„A prosimy was, bracia, przez przyszcie Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia do niego,”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Tesaloniczan 2,1

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List do Koryntian 5:13

Tytuł oryginalny
1 Corinthians
1 It is reportedG191 commonlyG3654 that there is fornicationG4202 amongG1722 you,G5213 andG2532 suchG5108 fornicationG4202 asG3748 isG3687 not so muchG3761 as namedG3687 amongG1722 the Gentiles,G1484 thatG5620 oneG5100 should haveG2192 his father'sG3962 wife.G1135 2 AndG2532 yeG5210 areG2075 puffed up,G5448 andG2532 haveG3996 notG3780 ratherG3123 mourned,G3996 thatG2443 he that hath doneG4160 thisG5124 deedG2041 might be taken awayG1808 fromG1537 amongG3319 you.G5216 3 ForG1063 IG1473 verily,G3303 asG5613 absentG548 in body,G4983 butG1161 presentG3918 in spirit,G4151 have judgedG2919 already,G2235 asG5613 though I were present,G3918 concerning him that hathG2716 soG3779 doneG2716 this deed,G5124 4 InG1722 the nameG3686 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 when yeG5216 are gathered together,G4863 andG2532 myG1699 spirit,G4151 withG4862 the powerG1411 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 5 To deliverG3860 such an oneG5108 unto SatanG4567 forG1519 the destructionG3639 of the flesh,G4561 thatG2443 the spiritG4151 may be savedG4982 inG1722 the dayG2250 of the LordG2962 Jesus.G2424 6 YourG5216 gloryingG2745 is notG3756 good.G2570 Know yeG1492 notG3756 thatG3754 a littleG3398 leavenG2219 leavenethG2220 the wholeG3650 lump?G5445 7 Purge outG1571 thereforeG3767 the oldG3820 leaven,G2219 thatG2443 ye may beG5600 a newG3501 lump,G5445 asG2531 ye areG2075 unleavened.G106 ForG1063 evenG2532 ChristG5547 ourG2257 passoverG3957 is sacrificedG2380 forG5228 us:G2257 8 ThereforeG5620 let us keep the feast,G1858 notG3361 withG1722 oldG3820 leaven,G2219 neitherG3366 withG1722 the leavenG2219 of maliceG2549 andG2532 wickedness;G4189 butG235 withG1722 the unleavenedG106 bread of sincerityG1505 andG2532 truth.G225 9 I wroteG1125 unto youG5213 inG1722 an epistleG1992 notG3361 to companyG4874 with fornicators:G4205 10 YetG2532 notG3756 altogetherG3843 with the fornicatorsG4205 of thisG5127 world,G2889 orG2228 with the covetous,G4123 orG2228 extortioners,G727 orG2228 with idolaters;G1496 forG1893 thenG686 must ye needsG3784 goG1831 out ofG1537 the world.G2889 11 ButG1161 nowG3570 I have writtenG1125 unto youG5213 notG3361 to keep company,G4874 ifG1437 any manG5100 that is calledG3687 a brotherG80 beG2228 a fornicator,G4205 orG2228 covetous,G4123 orG2228 an idolater,G1496 orG2228 a railer,G3060 orG2228 a drunkard,G3183 orG2228 an extortioner;G727 with such an oneG5108 no notG3366 to eat.G4906 12 ForG1063 whatG5101 have IG3427 to do to judgeG2919 them alsoG2532 that are without?G1854 doG2919 notG3780 yeG5210 judgeG2919 them that are within?G2080 13 ButG1161 them that are withoutG1854 GodG2316 judgeth.G2919 ThereforeG2532 put awayG1808 fromG1537 among yourselvesG5216 thatG846 wicked person.G4190

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
II Piotr 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii wymienionych jest 8 rodzai broni używanych do walki wręcz: Topór, Łuk i strzały, Maczuga, Sztylet, Buława, Proca, Włócznia, Miecz.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz teraz, bądź mężny, Zorobabelu! - mówi Pan. - Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka! Bądź mężny, cały ludu kraju! - mówi Pan. - Do dzieła, bo ja jestem z wami! - mówi Pan Zastępów.
Ag 2:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić