„I jednego kozła na ofiarę za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z jej ofiarą z pokarmów i ofiarą z płynów.”

Biblia Warszawska: IV Księga Mojżeszowa 29,25

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List Piotra 4:11

Tytuł oryginalny
1 Peter
4:1
Forasmuch then asG3767 ChristG5547 hath sufferedG3958 forG5228 usG2257 in the flesh,G4561 armG3695 yourselvesG5210 likewiseG2532 with the sameG846 mind:G1771 forG3754 he that hath sufferedG3958 inG1722 the fleshG4561 hath ceasedG3973 from sin;G266
4:2
ThatG1519 heG980 no longerG3371 should liveG980 the restG1954 of his timeG5550 inG1722 the fleshG4561 to the lustsG1939 of men,G444 butG235 to the willG2307 of God.G2316
4:3
ForG1063 the timeG5550 pastG3928 of our lifeG979 may sufficeG713 usG2254 to have wroughtG2716 the willG2307 of the Gentiles,G1484 when we walkedG4198 inG1722 lasciviousness,G766 lusts,G1939 excess of wine,G3632 revellings,G2970 banquetings,G4224 andG2532 abominableG111 idolatries:G1495
4:4
WhereinG3739 theyG1722 think it strangeG3579 that yeG5216 runG4936 notG3361 with them toG1519 the sameG846 excessG401 of riot,G810 speaking evil ofG987 you:
4:5
WhoG3739 shall giveG591 accountG3056 to him that isG2192 readyG2093 to judgeG2919 the quickG2198 andG2532 the dead.G3498
4:6
ForG1063 forG1519 this causeG5124 was the gospel preachedG2097 alsoG2532 to them that are dead,G3498 thatG2443 they might be judgedG2919, G3303 according toG2596 menG444 in the flesh,G4561 butG1161 liveG2198 according toG2596 GodG2316 in the spirit.G4151
4:7
ButG1161 the endG5056 of all thingsG3956 is at hand:G1448 be yeG4993 thereforeG3767 sober,G4993 andG2532 watchG3525 untoG1519 prayer.G4335
4:8
AndG1161 aboveG4253 all thingsG3956 haveG2192 ferventG1618 charityG26 amongG1519 yourselves:G1438 forG3754 charityG26 shall coverG2572 the multitudeG4128 of sins.G266
4:9
Use hospitalityG5382 one to anotherG240, G1519 withoutG427 grudging.G1112
4:10
AsG2531 every manG1538 hath receivedG2983 the gift,G5486 even so ministerG1247 the sameG846 one to anotherG1438, G1519, asG5613 goodG2570 stewardsG3623 of the manifoldG4164 graceG5485 of God.G2316
4:11
If any manG1536 speak,G2980 let him speak asG5613 the oraclesG3051 of God;G2316 if any manG1536 minister,G1247 let him do it asG5613 ofG1537 the abilityG2479 whichG3739 GodG2316 giveth:G5524 thatG2443 GodG2316 inG1722 all thingsG3956 may be glorifiedG1392 throughG1223 JesusG2424 Christ,G5547 to whomG3739 beG2076 praiseG1391 andG2532 dominionG2904 forG1519 everG165 and ever.G165 Amen.G281
4:12
Beloved,G27 think itG3579 notG3361 strangeG3579 concerning theG5213 fiery trialG4451 whichG1722 isG1096 toG4314 tryG3986 you,G5213 asG5613 though some strange thingG3581 happenedG4819 unto you:G5213
4:13
ButG235 rejoice,G5463 inasmuch asG2526 ye are partakersG2841 of Christ'sG5547 sufferings;G3804 that,G2443 whenG1722 hisG846 gloryG1391 shall be revealed,G602 ye may be gladG5463 alsoG2532 with exceeding joy.G21
4:14
IfG1487 ye be reproachedG3679 forG1722 the nameG3686 of Christ,G5547 happyG3107 are ye; forG3754 the spiritG4151 of gloryG1391 andG2532 of GodG2316 restethG373 uponG1909 you:G5209 onG3303 theirG2596 partG846 he is evil spoken of,G987 butG1161 onG2596 your partG5209 he is glorified.G1392
4:15
ButG1063 letG3958 noneG5100 ofG3361 youG5216 sufferG3958 asG5613 a murderer,G5406 orG2228 as a thief,G2812 orG2228 as an evildoer,G2555 orG2228 asG5613 a busybody in other men's matters.G244
4:16
YetG1161 ifG1487 any man suffer asG5613 a Christian,G5546 let himG153 notG3361 be ashamed;G153 butG1161 let him glorifyG1392 GodG2316 onG1722 thisG5129 behalf.G3313
4:17
ForG3754 the timeG2540 is come that judgmentG2917 must beginG756 atG575 the houseG3624 of God:G2316 andG1161 ifG1487 it firstG4412 begin atG575 us,G2257 whatG5101 shall the endG5056 be of them that obey notG544 the gospelG2098 of God?G2316
4:18
AndG2532 ifG1487 the righteousG1342 scarcelyG3433 be saved,G4982 whereG4226 shallG5316 the ungodlyG765 andG2532 the sinnerG268 appear?G5316
4:19
WhereforeG2532, G5620 letG3908 them that sufferG3958 according toG2596 the willG2307 of GodG2316 commit the keepingG3908 of theirG1438 soulsG5590 to him inG1722 well doing,G16 asG5613 unto a faithfulG4103 Creator.G2939

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Efez 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dawid wraz ze swoimi ludźmi zaatakował Amalekitów zabijając ich wszystkich oprócz 400 młodych mężczyzn którzy uciekli na wielbłądach (I Sam 30:17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić