„I wiele ich tam uwierzyli weń.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Jana 10,42

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List do Koryntian 3:13

Tytuł oryginalny
1 Corinthians
3:1
AndG2532 I,G1473 brethren,G80 couldG1410 notG3756 speakG2980 unto youG5213 asG5613 unto spiritual,G4152 butG235 asG5613 unto carnal,G4559 even asG5613 unto babesG3516 inG1722 Christ.G5547
3:2
I have fedG4222 youG5209 with milk,G1051 andG2532 notG3756 with meat:G1033 forG1063 hithertoG3768 ye wereG1410 notG3768 ableG1410 to bear it, neitherG3777, G235 yetG2089 nowG3568 are ye able.G1410
3:3
ForG1063 ye areG2075 yetG2089 carnal:G4559 forG1063 whereasG3699 there is amongG1722 youG5213 envying,G2205 andG2532 strife,G2054 andG2532 divisions,G1370 are yeG2075 notG3780 carnal,G4559 andG2532 walkG4043 asG2596 men?G444
3:4
ForG1063 whileG3752 oneG5100 saith,G3004 IG3303, G1473 amG1510 of Paul;G3972 andG1161 another,G2087 IG1473 am of Apollos;G625 areG2075 ye notG3780 carnal?G4559
3:5
WhoG5101 thenG3767 isG2076 Paul,G3972 andG1161 whoG5101 is Apollos,G625 butG2228, G235 ministersG1249 byG1223 whomG3739 ye believed,G4100 evenG2532 asG5613 the LordG2962 gaveG1325 to every man?G1538
3:6
IG1473 have planted,G5452 ApollosG625 watered;G4222 butG235 GodG2316 gave the increase.G837
3:7
SoG5620 then neitherG3777 isG2076 he that plantethG5452 any thing,G5100 neitherG3777 he that watereth;G4222 butG235 GodG2316 that giveth the increase.G837
3:8
NowG1161 he that plantethG5452 andG2532 he that waterethG4222 areG1526 one:G1520 andG1161 every manG1538 shall receiveG2983 his ownG2398 rewardG3408 accordingG2596 to his ownG2398 labour.G2873
3:9
ForG1063 we areG2070 labourers togetherG4904 with God:G2316 ye areG2075 God'sG2316 husbandry,G1091 ye are God'sG2316 building.G3619
3:10
AccordingG2596 to the graceG5485 of GodG2316 whichG3588 is givenG1325 unto me,G3427 asG5613 a wiseG4680 masterbuilder,G753 I have laidG5087 the foundation,G2310 andG1161 anotherG243 buildethG2026 thereon. ButG1161 letG991 every manG1538 take heedG991 howG4459 he buildethG2026 thereupon.
3:11
ForG1063 otherG243 foundationG2310 canG1410 no manG3762 layG5087 thanG3844 that is laid,G2749 whichG3739 isG2076 JesusG2424 Christ.G5547
3:12
NowG1161 if any manG1536 buildG2026 uponG1909 thisG5126 foundationG2310 gold,G5557 silver,G696 preciousG5093 stones,G3037 wood,G3586 hay,G5528 stubble;G2562
3:13
Every man'sG1538 workG2041 shall be madeG1096 manifest:G5318 forG1063 the dayG2250 shall declareG1213 it, becauseG3754 it shall be revealedG601 byG1722 fire;G4442 andG2532 the fireG4442 shall tryG1381 every man'sG1538 workG2041 of what sortG3697 it is.G2076
3:14
If any man'sG1536 workG2041 abideG3306 whichG3739 he hath builtG2026 thereupon, he shall receiveG2983 a reward.G3408
3:15
If any man'sG1536 workG2041 shall be burned,G2618 he shall suffer loss:G2210 butG1161 he himselfG846 shall be saved;G4982 yetG1161 soG3779 asG5613 byG1223 fire.G4442
3:16
Know yeG1492 notG3756 thatG3754 ye areG2075 the templeG3485 of God,G2316 andG2532 that the SpiritG4151 of GodG2316 dwellethG3611 inG1722 you?G5213
3:17
If any manG1536 defileG5351 the templeG3485 of God,G2316 himG5126 shallG5351 GodG2316 destroy;G5351 forG1063 the templeG3485 of GodG2316 isG2076 holy,G40 whichG3748 temple yeG5210 are.G2075
3:18
LetG1818 no manG3367 deceiveG1818 himself.G1438 If any manG1536 amongG1722 youG5213 seemethG1380 to beG1511 wiseG4680 inG1722 thisG5129 world,G165 let him becomeG1096 a fool,G3474 thatG2443 he may beG1096 wise.G4680
3:19
ForG1063 the wisdomG4678 of thisG5127 worldG2889 isG2076 foolishnessG3472 withG3844 God.G2316 ForG1063 it is written,G1125 He takethG1405 the wiseG4680 inG1722 their ownG846 craftiness.G3834
3:20
AndG2532 again,G3825 The LordG2962 knowethG1097 the thoughtsG1261 of the wise,G4680 thatG3754 they areG1526 vain.G3152
3:21
ThereforeG5620 letG2744 no manG3367 gloryG2744 inG1722 men.G444 ForG1063 all thingsG3956 areG2076 yours;G5216
3:22
WhetherG1535 Paul,G3972 orG1535 Apollos,G625 orG1535 Cephas,G2786 orG1535 the world,G2889 orG1535 life,G2222 orG1535 death,G2288 orG1535 things present,G1764 orG1535 things to come;G3195 allG3956 areG2076 yours;G5216
3:23
AndG1161 yeG5210 are Christ's;G5547 andG1161 ChristG5547 is God's.G2316

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego ...
Ps 49:17

W Chrystusie

A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
Efez 4:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Czas jaki upłynął od zmartwychwstania Jezusa do Jego wniebowstąpienia wyniósł 40 dni (Dz 1:3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
I Kor 15:51-58


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić