„I rozłożyli się obozem nad Jordanem od Bet-Hajjeszimot do Abel-Haszszittim na stepach Moabu.”

Biblia Warszawska: IV Księga Mojżeszowa 33,49

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List Piotra 1:9

Tytuł oryginalny
1 Peter
1:1
Peter,G4074 an apostleG652 of JesusG2424 Christ,G5547 to the strangersG3927 scatteredG1290 throughout Pontus,G4195 Galatia,G1053 Cappadocia,G2587 Asia,G773 andG2532 Bithynia,G978
1:2
ElectG1588 accordingG2596 to the foreknowledgeG4268 of GodG2316 the Father,G3962 throughG1722 sanctificationG38 of the Spirit,G4151 untoG1519 obedienceG5218 andG2532 sprinklingG4473 of the bloodG129 of JesusG2424 Christ:G5547 GraceG5485 unto you,G5213 andG2532 peace,G1515 be multiplied.G4129
1:3
BlessedG2128 be the GodG2316 andG2532 FatherG3962 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 whichG3588 according toG2596 hisG846 abundantG4183 mercyG1656 hath begottenG313 usG2248 againG313 untoG1519 a livelyG2198 hopeG1680 byG1223 the resurrectionG386 of JesusG2424 ChristG5547 fromG1537 the dead,G3498
1:4
ToG1519 an inheritanceG2817 incorruptible,G862 andG2532 undefiled,G283 andG2532 that fadeth not away,G263 reservedG5083 inG1722 heavenG3772 forG1519 you,G5209
1:5
WhoG3588 are keptG5432 byG1722 the powerG1411 of GodG2316 throughG1223 faithG4102 untoG1519 salvationG4991 readyG2092 to be revealedG601 inG1722 the lastG2078 time.G2540
1:6
WhereinG3739 yeG1722 greatly rejoice,G21 though nowG737 for a season,G3641 ifG1487 needG1163 be,G2076 ye are in heavinessG3076 throughG1722 manifoldG4164 temptations:G3986
1:7
ThatG2443 the trialG1383 of yourG5216 faith,G4102 being muchG4183 more preciousG5093 than of goldG5553 that perisheth,G622 thoughG1161 itG1223 be triedG1381 with fire,G4442 might be foundG2147 untoG1519 praiseG1868 andG2532 honourG5092 andG2532 gloryG1391 atG1722 the appearingG602 of JesusG2424 Christ:G5547
1:8
WhomG3739 havingG1492 notG3756 seen,G1492 ye love;G25 inG1519 whom,G3739 though nowG737 ye seeG3708 him not,G3361 yetG1161 believing,G4100 ye rejoiceG21 with joyG5479 unspeakableG412 andG2532 full of glory:G1392
1:9
ReceivingG2865 the endG5056 of yourG5216 faith,G4102 even the salvationG4991 of your souls.G5590
1:10
OfG4012 whichG3739 salvationG4991 the prophetsG4396 have enquiredG1567 andG2532 searched diligently,G1830 whoG3588 prophesiedG4395 ofG4012 the graceG5485 that should come untoG1519 you:G5209
1:11
SearchingG2045 whatG5101, G1519, orG2228 what mannerG4169 of timeG2540 the SpiritG4151 of ChristG5547 whichG3588 was inG1722 themG846 did signify,G1213 when it testified beforehandG4303 the sufferingsG3804 ofG1519 Christ,G5547 andG2532 the gloryG1391 that should followG5023, G3326.
1:12
Unto whomG3739 it was revealed,G601 thatG3754 notG3756 unto themselves,G1438 butG1161 unto usG2254 they did ministerG1247 the things,G846 whichG3739 areG312 nowG3568 reportedG312 unto youG5213 byG1223 them that have preached the gospelG2097 unto youG5209 withG1722 the HolyG40 GhostG4151 sent downG649 fromG575 heaven;G3772 which thingsG3739 the angelsG32 desireG1937 to lookG3879 into.G1519
1:13
WhereforeG1352 gird upG328 the loinsG3751 of yourG5216 mind,G1271 be sober,G3525 and hopeG1679 to the endG5049 forG1909 the graceG5485 that is to be broughtG5342 unto youG5213 atG1722 the revelationG602 of JesusG2424 Christ;G5547
1:14
AsG5613 obedientG5218 children,G5043 notG3361 fashioning yourselves according toG4964 the formerG4386 lustsG1939 inG1722 yourG5216 ignorance:G52
1:15
ButG235 asG2596 he which hath calledG2564 youG5209 is holy,G40 soG2532 beG1096 yeG846 holyG40 inG1722 allG3956 manner of conversation;G391
1:16
BecauseG1360 it is written,G1125 Be yeG1096 holy;G40 forG3754 IG1473 amG1510 holy.G40
1:17
AndG2532 ifG1487 ye call onG1941 the Father,G3962 whoG3588 without respect of personsG678 judgethG2919 according toG2596 every man'sG1538 work,G2041 passG390 the timeG5550 of yourG5216 sojourningG3940 here inG1722 fear:G5401
1:18
Forasmuch as ye knowG1492 thatG3754 ye wereG3084 notG3756 redeemedG3084 with corruptible things,G5349 as silverG694 andG2228 gold,G5553 fromG1537 yourG5216 vainG3152 conversationG391 received by tradition from your fathers;G3970
1:19
ButG235 with the preciousG5093 bloodG129 of Christ,G5547 asG5613 of a lambG286 without blemishG299 andG2532 without spot:G784
1:20
Who verilyG3303 was foreordainedG4267 beforeG4253 the foundationG2602 of the world,G2889 butG1161 was manifestG5319 inG1909 these lastG2078 timesG5550 forG1223 you,G5209
1:21
WhoG3588 byG1223 himG846 do believeG4100 inG1519 God,G2316 that raisedG1453 himG846 upG1453 fromG1537 the dead,G3498 andG2532 gaveG1325 himG846 glory;G1391 thatG5620 yourG5216 faithG4102 andG2532 hopeG1680 might beG1511 inG1519 God.G2316
1:22
Seeing ye have purifiedG48 yourG5216 soulsG5590 inG1722 obeyingG5218 the truthG225 throughG1223 the SpiritG4151 untoG1519 unfeignedG505 love of the brethren,G5360 see that ye loveG25 one anotherG240 withG1537 a pureG2513 heartG2588 fervently:G1619
1:23
Being born again,G313 notG3756 ofG1537 corruptibleG5349 seed,G4701 butG235 of incorruptible,G862 byG1223 the wordG3056 of God,G2316 which livethG2198 andG2532 abidethG3306 forG1519 ever.G165
1:24
ForG1360 allG3956 fleshG4561 is asG5613 grass,G5528 andG2532 allG3956 the gloryG1391 of manG444 asG5613 the flowerG438 of grass.G5528 The grassG5528 withereth,G3583 andG2532 the flowerG438 thereofG846 falleth away:G1601
1:25
ButG1161 the wordG4487 of the LordG2962 endurethG3306 forG1519 ever.G165 AndG1161 thisG5124 isG2076 the wordG4487 whichG3588 by the gospel is preachedG2097 untoG1519 you.G5209

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; Nie bój się więc i nie trwóż się!
V Mojż 31:8

W Chrystusie

A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
Efez 4:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Bóg dał zwycięstwo Gedeonowi nad Midianitami, Gedeon zrobił posąg i umieścił go w Ofra. Izraelici czcili go sprowadzając na siebie gniew Boży (Sdz 8:22-27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
I Kor 2:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić