„Oto idziemy do Jeruzalem, a Syn człowieczy będzie wydan książętam kapłańskim i nauczycielom i osądzą go na śmierć.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Mateusza 20,18

King James Version
Księga: 2 Księga Królewska 1:17

Tytuł oryginalny
2 Kings
1Then MoabH4124 rebelledH6586 against IsraelH3478 afterH310 the deathH4194 of Ahab.H256 2 And AhaziahH274 fell downH5307 through a latticeH7639 in his upper chamberH5944 that was in Samaria,H8111 and was sick:H2470 and he sentH7971 messengers,H4397 and saidH559 unto them, Go,H3212 enquireH1875 of BaalzebubH1176 the godH430 of EkronH6138 whether I shall recoverH2421 of this disease.H2483 3 But the angelH4397 of the LORDH3068 saidH1696 to ElijahH452 the Tishbite,H8664 Arise,H6965 go upH5927 to meetH7125 the messengersH4397 of the kingH4428 of Samaria,H8111 and sayH1696 unto them, Is it not because there is not a GodH430 in Israel,H3478 that ye goH1980 to enquireH1875 of BaalzebubH1176 the godH430 of Ekron?H6138 4 Now therefore thus saithH559 the LORD,H3068 Thou shalt not come downH3381 from that bedH4296 on which thou art gone up,H5927 but shalt surelyH4191 die.H4191 And ElijahH452 departed.H3212 5 And when the messengersH4397 turned backH7725 unto him, he saidH559 unto them, Why are ye nowH2088 turned back?H7725 6 And they saidH559 unto him, There cameH5927 a manH376 upH5927 to meetH7125 us, and saidH559 unto us, Go,H3212 turn againH7725 unto the kingH4428 that sentH7971 you, and sayH1696 unto him, Thus saithH559 the LORD,H3068 Is it not because there is not a GodH430 in Israel,H3478 that thou sendestH7971 to enquireH1875 of BaalzebubH1176 the godH430 of Ekron?H6138 therefore thou shalt not come downH3381 from that bedH4296 on which thou art gone up,H5927 but shalt surelyH4191 die.H4191 7 And he saidH1696 unto them, What mannerH4941 of manH376 was he which came upH5927 to meetH7125 you, and toldH1696 you these words?H1697 8 And they answeredH559 him, He was an hairyH8181 manH376, H1167, and girtH247 with a girdleH232 of leatherH5785 about his loins.H4975 And he said,H559 It is ElijahH452 the Tishbite.H8664 9 Then the kingH4428 sentH7971 unto him a captainH8269 of fiftyH2572 with his fifty.H2572 And he went upH5927 to him: and, behold, he satH3427 on the topH7218 of an hill.H2022 And he spakeH1696 unto him, Thou manH376 of God,H430 the kingH4428 hath said,H1696 Come down.H3381 10 And ElijahH452 answeredH6030 and saidH1696 to the captainH8269 of fifty,H2572 If I be a manH376 of God,H430 then let fireH784 come downH3381 from heaven,H8064 and consumeH398 thee and thy fifty.H2572 And there came downH3381 fireH784 from heaven,H8064 and consumedH398 him and his fifty.H2572 11 AgainH7725 also he sentH7971 unto him anotherH312 captainH8269 of fiftyH2572 with his fifty.H2572 And he answeredH6030 and saidH1696 unto him, O manH376 of God,H430 thus hath the kingH4428 said,H559 Come downH3381 quickly.H4120 12 And ElijahH452 answeredH6030 and saidH1696 unto them, If I be a manH376 of God,H430 let fireH784 come downH3381 from heaven,H8064 and consumeH398 thee and thy fifty.H2572 And the fireH784 of GodH430 came downH3381 from heaven,H8064 and consumedH398 him and his fifty.H2572 13 And he sentH7971 againH7725 a captainH8269 of the thirdH7992 fiftyH2572 with his fifty.H2572 And the thirdH7992 captainH8269 of fiftyH2572 went up,H5927 and cameH935 and fellH3766 on his kneesH1290 beforeH5048 Elijah,H452 and besoughtH2603 him, and saidH1696 unto him, O manH376 of God,H430 I pray thee, let my life,H5315 and the lifeH5315 of these fiftyH2572 thy servants,H5650 be preciousH3365 in thy sight.H5869 14 Behold, there cameH3381 fireH784 downH3381 from heaven,H8064 and burnt upH398 the twoH8147 captainsH8269 of the formerH7223 fiftiesH2572 with their fifties:H2572 therefore let my lifeH5315 now be preciousH3365 in thy sight.H5869 15 And the angelH4397 of the LORDH3068 saidH1696 unto Elijah,H452 Go downH3381 with him: be not afraidH3372 of him.H6440 And he arose,H6965 and went downH3381 with him unto the king.H4428 16 And he saidH1696 unto him, Thus saithH559 the LORD,H3068 Forasmuch as thou hast sentH7971 messengersH4397 to enquireH1875 of BaalzebubH1176 the godH430 of Ekron,H6138 is it not because there is no GodH430 in IsraelH3478 to enquireH1875 of his word?H1697 therefore thou shalt not come downH3381 off that bedH4296 on which thou art gone up,H5927 but shalt surelyH4191 die.H4191 17 So he diedH4191 according to the wordH1697 of the LORDH3068 which ElijahH452 had spoken.H1696 And JehoramH3088 reignedH4427 in his stead in the secondH8147 yearH8141 of JehoramH3088 the sonH1121 of JehoshaphatH3092 kingH4428 of Judah;H3063 because he had no son.H1121 18 Now the restH3499 of the actsH1697 of AhaziahH274 which he did,H6213 are they not writtenH3789 in the bookH5612 of the chroniclesH3117 ofH1697 the kingsH4428 of Israel?H3478

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rzym 12:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Matka Tymoteusza była żydówką a jego ojciec był poganinem (Dz 16:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?
I Kor 15:54-55


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić