„Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę.”

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia wg św. Marka 15,17

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List do Koryntian 5:13

Tytuł oryginalny
1 Corinthians
5:1
It is reportedG191 commonlyG3654 that there is fornicationG4202 amongG1722 you,G5213 andG2532 suchG5108 fornicationG4202 asG3748 isG3687 not so muchG3761 as namedG3687 amongG1722 the Gentiles,G1484 thatG5620 oneG5100 should haveG2192 his father'sG3962 wife.G1135
5:2
AndG2532 yeG5210 areG2075 puffed up,G5448 andG2532 haveG3996 notG3780 ratherG3123 mourned,G3996 thatG2443 he that hath doneG4160 thisG5124 deedG2041 might be taken awayG1808 fromG1537 amongG3319 you.G5216
5:3
ForG1063 IG1473 verily,G3303 asG5613 absentG548 in body,G4983 butG1161 presentG3918 in spirit,G4151 have judgedG2919 already,G2235 asG5613 though I were present,G3918 concerning him that hathG2716 soG3779 doneG2716 this deed,G5124
5:4
InG1722 the nameG3686 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 when yeG5216 are gathered together,G4863 andG2532 myG1699 spirit,G4151 withG4862 the powerG1411 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547
5:5
To deliverG3860 such an oneG5108 unto SatanG4567 forG1519 the destructionG3639 of the flesh,G4561 thatG2443 the spiritG4151 may be savedG4982 inG1722 the dayG2250 of the LordG2962 Jesus.G2424
5:6
YourG5216 gloryingG2745 is notG3756 good.G2570 Know yeG1492 notG3756 thatG3754 a littleG3398 leavenG2219 leavenethG2220 the wholeG3650 lump?G5445
5:7
Purge outG1571 thereforeG3767 the oldG3820 leaven,G2219 thatG2443 ye may beG5600 a newG3501 lump,G5445 asG2531 ye areG2075 unleavened.G106 ForG1063 evenG2532 ChristG5547 ourG2257 passoverG3957 is sacrificedG2380 forG5228 us:G2257
5:8
ThereforeG5620 let us keep the feast,G1858 notG3361 withG1722 oldG3820 leaven,G2219 neitherG3366 withG1722 the leavenG2219 of maliceG2549 andG2532 wickedness;G4189 butG235 withG1722 the unleavenedG106 bread of sincerityG1505 andG2532 truth.G225
5:9
I wroteG1125 unto youG5213 inG1722 an epistleG1992 notG3361 to companyG4874 with fornicators:G4205
5:10
YetG2532 notG3756 altogetherG3843 with the fornicatorsG4205 of thisG5127 world,G2889 orG2228 with the covetous,G4123 orG2228 extortioners,G727 orG2228 with idolaters;G1496 forG1893 thenG686 must ye needsG3784 goG1831 out ofG1537 the world.G2889
5:11
ButG1161 nowG3570 I have writtenG1125 unto youG5213 notG3361 to keep company,G4874 ifG1437 any manG5100 that is calledG3687 a brotherG80 beG2228 a fornicator,G4205 orG2228 covetous,G4123 orG2228 an idolater,G1496 orG2228 a railer,G3060 orG2228 a drunkard,G3183 orG2228 an extortioner;G727 with such an oneG5108 no notG3366 to eat.G4906
5:12
ForG1063 whatG5101 have IG3427 to do to judgeG2919 them alsoG2532 that are without?G1854 doG2919 notG3780 yeG5210 judgeG2919 them that are within?G2080
5:13
ButG1161 them that are withoutG1854 GodG2316 judgeth.G2919 ThereforeG2532 put awayG1808 fromG1537 among yourselvesG5216 thatG846 wicked person.G4190

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
I Mojż 50:21

W Chrystusie

Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,
Gal 3:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Salomon miał 12 namiestników ("zarządców okręgów") nad Izraelem. Dwóch z nich poślubiło jego córki: Ben-Abinadab poślubił jego córkę Tafat, a Achimaas poślubił jego córkę Basemat (I Król 4:7, I Król 4:11, I Król 4:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą - surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.
Rzym 11:22


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić