„Gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, staraj się przybyć do mnie do Nikopolis, bo tam postanowiłem spędzić zimę.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Tytusa 3,12

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List do Koryntian 6:1

Tytuł oryginalny
1 Corinthians
6:1
DareG5111 anyG5100 of you,G5216 havingG2192 a matterG4229 againstG4314 another,G2087 go to lawG2919 beforeG1909 the unjust,G94 andG2532 notG3780 beforeG1909 the saints?G40
6:2
Do yeG1492 notG3756 knowG1492 thatG3754 the saintsG40 shall judgeG2919 the world?G2889 andG2532 ifG1487 the worldG2889 shall be judgedG2919 byG1722 you,G5213 are yeG2075 unworthyG370 to judgeG2922 the smallest matters?G1646
6:3
Know yeG1492 notG3756 thatG3754 we shall judgeG2919 angels?G32 how much moreG1065 thingsG3386 that pertain to this life?G982
6:4
IfG1437 thenG3767 yeG3303 haveG2192 judgmentsG2922 of things pertaining to this life,G982 setG2523 themG5128 to judge who are least esteemedG1848 inG1722 the church.G1577
6:5
I speakG3004 to yourG5213 shameG1791, G4314. Is it so,G3779 that thereG2076 is notG3756 a wise manG4680 amongG1722 you?G5213 no, notG3761 oneG1520 thatG3739 shall be ableG1410 to judgeG1252 betweenG3319, G303 hisG846 brethren?G80
6:6
ButG235 brotherG80 goeth to lawG2919 withG3326 brother,G80 andG2532 thatG5124 beforeG1909 the unbelievers.G571
6:7
NowG2235 thereforeG3767 thereG3303 isG2076 utterlyG3654 a faultG2275 amongG1722 you,G5213 becauseG3754 ye goG2192 to lawG2917 one withG3326 another.G1438 WhyG1302 do yeG91 notG3780 ratherG3123 take wrong?G91 whyG1302 do yeG650 notG3780 ratherG3123 suffer yourselves to be defrauded?G650
6:8
Nay,G235 yeG5210 do wrong,G91 andG2532 defraud,G650 andG2532 thatG5023 your brethren.G80
6:9
Know yeG1492 notG3756 thatG3754 the unrighteousG94 shallG2816 notG3756 inheritG2816 the kingdomG932 of God?G2316 BeG4105 notG3361 deceived:G4105 neitherG3777 fornicators,G4205 norG3777 idolaters,G1496 norG3777 adulterers,G3432 norG3777 effeminate,G3120 norG3777 abusers of themselves with mankind,G733
6:10
NorG3777 thieves,G2812 norG3777 covetous,G4123 norG3777 drunkards,G3183 norG3756 revilers,G3060 norG3756 extortioners,G727 shall inheritG2816, G3756 the kingdomG932 of God.G2316
6:11
AndG2532 suchG5023 wereG2258 some of you:G5100 butG235 ye are washed,G628 butG235 ye are sanctified,G37 butG235 ye are justifiedG1344 inG1722 the nameG3686 of the LordG2962 Jesus,G2424 andG2532 byG1722 the SpiritG4151 of ourG2257 God.G2316
6:12
All thingsG3956 are lawfulG1832 unto me,G3427 butG235 all thingsG3956 areG4851 notG3756 expedient:G4851 all thingsG3956 are lawfulG1832 for me,G3427 butG235 IG1473 willG1850 notG3756 be brought under the powerG1850 ofG5259 any.G5100
6:13
MeatsG1033 for the belly,G2836 andG2532 the bellyG2836 for meats:G1033 butG1161 GodG2316 shall destroyG2673 bothG2532 itG5026 andG2532 them.G5023 NowG1161 the bodyG4983 is notG3756 for fornication,G4202 butG235 for the Lord;G2962 andG2532 the LordG2962 for the body.G4983
6:14
AndG1161 GodG2316 hathG1453 bothG2532 raised upG1453 the Lord,G2962 andG2532 willG1825 alsoG2532 raise upG1825 usG2248 byG1223 his ownG846 power.G1411
6:15
Know yeG1492 notG3756 thatG3754 yourG5216 bodiesG4983 areG2076 the membersG3196 of Christ?G5547 shall IG142 thenG3767 takeG142 the membersG3196 of Christ,G5547 and makeG4160 them the membersG3196 of an harlot?G4204 God forbidG1096, G3361.
6:16
What?G2228 know yeG1492 notG3756 thatG3754 he which is joinedG2853 to an harlotG4204 isG2076 oneG1520 body?G4983 forG1063 two,G1417 saith he,G5346 shall beG2071 oneG3391, G1519 flesh.G4561
6:17
ButG1161 he that is joinedG2853 unto the LordG2962 isG2076 oneG1520 spirit.G4151
6:18
FleeG5343 fornication.G4202 EveryG3956 sinG265 thatG1437 aG3739 manG444 doethG4160 isG2076 withoutG1622 the body;G4983 butG1161 he that committeth fornicationG4203 sinnethG264 againstG1519 his ownG2398 body.G4983
6:19
What?G2228 know yeG1492 notG3756 thatG3754 yourG5216 bodyG4983 isG2076 the templeG3485 of the HolyG40 GhostG4151 which is inG1722 you,G5213 whichG3739 ye haveG2192 ofG575 God,G2316 andG2532 ye areG2075 notG3756 your own?G1438
6:20
ForG1063 ye are boughtG59 with a price:G5092 thereforeG1211 glorifyG1392 GodG2316 inG1722 yourG5216 body,G4983 andG2532 inG1722 yourG5216 spirit,G4151 whichG3748 areG2076 God's.G2316

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
Jak 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nehemiasz razem z innymi ludźmi wrócił po wygnaniu do Jerozolimy i odbudował jej mury w ciągu 52 dni! (Neh 6:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, Otaczasz mnie radością wybawienia. Sela.
Ps 32:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić