„aby żaden sobą nie trwożył w tych uciskach: abowiem sami wiecie, żeśmy na to postawieni.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Tesaloniczan 3,3

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List do Koryntian 4:3

Tytuł oryginalny
1 Corinthians
4:1
LetG3049 a manG444 soG3779 accountG3049 of us,G2248 asG5613 of the ministersG5257 of Christ,G5547 andG2532 stewardsG3623 of the mysteriesG3466 of God.G2316
4:2
MoreoverG3063, G3739 it is requiredG2212 inG1722 stewards,G3623 thatG2443 a manG5100 be foundG2147 faithful.G4103
4:3
ButG1161 with meG1698 it isG2076 a very small thingG1646, G1519 thatG2443 I should be judgedG350 ofG5259 you,G5216 orG2228 ofG5259 man'sG442 judgment:G2250 yea,G235 I judgeG350 notG3761 mine own self.G1683
4:4
ForG1063 I knowG4894 nothingG3762 by myself;G1683 yetG235 am IG1344 notG3756 herebyG5129, G1722 justified:G1344 butG1161 he that judgethG350 meG3165 isG2076 the Lord.G2962
4:5
ThereforeG5620 judgeG2919 nothingG5100, G3361 beforeG4253 the time,G2540 untilG302 theG2193 LordG2962 come,G2064 whoG3739 bothG2532 will bring to lightG5461 the hidden thingsG2927 of darkness,G4655 andG2532 will make manifestG5319 the counselsG1012 of the hearts:G2588 andG2532 thenG5119 shall every manG1538 haveG1096 praiseG1868 ofG575 God.G2316
4:6
AndG1161 these things,G5023 brethren,G80 I have in a figure transferredG3345 toG1519 myselfG1683 andG2532 to ApollosG625 forG1223 your sakes;G5209 thatG2443 ye might learnG3129 inG1722 usG2254 notG3361 to thinkG5426 of men aboveG5228 thatG2443 whichG3739 is written,G1125 that noG3363 oneG1520 of you be puffed upG5448 forG5228 oneG1520 againstG2596 another.G2087
4:7
ForG1063 whoG5101 makethG1252 theeG4571 to differG1252 from another? andG1161 whatG5101 hast thouG2192 thatG3739 thou didstG2983 notG3756 receiveG2983, G1161? now ifG1499 thou didst receiveG2983 it, whyG5101 dost thou glory,G2744 asG5613 if thou hadstG2983 notG3361 receivedG2983 it?
4:8
NowG2235 ye areG2075 full,G2880 nowG2235 ye are rich,G4147 ye have reigned as kingsG936 withoutG5565 us:G2257 andG2532 I would to GodG1065 yeG3785 did reign,G936 thatG2443 weG2249 alsoG2532 might reign withG4821 you.G5213
4:9
ForG1063 I thinkG1380 thatG3754 GodG2316 hath set forthG584 usG2248 the apostlesG652 last,G2078 asG5613 it were appointed to death:G1935 forG3754 we are madeG1096 a spectacleG2302 unto the world,G2889 andG2532 to angels,G32 andG2532 to men.G444
4:10
WeG2249 are foolsG3474 forG1223 Christ'sG5547 sake,G1223 butG1161 yeG5210 are wiseG5429 inG1722 Christ;G5547 weG2249 are weak,G772 butG1161 yeG5210 are strong;G2478 yeG5210 are honourable,G1741 butG1161 weG2249 are despised.G820
4:11
EvenG891 unto this presentG737 hourG5610 weG3983 bothG2532 hunger,G3983 andG2532 thirst,G1372 andG2532 are naked,G1130 andG2532 are buffeted,G2852 andG2532 have no certain dwellingplace;G790
4:12
AndG2532 labour,G2872 workingG2038 with our ownG2398 hands:G5495 being reviled,G3058 we bless;G2127 being persecuted,G1377 we suffer it:G430
4:13
Being defamed,G987 we intreat:G3870 we are madeG1096 asG5613 the filthG4027 of the world,G2889 and are the offscouringG4067 of all thingsG3956 untoG2193 this day.G737
4:14
I writeG1125 notG3756 these thingsG5023 to shameG1788 you,G5209 butG235 asG5613 myG3450 belovedG27 sonsG5043 I warnG3560 you.
4:15
ForG1063 thoughG1437 ye haveG2192 ten thousandG3463 instructorsG3807 inG1722 Christ,G5547 yetG235 have ye notG3756 manyG4183 fathers:G3962 forG1063 inG1722 ChristG5547 JesusG2424 IG1473 have begottenG1080 youG5209 throughG1223 the gospel.G2098
4:16
WhereforeG3767 I beseechG3870 you,G5209 be yeG1096 followersG3402 of me.G3450
4:17
ForG1223 thisG5124 causeG1223 have I sentG3992 unto youG5213 Timotheus,G5095 whoG3739 isG2076 myG3450 belovedG27 son,G5043 andG2532 faithfulG4103 inG1722 the Lord,G2962 whoG3739 shall bringG363 youG5209 into remembranceG363 of myG3450 waysG3598 whichG3588 be inG1722 Christ,G5547 asG2531 I teachG1321 every whereG3837 inG1722 everyG3956 church.G1577
4:18
NowG1161 someG5100 are puffed up,G5448 as thoughG5613 IG3450 wouldG2064 notG3361 comeG2064 toG4314 you.G5209
4:19
ButG1161 I will comeG2064 toG4314 youG5209 shortly,G5030 ifG1437 the LordG2962 will,G2309 andG2532 will know,G1097 notG3756 the speechG3056 of them which are puffed up,G5448 butG235 the power.G1411
4:20
ForG1063 the kingdomG932 of GodG2316 is notG3756 inG1722 word,G3056 butG235 inG1722 power.G1411
4:21
WhatG5101 will ye?G2309 shall I comeG2064 untoG4314 youG5209 withG1722 a rod,G4464 orG2228 inG1722 love,G26 andG5037 in the spiritG4151 of meekness?G4236

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
I Kor 3:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo "Genesis" oznacza "początek". Po Hebrajsku brzmi ono bereshith i jest ono użyte także w 1 wersecie "Na początku" (I Mojż 1:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana I rozmiłował się w jego przykazaniach!
Ps 112:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić