„Jako nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością jego w miłości.”

Biblia Gdańska (1632): Efezów 1,4

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List do Koryntian 7:1

Tytuł oryginalny
1 Corinthians
7:1
NowG1161 concerningG4012 the things whereofG3739 ye wroteG1125 unto me:G3427 It is goodG2570 for a manG444 notG3361 to touchG680 a woman.G1135
7:2
NeverthelessG1161, G1223, to avoid fornication,G4202 letG2192 every manG1538 haveG2192 his ownG1438 wife,G1135 andG2532 letG2192 every wo manG1538 haveG2192 her ownG2398 husband.G435
7:3
LetG591 the husbandG435 renderG591 unto the wifeG1135 dueG3784 benevolence:G2133 andG1161 likewiseG3668 alsoG2532 the wifeG1135 unto the husband.G435
7:4
The wifeG1135 hathG1850 notG3756 powerG1850 of her ownG2398 body,G4983 butG235 the husband:G435 andG1161 likewiseG3668 alsoG2532 the husbandG435 hathG1850 notG3756 powerG1850 of his ownG2398 body,G4983 butG235 the wife.G1135
7:5
Defraud yeG650 notG3361 one the other,G240 exceptG302 itG1509 beG5100 withG1537 consentG4859 forG4314 a time,G2540 thatG2443 ye may give yourselvesG4980 to fastingG3521 andG2532 prayer;G4335 andG2532 comeG4905 togetherG846, G1909 again,G3825 thatG3363 SatanG4567 temptG3985 youG5209 notG3363 forG1223 yourG5216 incontinency.G192
7:6
ButG1161 I speakG3004 thisG5124 byG2596 permission,G4774 and notG3756 ofG2596 commandment.G2003
7:7
ForG1063 I wouldG2309 that allG3956 menG444 wereG1511 evenG2532 asG5613 I myself.G1683 ButG235 every manG1538 hathG2192 his properG2398 giftG5486 ofG1537 God,G2316 oneG3303 afterG3739 this manner,G3779 andG1161 anotherG3739 after that.G3779
7:8
I sayG3004 thereforeG1161 to the unmarriedG22 andG2532 widows,G5503 It isG2076 goodG2570 for themG846 ifG1437 they abideG3306 evenG2504 asG5613 I.G2504
7:9
ButG1161 ifG1487 theyG1467 cannotG3756 contain,G1467 let them marry:G1060 forG1063 it isG2076 betterG2909 to marryG1060 thanG2228 to burn.G4448
7:10
AndG1161 unto the marriedG1060 I command,G3853 yet notG3756 I,G1473 butG235 the Lord,G2962 LetG5563 notG3361 the wifeG1135 departG5563 fromG575 her husband:G435
7:11
ButG1161 andG2532 ifG1437 she depart,G5563 let her remainG3306 unmarried,G22 orG2228 be reconciledG2644 to her husband:G435 andG2532 letG863 notG3361 the husbandG435 put awayG863 his wife.G1135
7:12
ButG1161 to the restG3062 speakG3004 I,G1473 notG3756 the Lord:G2962 If anyG1536 brotherG80 hathG2192 a wifeG1135 that believeth not,G571 andG2532 sheG846 be pleasedG4909 to dwellG3611 withG3326 him,G846 let himG863 notG3361 putG863 herG846 away.G863
7:13
AndG2532 the womanG1135 whichG3748 hathG2192 an husbandG435 that believeth not,G571 andG2532 if heG846 be pleasedG4909 to dwellG3611 withG3326 her,G846 let herG863 notG3361 leaveG863 him.G846
7:14
ForG1063 the unbelievingG571 husbandG435 is sanctifiedG37 byG1722 the wife,G1135 andG2532 the unbelievingG571 wifeG1135 is sanctifiedG37 byG1722 the husband:G435 elseG1893, G686 wereG2076 yourG5216 childrenG5043 unclean;G169 butG1161 nowG3568 are theyG2076 holy.G40
7:15
ButG1161 ifG1487 the unbelievingG571 depart,G5563 let him depart.G5563 A brotherG80 orG2228 a sisterG79 isG1402 notG3756 under bondageG1402 inG1722 suchG5108 cases: butG1161 GodG2316 hath calledG2564 usG2248 toG1722 peace.G1515
7:16
ForG1063 whatG5101 knowest thou,G1492 O wife,G1135 whetherG1487 thou shalt saveG4982 thy husband?G435 orG2228 howG5101 knowest thou,G1492 O man,G435 whetherG1487 thou shalt saveG4982 thy wife?G1135
7:17
ButG1508 asG5613 GodG2316 hath distributedG3307 to every man,G1538 asG5613 the LordG2962 hath calledG2564 every one,G1538 soG3779 let him walk.G4043 AndG2532 soG3779 ordain IG1299 inG1722 allG3956 churches.G1577
7:18
IsG2564 any manG5100 calledG2564 being circumcised?G4059 let himG1986 notG3361 become uncircumcised.G1986 IsG2564 anyG5100 calledG2564 inG1722 uncircumcision?G203 let himG4059 notG3361 be circumcised.G4059
7:19
CircumcisionG4061 isG2076 nothing,G3762 andG2532 uncircumcisionG203 isG2076 nothing,G3762 butG235 the keepingG5084 of the commandmentsG1785 of God.G2316
7:20
LetG3306 every manG1538 abideG3306 inG1722 the sameG5026 callingG2821 whereinG3739 heG1722 was called.G2564
7:21
Art thou calledG2564 being a servant?G1401 careG3199, G4671 notG3361 for it:G3199 butG235 ifG1499 thou mayestG1410 be madeG1096 free,G1658 useG5530 it rather.G3123
7:22
ForG1063 he that is calledG2564 inG1722 the Lord,G2962 being a servant,G1401 isG2076 the Lord'sG2962 freeman:G558 likewiseG3668 alsoG2532 he that is called,G2564 being free,G1658 isG2076 Christ'sG5547 servant.G1401
7:23
Ye are boughtG59 with a price;G5092 beG1096 notG3361 yeG1096 the servantsG1401 of men.G444
7:24
Brethren,G80 letG3306 every man,G1538 whereinG3739 heG1722 is called,G2564 thereinG5129, G1722 abideG3306 withG3844 God.G2316
7:25
NowG1161 concerningG4012 virginsG3933 I haveG2192 noG3756 commandmentG2003 of the Lord:G2962 yetG1161 I giveG1325 my judgment,G1106 asG5613 one that hath obtained mercyG1653 ofG5259 the LordG2962 to beG1511 faithful.G4103
7:26
I supposeG3543 thereforeG3767 that thisG5124 isG5225 goodG2570 forG1223 the presentG1764 distress,G318 I say, thatG3754 it is goodG2570 for a manG444 soG3779 to be.G1511
7:27
Art thou boundG1210 unto a wife?G1135 seekG2212 notG3361 to be loosed.G3080 Art thou loosedG3089 fromG575 a wife?G1135 seekG2212 notG3361 a wife.G1135
7:28
ButG1161 andG2532 ifG1437 thou marry,G1060 thou hastG264 notG3756 sinned;G264 andG2532 ifG1437 a virginG3933 marry,G1060 she hathG264 notG3756 sinned.G264 NeverthelessG1161 suchG5108 shall haveG2192 troubleG2347 in the flesh:G4561 butG1161 IG1473 spareG5339 you.G5216
7:29
ButG1161 thisG5124 I say,G5346 brethren,G80 the timeG2540 is short:G4958 it remainethG2076, G3063, thatG2443 bothG2532 they that haveG2192 wivesG1135 beG5600 as thoughG5613 they hadG2192 none;G3361
7:30
AndG2532 they that weep,G2799 asG5613 though they weptG2799 not;G3361 andG2532 they that rejoice,G5463 asG5613 though they rejoicedG5463 not;G3361 andG2532 they that buy,G59 asG5613 though they possessedG2722 not;G3361
7:31
AndG2532 they that useG5530 thisG5127 world,G2889 asG5613 notG3361 abusingG2710 it: forG1063 the fashionG4976 of thisG5129 worldG2889 passeth away.G3855
7:32
ButG1161 I would haveG1511, G2309 youG5209 without carefulness.G275 He that is unmarriedG22 carethG3309 for the things that belong toG3588 the Lord,G2962 howG4459 he may pleaseG700 the Lord:G2962
7:33
ButG1161 he that is marriedG1060 carethG3309 for the things that areG3588 of the world,G2889 howG4459 he may pleaseG700 his wife.G1135
7:34
There is difference also betweenG3307 a wifeG1135 andG2532 a virgin.G3933 The unmarried womanG22 careth forG3309 the thingsG3588 of the Lord,G2962 thatG2443 she may beG5600 holyG40 bothG2532 in bodyG4983 andG2532 in spirit:G4151 butG1161 she that is marriedG1060 carethG3309 for the thingsG3588 of the world,G2889 howG4459 she may pleaseG700 her husband.G435
7:35
AndG1161 thisG5124 I speakG3004 forG4314 yourG5216 ownG846 profit;G4851 notG3756 thatG2443 I may castG1911 a snareG1029 upon you,G5213 butG235 for that whichG4314 is comely,G2158 andG2532 that ye may attend uponG2145 the LordG2962 without distraction.G563
7:36
ButG1161 if any manG1536 thinkG3543 that he behaveth himself uncomelyG807 towardG1909 hisG846 virgin,G3933 ifG1437 she pass the flower of her ageG5600, G5230, andG2532 needG3784 soG3779 require,G1096 let him doG4160 whatG3739 he will,G2309 he sinnethG264 not:G3756 let them marry.G1060
7:37
NeverthelessG1161 heG3739 that standethG2476 stedfastG1476 inG1722 his heart,G2588 havingG2192 noG3361 necessity,G318 butG1161 hathG2192 powerG1849 overG4012 his ownG2398 will,G2307 andG2532 hathG2919 soG5124 decreedG2919 inG1722 hisG846 heartG2588 that he will keepG5083 hisG1438 virgin,G3933 doethG4160 well.G2573
7:38
SoG5620 thenG2532 he that giveth her in marriageG1547 doethG4160 well;G2573 butG1161 he that giveth herG1547 notG3361 in marriageG1547 doethG4160 better.G2908
7:39
The wifeG1135 is boundG1210 by the lawG1909 asG3551 longG5550 asG3745 herG846 husbandG435 liveth;G2198 butG1161 ifG1437 herG846 husbandG435 be dead,G2837 she isG2076 at libertyG1658 to be marriedG1060 to whomG3739 she will;G2309 onlyG3440 inG1722 the Lord.G2962
7:40
ButG1161 she isG2076 happierG3107 ifG1437 sheG3306 soG3779 abide,G3306 afterG2596 myG1699 judgment:G1106 andG1161 I thinkG1380 alsoG2504 that I haveG2192 the SpiritG4151 of God.G2316

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł: Nie bój się, Pawle; przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą.
Dz 27:24

W Chrystusie

Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.
Fil 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Z 55 wersetów które znajdują się w Księdze Malachiasza aż 47 wypowiedzianych zostało przez Boga. To największy procent niż w jakiejkolwiek innej proroczej księdze Starego Testamentu.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić