to morrowH4279 about this timeH6256 in the gateH8179 of Samaria:H8111
7:19
And that lordH7991 answeredH6030 the manH376 of God,H430 and said,H559 Now, behold, if the LORDH3068 should makeH6213 windowsH699 in heaven,H8064 might such a thingH1697 be? And he said,H559 Behold, thou shalt seeH7200 it with thine eyes,H5869 but shalt not eatH398 thereof.
7:20
And so it fell out unto him: for the peopleH5971 trodeH7429 upon him in the gate,H8179 and he died.H4191

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.
Łuk 12:4

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Absalom golił głowę raz w roku, a kiedy ją golił jego włosy ważyły około 2.3 kg! (II Sam 14:26)

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić