„Opuściłem mój dom, porzuciłem moje dziedzictwo, kochanka mojej duszy wydałem w ręce jego wrogów.”

Biblia Warszawska: Księga Jeremiasza 12,7

Nawigacja

King James Version
Księga: 1 List Jana 4:7

Tytuł oryginalny
1 John
4:1
Beloved,G27 believeG4100 notG3361 everyG3956 spirit,G4151 butG235 tryG1381 the spiritsG4151 whetherG1487 they areG2076 ofG1537 God:G2316 becauseG3754 manyG4183 false prophetsG5578 are gone outG1831 intoG1519 the world.G2889
4:2
HerebyG5129, G1722 knowG3739 yeG1097 the SpiritG4151 of God:G2316 EveryG3956 spiritG4151 that confessethG3670 that JesusG2424 ChristG5547 is comeG2064 inG1722 the fleshG4561 isG2076 ofG1537 God:G2316
4:3
AndG2532 everyG3956 spiritG4151 thatG3739 confessethG3670 notG3361 that JesusG2424 ChristG5547 is comeG2064 inG1722 the fleshG4561 isG2076 notG3756 ofG1537 God:G2316 andG2532 thisG5124 isG2076 that spirit of antichrist,G500 whereofG3739 ye have heardG191 thatG3754 it should come;G2064 and evenG2532 nowG3568 alreadyG2235 is itG2076 inG1722 the world.G2889
4:4
YeG5210 areG2075 ofG1537 God,G2316 little children,G5040 andG2532 have overcomeG3528 them:G846 becauseG3754 greaterG3187 is he that isG2076 inG1722 you,G5213 thanG2228 he that is inG1722 the world.G2889
4:5
TheyG846 areG1526 ofG1537 the world:G2889 thereforeG5124 speakG1223 theyG2980 ofG1537 the world,G2889 andG2532 the worldG2889 hearethG191 them.G846
4:6
WeG2249 areG2070 ofG1537 God:G2316 he that knowethG1097 GodG2316 hearethG191 us;G2257 he thatG3739 isG2076 notG3756 ofG1537 GodG2316 hearethG191 notG3756 us.G2257 HerebyG5127 knowG1537 weG1097 the spiritG4151 of truth,G225 andG2532 the spiritG4151 of error.G4106
4:7
Beloved,G27 let us loveG25 one another:G240 forG3754 loveG26 isG2076 ofG1537 God;G2316 andG2532 every oneG3956 that lovethG25 is bornG1080 ofG1537 God,G2316 andG2532 knowethG1097 God.G2316
4:8
He that lovethG25 notG3361 knowethG1097 notG3756 God;G2316 forG3754 GodG2316 isG2076 love.G26
4:9
InG1722 thisG5129 was manifestedG5319 the loveG26 of GodG2316 towardG1722 us,G2254 becauseG3754 that GodG2316 sentG649 hisG846 only begottenG3439 SonG5207 intoG1519 the world,G2889 thatG2443 we might liveG2198 throughG1223 him.G846
4:10
HereinG5129, G1722 isG2076 love,G26 notG3754 thatG3756 weG2249 lovedG25 God,G2316 butG235 thatG3754 heG846 lovedG25 us,G2248 andG2532 sentG649 hisG846 SonG5207 to be the propitiationG2434 forG4012 ourG2257 sins.G266
4:11
Beloved,G27 ifG1487 GodG2316 soG3779 lovedG25 us,G2248 weG2249 oughtG3784 alsoG2532 to loveG25 one another.G240
4:12
No manG3762 hath seenG2300 GodG2316 at any time.G4455 IfG1437 we loveG25 one another,G240 GodG2316 dwellethG3306 inG1722 us,G2254 andG2532 hisG846 loveG26 isG2076 perfectedG5048 inG1722 us.G2254
4:13
HerebyG5129 knowG1722 weG1097 thatG3754 we dwellG3306 inG1722 him,G846 andG2532 heG846 inG1722 us,G2254 becauseG3754 he hath givenG1325 usG2254 ofG1537 hisG846 Spirit.G4151
4:14
AndG2532 weG2249 have seenG2300 andG2532 do testifyG3140 thatG3754 the FatherG3962 sentG649 the SonG5207 to be the SaviourG4990 of the world.G2889
4:15
WhosoeverG302 shallG3739 confessG3670 thatG3754 JesusG2424 isG2076 the SonG5207 of God,G2316 GodG2316 dwellethG3306 inG1722 him,G846 andG2532 heG846 inG1722 God.G2316
4:16
AndG2532 weG2249 have knownG1097 andG2532 believedG4100 the loveG26 thatG3739 GodG2316 hathG2192 toG1722 us.G2254 GodG2316 isG2076 love;G26 andG2532 he that dwellethG3306 inG1722 loveG26 dwellethG3306 inG1722 God,G2316 andG2532 GodG2316 inG1722 him.G846
4:17
HereinG5129 isG1722 ourG2257, G3326 loveG26 made perfect,G5048 thatG2443 we may haveG2192 boldnessG3954 inG1722 the dayG2250 of judgment:G2920 becauseG3754 asG2531 heG1565 is,G2076 soG2532 areG2070 weG2249 inG1722 thisG5129 world.G2889
4:18
There isG2076 noG3756 fearG5401 inG1722 love;G26 butG235 perfectG5046 loveG26 castethG906 outG1854 fear:G5401 becauseG3754 fearG5401 hathG2192 tormentG2851, G1161. He that fearethG5399 isG5048 notG3756 made perfectG5048 inG1722 love.G26
4:19
WeG2249 loveG25 him,G846 becauseG3754 heG846 firstG4413 lovedG25 us.G2248
4:20
IfG1437 a manG5100 sayG2036, G3754, I loveG25 God,G2316 andG2532 hatethG3404 hisG846 brother,G80 he isG2076 a liar:G5583 forG1063 he that lovethG25 notG3361 hisG846 brotherG80 whomG3739 he hath seen,G3708 howG4459 canG1410 he loveG25 GodG2316 whomG3739 he hathG3708 notG3756 seen?G3708
4:21
AndG2532 thisG5026 commandmentG1785 have weG2192 fromG575 him,G846 ThatG2443 he who lovethG25 GodG2316 loveG25 hisG846 brotherG80 also.G2532

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I ten rzekł: Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie! Tak mówi do was Pan: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża.
II Kron 20:15

W Chrystusie

Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
I Jan 2:27

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Izrael poszedł na wojnę z Filistynami nikt w jego szeregach nie miał miecza ani włóczni za wyjątkiem Króla Saula i jego syna Jonatana. Filistyni mieli monopol na produkowanie żelaznej broni usuwając z Izraela wszystkich kowali (I Sam 13:19-22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić