„Czyż nie stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że wygubię mądrych z Edomu i zrozumienie z góry Ezawa?”

Biblia Tysiąclecia: Księga Abdiasza 1,8

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List do Koryntian 6:20

Tytuł oryginalny
1 Corinthians
6:1
DareG5111 anyG5100 of you,G5216 havingG2192 a matterG4229 againstG4314 another,G2087 go to lawG2919 beforeG1909 the unjust,G94 andG2532 notG3780 beforeG1909 the saints?G40
6:2
Do yeG1492 notG3756 knowG1492 thatG3754 the saintsG40 shall judgeG2919 the world?G2889 andG2532 ifG1487 the worldG2889 shall be judgedG2919 byG1722 you,G5213 are yeG2075 unworthyG370 to judgeG2922 the smallest matters?G1646
6:3
Know yeG1492 notG3756 thatG3754 we shall judgeG2919 angels?G32 how much moreG1065 thingsG3386 that pertain to this life?G982
6:4
IfG1437 thenG3767 yeG3303 haveG2192 judgmentsG2922 of things pertaining to this life,G982 setG2523 themG5128 to judge who are least esteemedG1848 inG1722 the church.G1577
6:5
I speakG3004 to yourG5213 shameG1791, G4314. Is it so,G3779 that thereG2076 is notG3756 a wise manG4680 amongG1722 you?G5213 no, notG3761 oneG1520 thatG3739 shall be ableG1410 to judgeG1252 betweenG3319, G303 hisG846 brethren?G80
6:6
ButG235 brotherG80 goeth to lawG2919 withG3326 brother,G80 andG2532 thatG5124 beforeG1909 the unbelievers.G571
6:7
NowG2235 thereforeG3767 thereG3303 isG2076 utterlyG3654 a faultG2275 amongG1722 you,G5213 becauseG3754 ye goG2192 to lawG2917 one withG3326 another.G1438 WhyG1302 do yeG91 notG3780 ratherG3123 take wrong?G91 whyG1302 do yeG650 notG3780 ratherG3123 suffer yourselves to be defrauded?G650
6:8
Nay,G235 yeG5210 do wrong,G91 andG2532 defraud,G650 andG2532 thatG5023 your brethren.G80
6:9
Know yeG1492 notG3756 thatG3754 the unrighteousG94 shallG2816 notG3756 inheritG2816 the kingdomG932 of God?G2316 BeG4105 notG3361 deceived:G4105 neitherG3777 fornicators,G4205 norG3777 idolaters,G1496 norG3777 adulterers,G3432 norG3777 effeminate,G3120 norG3777 abusers of themselves with mankind,G733
6:10
NorG3777 thieves,G2812 norG3777 covetous,G4123 norG3777 drunkards,G3183 norG3756 revilers,G3060 norG3756 extortioners,G727 shall inheritG2816, G3756 the kingdomG932 of God.G2316
6:11
AndG2532 suchG5023 wereG2258 some of you:G5100 butG235 ye are washed,G628 butG235 ye are sanctified,G37 butG235 ye are justifiedG1344 inG1722 the nameG3686 of the LordG2962 Jesus,G2424 andG2532 byG1722 the SpiritG4151 of ourG2257 God.G2316
6:12
All thingsG3956 are lawfulG1832 unto me,G3427 butG235 all thingsG3956 areG4851 notG3756 expedient:G4851 all thingsG3956 are lawfulG1832 for me,G3427 butG235 IG1473 willG1850 notG3756 be brought under the powerG1850 ofG5259 any.G5100
6:13
MeatsG1033 for the belly,G2836 andG2532 the bellyG2836 for meats:G1033 butG1161 GodG2316 shall destroyG2673 bothG2532 itG5026 andG2532 them.G5023 NowG1161 the bodyG4983 is notG3756 for fornication,G4202 butG235 for the Lord;G2962 andG2532 the LordG2962 for the body.G4983
6:14
AndG1161 GodG2316 hathG1453 bothG2532 raised upG1453 the Lord,G2962 andG2532 willG1825 alsoG2532 raise upG1825 usG2248 byG1223 his ownG846 power.G1411
6:15
Know yeG1492 notG3756 thatG3754 yourG5216 bodiesG4983 areG2076 the membersG3196 of Christ?G5547 shall IG142 thenG3767 takeG142 the membersG3196 of Christ,G5547 and makeG4160 them the membersG3196 of an harlot?G4204 God forbidG1096, G3361.
6:16
What?G2228 know yeG1492 notG3756 thatG3754 he which is joinedG2853 to an harlotG4204 isG2076 oneG1520 body?G4983 forG1063 two,G1417 saith he,G5346 shall beG2071 oneG3391, G1519 flesh.G4561
6:17
ButG1161 he that is joinedG2853 unto the LordG2962 isG2076 oneG1520 spirit.G4151
6:18
FleeG5343 fornication.G4202 EveryG3956 sinG265 thatG1437 aG3739 manG444 doethG4160 isG2076 withoutG1622 the body;G4983 butG1161 he that committeth fornicationG4203 sinnethG264 againstG1519 his ownG2398 body.G4983
6:19
What?G2228 know yeG1492 notG3756 thatG3754 yourG5216 bodyG4983 isG2076 the templeG3485 of the HolyG40 GhostG4151 which is inG1722 you,G5213 whichG3739 ye haveG2192 ofG575 God,G2316 andG2532 ye areG2075 notG3756 your own?G1438
6:20
ForG1063 ye are boughtG59 with a price:G5092 thereforeG1211 glorifyG1392 GodG2316 inG1722 yourG5216 body,G4983 andG2532 inG1722 yourG5216 spirit,G4151 whichG3748 areG2076 God's.G2316

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.
I Jan 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bazując na Biblii (I Mojż 5:21-22) można stwierdzić że Henoch przez pierwsze 65 lat swojego życia nie wierzył w Boga. Wszystko to zmieniło się po narodzinach jego syna Metuszelacha.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją,
Ps 103:11-13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić