„Pamiętajcie o tym i wstydźcie się, weźcie to sobie do serca, przestępcy!”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Izajasza 46,8

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List do Tymoteusza 1:8

Tytuł oryginalny
1 Timothy
1:1
Paul,G3972 an apostleG652 of JesusG2424 ChristG5547 byG2596 the commandmentG2003 of GodG2316 ourG2257 Saviour,G4990 andG2532 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 whichG3588 is ourG2257 hope;G1680
1:2
Unto Timothy,G5095 my ownG1103 sonG5043 inG1722 the faith:G4102 Grace,G5485 mercy,G1656 and peace,G1515 fromG575 GodG2316 ourG2257 FatherG3962 andG2532 JesusG2424 ChristG5547 ourG2257 Lord.G2962
1:3
AsG2531 I besoughtG3870 theeG4571 to abide stillG4357 atG1722 Ephesus,G2181 when I wentG4198 intoG1519 Macedonia,G3109 thatG2443 thou mightest chargeG3853 someG5100 that they teachG2085 noG3361 other doctrine,G2085
1:4
NeitherG3366 give heedG4337 to fablesG3454 andG2532 endlessG562 genealogies,G1076 whichG3748 ministerG3930 questions,G2214 ratherG3123 thanG2228 godlyG2316 edifyingG3620 whichG3588 is inG1722 faith:G4102 so do.
1:5
NowG1161 the endG5056 of the commandmentG3852 isG2076 charityG26 out ofG1537 a pureG2513 heart,G2588 andG2532 of a goodG18 conscience,G4893 andG2532 of faithG4102 unfeigned:G505
1:6
From whichG3739 someG5100 having swervedG795 have turned asideG1624 untoG1519 vain jangling;G3150
1:7
DesiringG2309 to beG1511 teachers of the lawG3547, G3361; understandingG3539 neitherG3383 whatG3739 they say,G3004 norG3383 whereofG5101 theyG4012 affirm.G1226
1:8
ButG1161 we knowG1492 thatG3754 the lawG3551 is good,G2570 ifG1437 a manG5100 useG5530 itG846 lawfully;G3545
1:9
KnowingG1492 this,G5124 thatG3754 the lawG3551 isG2749 notG3756 madeG2749 for a righteous man,G1342 butG1161 for the lawlessG459 andG2532 disobedient,G506 for the ungodlyG765 andG2532 for sinners,G268 for unholyG462 andG2532 profane,G952 for murderers of fathersG3964 andG2532 murderers of mothers,G3389 for manslayers,G409
1:10
For whoremongers,G4205 for them that defile themselves with mankind,G733 for menstealers,G405 for liars,G5583 for perjured persons,G1965 andG2532 if there be anyG1536 other thingG2087 that is contraryG480 to soundG5198 doctrine;G1319
1:11
AccordingG2596 to the gloriousG1391 gospelG2098 of the blessedG3107 God,G2316 whichG3739 was committed toG4100 myG1473 trust.G4100
1:12
AndG2532 I thankG2192, G5485 ChristG5547 JesusG2424 ourG2257 Lord,G2962 whoG3588 hath enabledG1743 me,G3165 forG3754 that he countedG2233 meG3165 faithful,G4103 putting meG5087 intoG1519 the ministry;G1248
1:13
WhoG3588 wasG5607 beforeG4386 a blasphemer,G989 andG2532 a persecutor,G1376 andG2532 injurious:G5197 butG235 I obtained mercy,G1653 becauseG3754 I didG4160 it ignorantlyG50 inG1722 unbelief.G570
1:14
AndG1161 the graceG5485 of ourG2257 LordG2962 was exceeding abundantG5250 withG3326 faithG4102 andG2532 loveG26 whichG3588 is inG1722 ChristG5547 Jesus.G2424
1:15
This is a faithfulG4103 saying,G3056 andG2532 worthyG514 of allG3956 acceptation,G594 thatG3754 ChristG5547 JesusG2424 cameG2064 intoG1519 the worldG2889 to saveG4982 sinners;G268 of whomG3739 IG1473 amG1510 chief.G4413
1:16
HowbeitG235 for thisG5124 causeG1223 I obtained mercy,G1653 thatG2443 inG1722 meG1698 firstG4413 JesusG2424 ChristG5547 might shew forthG1731 allG3956 longsuffering,G3115 forG4314 a patternG5296 to them which should hereafterG3195 believeG4100 onG1909 himG846 toG1519 lifeG2222 everlasting.G166
1:17
NowG1161 unto the KingG935 eternal,G165 immortal,G862 invisible,G517 the onlyG3441 wiseG4680 God,G2316 be honourG5092 andG2532 gloryG1391 forG1519 everG165 and ever.G165 Amen.G281
1:18
ThisG5026 chargeG3852 I commitG3908 unto thee,G4671 sonG5043 Timothy,G5095 according toG2596 the propheciesG4394 which went beforeG4254 onG1909 thee,G4571 thatG2443 thouG4754 byG1722 themG846 mightest warG4754 a goodG2570 warfare;G4752
1:19
HoldingG2192 faith,G4102 andG2532 a goodG18 conscience;G4893 whichG3739 someG5100 having put awayG683 concerningG4012 faithG4102 have made shipwreck:G3489
1:20
Of whomG3739 isG2076 HymenaeusG5211 andG2532 Alexander;G223 whomG3739 I have deliveredG3860 unto Satan,G4567 thatG2443 they may learnG3811 notG3361 to blaspheme.G987

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzym 8:37

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Psalm 111 jest tak zwanym psalmem akrostycznym. Każda z jego linii zaczyna się od innej litery alfabetu Hebrajskiego, od początku do końca (przez 22 litery).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Panie! Zgotuj nam pokój; gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś!
Iz 26:12


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić